Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Brann- og eksplosjonsvern

Brann- og eksplosjonsvern [ansvarlig enhet] - Brann og redning på Facebook


Innherred brann og redning leier ut redningsvester på brannstasjonen i Levanger (Moan). Velkommen


Brannfarlig vare
Brannfarlig væske - vare i flytende eller halvfast form som har et flammepunkt ved høyst +55 °C samt - uansett flammepunkt - motorbrensel og fyringsolje.
Brannfarlig gass - gass som etter antennelse kan forbrenne i luft.

 
Brannvern
Brannvern handler om å forebygge og begrense brann. Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann vil si å gjøre tiltak for at konsekvensene blir minst mulig dersom brann likevel oppstår.

Tips:

 • Bruk aldri brannfarlig væske til opptenning
 • Slå alltid TV-apparatet helt av med bryteren på selve apparater
 • Gjør husholdningsapparater ( kaffetrakter, strykejern mv.) strømløse ved å ta ut støpselet
 • Vis forsiktighet ved bruk av levende lys

Om det brenner

 • Ved brann, eller tilløp til brann, forsøk å slukke
 • Ring nødnummer TELEFON NR 110.
 • Om mulig lukk alle dører og vinduer før huset evakueres
 • Møt brannvesenet og gi best mulig situasjonsbeskrivelse


Røykvarslere og slokkeredskaper

 • Alle boliger skal ha røykvarsler plassert slik at den høres med 60 db på soverom. Soverom i flere enn en etg. betinger flere røykvarslere. Seriekobling anbefales.
 • Alle boliger skal ha håndslukkeapparat (min 6 kg) eller husbrannslange. 
   

Aksjon boligbrann

Over 20 % har ikke tilfredsstillende brannsikkerhet i hjemmet.
I forbindelse med aksjon boligbrann har Innherred brann og redning besøkt både eneboliger og leiligheter, og det viser seg at brannsikkerheten ikke er god nok i hvert 5 besøk.

Det som er gjenganger er manglende røykvarsler eller røykvarsler som ikke fungere grunnet gammelt eller manglende batteri. I noen røykvarslere er merkingen av pluss- og minus pol i batteriet dårlig slik at dette også kan utgjøre en brannfare.

VG. 3.6.15. Røykvarsler som har hatt feil montert batteri.
Utbrent-røykvarsler 

Videre finner brannvesenet ofte at nyinnkjøpte slukkeapparater ikke er montert, men står i esken sin, gjerne i et skap, i de enkelte faktorer. Ved et branntilløp vil ikke beboere ha tid til å montere apparatet. Dette vil kunne føre til at et lite branntilløp kan bli til et totalskadet hus/ leilighet.
Beboerne har heller ikke gjennomført en intern brannøvelse, slik at alle kjenner til hvor slukkeutstyret er, eller at de har forsøkt å evakuere og blitt enige om møteplass ved en brann.
Innherred brann og redning oppfordrer alle til å ta en ekstra sjekk på røykvarsleren, se at den fungere som forutsatt.
Sjekk at slukkeutstyr er montert og lett tilgjengelig.
Ta en gjennomgang av rømningsveier, og avtal møteplass.
Hjelp til hos slektninger og andre slik at alle kan være trygge i egen bolig.

Vær obs på selgere av røykvarslere og slukkeutstyr, disse er ikke fra noe brann- eller feiervesen. Ingen i brann eller feiervesenet selger røykvarslere, eller slukkeutstyr. Alle ansatte er også uniformert og har id-kort når de kommer på besøk.

Innherred brann- og redning vil få ønske alle våre innbyggere en riktig god og fredfull jul, og håper at ingen vil bli rammet av brann.


Ni branner hver dag i Norge
Norge har det omkommet 979 personer i brann siden år 2000. I samme periode har det vært 56 000 bygningsbranner. Aksjon boligbrann er en årlig aksjon for bedre brannvern i hjemmet. Aksjonen startet med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en tre-dagers landsomfattende boligkontroll. Torsdag 1. desember var det Røykvarslerens dag. Da er det tid for bytte av batteri og testing av om røykvarsleren virker som den skal.
I tillegg oppfordres alle husstander i kommunen til å gjennomføre en sikkerhetssjekk. Kan du svare ja eller nei på disse spørsmålene.

 • Har dere røykvarsler?
 • Har dere to uavhengige rømningsveier?
 • Har dere komfyrvakt?
 • Bruker dere vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin kun når dere er våkne og hjemme?
 • Ladere dere mobiltelefoner, nettbrett, pc-er og annet elektronisk utstyr når dere er våkne og hjemme?
 • Fyrer dere på en sikker måte?
 • Har dere hatt brannøvelse?

Om du svarer nei på ett eller flere spørsmål anbefaler vi en gjennomgang av hvilke tiltak som må gjøres for å heve sikkerheten i hjemmet. Det er ditt ansvar.
Ta gjerne en sikkerhets sjekk om du har familiemedlemmer, besteforeldre, pårørende eller andre kjente som du ønsker å gi en ekstra trygghet til.

Tirsdag 6., onsdag 7. og torsdag 8. desember er brannvesenet ute på ulike kjøpesentre og i tillegg på besøk til utvalgte grupper. Eldre og uføre får også anledning til å kontakte brann- og redningsenheten for å få hjemmebesøk med kontroll av enkle tekniske installasjoner og kontroll av ildsted. Dette blir kunngjort i en egen annonse lørdag 3. desember.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt. Tall fra DSB viser at 75 prosent av de som omkommer i brann er i disse gruppene.

- Risikoutsatte grupper kan være vanskelige å nå med vanlig informasjon. Derfor er vi avhengige av at de pårørende tar et ekstra ansvar. Sjekk om dine nærmeste har røykvarsler som fungerer og om de har behov for en komfyrvakt, sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Røykvarslerens dag 1. desember markerer starten på kampanjen Aksjon boligbrann. I perioden fra 6. til 8. desember får opp mot 40 000 husstander over hele landet besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn med tilbud om en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen. DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen Aksjon boligbrann, mens representanter fra brann-/feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige-kontor står for den lokale gjennomføringen.

-Halvparten av alle boligbranner oppstår om natten, og du har kun få minutter på deg til å komme deg ut av huset. Du bør koble røykvarslerne sammen, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde livet ditt og din familie, sier Daae.

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg. Nytt av året er at du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

- Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Gjør det til en huskeregel å bytte batteri 1. desember, som er Røykvarslerens dag. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Aksjon boligbrann er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper.

sikkerhverdag finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten. Følg gjerne aksjon boligbrann på facebook.

Brannsikkerhet for studenter
Skal du eller dine barn flytte for deg selv, er det viktig at brannsikkerheten ivaretas.

Du må passe på at det er følgende utstyr der du skal bo.

 • Røykvarsler, sjekk om denne virker, minst en gang i måneden. (Hver boenhet skal være utstyrt med minst en.)
 • Slukkeutstyr. Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyret er og hvordan det fungerer. (Hver boenhet skal ha manuelt slukkeutstyr, husbrannslange og/ eller brannslokkeapparat).
 • Rømningsveier. Gjør deg kjent med rømningsveiene. (Fra leilighet i underetasje og 1. etasje skal det minst være én utgang til sikkert sted. Fra 2. etasje og videre oppover i etasjene, skal det være minimum to uavhengige rømningsveier.)

 Det finnes mer informasjon på brannvernforeningen.


NØD-SMS: NY TJENESTE FOR DØVE, HØRSELSHEMMEDE OG TALEHAMMEDE
Nød-SMS, tjeneste som gir døve, hørselshemmede og talehemmede mulighet til å sende SMS direkte til 110, 112 og 113 i nødsitiasjoner.

Nød-SMS er en ny trygg tjeneste for tekstbasert kommunikasjon mellom personer i en nødsituasjon og nødmeldesentralene. Tjenesten er utviklet for døve, hørselshemmede og talehemmede.

Å kontakte meldesentralene er avgjørende i en nødsituasjon, men ikk alle kan gjennomføre et taleanrop. Nød-SMS gjør hverdagen tryggere for døve, hørselshemmede og talehemmede, som nå kan komme i direkte kontakt med dyktige operatører på nødmeldesentralen i en nødsituasjon.

For å ta i bruk tjenesten må mobilnummeret ditt være forhåndsregistrert. Dette gjøres på www.nodsms.no


Ta kjøkkenpraten for bedre brannsikkerhet
 
Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann enn resten av befolkningen. Lørdag 1. oktober er FNs eldredag. Det er en fin anledning til å snakke med dine eldre slektninger om brannsikkerhet.

- Vi oppfordrer alle som har eldre slektninger til å ta en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet, og hva man kan gjøre for å bedre brannsikkerheten. Det er det vi kaller "Kjøkkenpraten", sier direktør Cecilie Daae i DSB.

Antall eldre som bor i egen bolig vil trolig øke vesentlig i årene som kommer. Mange av disse er ikke fullt ut i stand til å ivareta egen brannsikkerhet.

- En liten "kjøkkenprat" om brannsikkerhet kan bidra til å redde liv. Med noen enkle grep kan du redusere brannfaren hos eldre du bryr deg om ved for eksempel å skifte røykvarslerbatteri eller vurdere behovet for komfyrvakt. På sikkerhverdag.no finnes det en sjekkliste over temaer som kan tas opp i denne samtalen, sier Daae.

Nedsatt funksjonsevne kan påvirke eldres brannsikkerhet, både når det gjelder å oppdage brann, slokke og evakuere. I følge statistikk fra DSB oppdager eldre over 70 år brann i egen bolig senere enn resten av befolkningen.

- Eldre er mer avhengig av gode hjelpemidler som varsler brann i tide. Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut. Sørg for at boligen har røykvarslere som fungerer og test at varslingen kan høres i alle rom. Som pårørende kan du sjekke med Hjelpemiddelsentralen om dine eldre slektninger har krav på for eksempel komfyrvakt eller røykvarsler med lys og vibrering, sier Brannsjef Rigman Pents

Eldre og andre med funksjonsnedsettelser har ekstra utfordringer i nødssituasjoner.

- Med flere rømningsveier er sjansen større for å redde seg ut i live. Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Sørg for at det ikke er noe som sperrer for utgangen. Det er også lurt å øve på å komme deg raskt ut av boligen, Brannsjef Rigman Pents

Alle boliger skal ha slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat. Sørg for at boligen har slokkeutstyr som beboeren klarer å bruke. Hvis du har redusert bevegelighet bør du ikke prøve å slokke, men komme deg ut så fort du kan.

- Benytt FNs eldredag 1. oktober til å bedre brannsikkerheten hjemme hos noen du bryr deg om. Bevissthet rundt brannfarer og gode vaner forebygger mange branner, sier Brannsjef Rigman Pents

Kontaktperson lokalt:
Terje Rennan, avd. leder forebyggende. Tlf. 95810110
Tor Reidar Wigen, branninspektør tlf. 92682099

Kontaktperson sentralt for medier:
Pressevakt i DSB: 992 52 000

Kjøkkenpraten for bedre brannsikkerhet
http://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/bedre-brannsikkerhet-for-eldre/ 
        Til toppen av siden

Bålbrenning

 • Bråtebrenning og halm-grasbrenning bør unngås av helse-og miljømessige årsaker
 • I tidsrommet 15. april – 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i skog og utmark. Brannsjefen kan gi tillatelse.
 • Her på sikker hverdag, finner du gode råd om hvordan du kan unngå ulykker hjemme og i fritiden, og om hva du bør gjøre når uhellet er ute.

Bålbrenning
        Til toppen av siden

Brannvesen
Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte.


Eksplosiver - Sprengstoff
Eksplosjonsfarlig stoff: fast, flytende eller gassformig stoff, stoffblanding, samt stoff som forekommer i kombinasjon av slike tilstander, som i kraft av sine egenskaper lett vil kunne forårsake eksplosjon ved støt, gnidning, eller ved kontakt med tennkilder eller andre stoffer


Ildsted
Åpne ildsteder, ilden varmer direkte ved stråling.  Åren er det universelle åpne ildstedet, til oppvarming, matlaging og som lyskilde. Peis og grue er andre eksempler på åpne ildsteder. Røykovn, jernovn og kakkelovn er eksempler på lukkede ovner.


Flytevester/redningsvester
Det er mulig å leie redningsvester og flytevester på brannstasjonen i Levanger. Pris er 10,- døgnet.

        Til toppen av siden

Publisert: 02.03.2011 11:05 Sist endret: 30.05.2018 09:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051