Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kunsten å bo

Historikk - avviklet tilbud

Kunsten å bo - klikk for utskrift av kort

er et frivillig og gratis tilbud til innbyggere som i en rus og/ eller psykisk rehabiliteringsfase trenger hjelp rundt det å bo.

Vi gir veiledning og bistand på flere områder som er viktige for å ha en god bosituasjon. Det kan være områder som økonomi, naboskap og praktiske boferdigheter.

Boveileder jobber hele tiden ut i fra beboers hjelpebehov og prioriteringer. Både beboer og veileder har likestilt ansvar for at oppfølgingen fungerer.

Vårt mål er å;  øke mestring og trygghet i egen bolig. Øke trygghet og tilhørighet i bo og nærmiljøet. Redusere nabokonflikter og utkastelser. Bidra til å forhindre husleierestanser og andre boligrelaterte restanser.

Hvordan få tilgang til tjenesten?
Ved direkte kontakt til fagleder Heidi Hammer

Du kan forvente at vi; overholder taushetsplikten, møter beboer på en respektfull og vennlig måte, hjelper til med å formidle kontakt til de rette instanser om ønskelig.
”Kunsten å bo” er rettet mot de personer som med litt innsats over en viss tid vil bli i stand til å greie seg mest mulig selv.

”Kunsten å bo” har base i Rådhuset i Levanger. 4 etg, Psykisk helse og oppfølgingstjenesten.

Publisert: 26.10.2010 09:07 Sist endret: 20.01.2015 08:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051