Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Rustiltak i Levanger kommune

Rustiltak
Levanger kommune har som mål å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelmisbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet.
Levanger Kommune har nå 4 tiltak for oppfølging av rusarbeide:


Avrusning - Avvenning
*

Legemiddelassistert rehabilitering - LAR
Formålet med LAR-behandlingen er å bidra til at mennesker med opioidavhengighet får økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av sitt mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidbruket og faren for overdosedødsfall.

Behandlingstilbud vurderes individuelt med utgangspunkt i pasientens egen målsetting; skadereduksjon(LAR-S) eller rusfrihet (LAR-R)(LAR-S og LAR-R). 
Levanger kommune har ansvar for og hjelper til ved søknad om slik rehabilitering sammen med primærlege, eller 2. linjetjenesten ved Sykehuset i Levanger, Psyk.avdeling ARP.


Metadon - Suboxone - Subutex
brukes til å behandle pasienter som er blitt avhengige av midler i gruppen som kalles opioider.
Behandlingen skal foregå i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial oppfølging.

Narkotika
brukt om stoff som står på den norske narkotikalista


Rusbehandling - Rusmiddelomsorg - Rusmiddeltiltak - Rusomsorg
etter Lov om sosiale tjenester kap. 6

Tilbud i Levanger kommune:


Lenker:


Rusmiddelmisbruk - Rusmisbruk

Amming og rusmidler

  • Alkoholinntak bør unngås helt inntil seks uker etter termin.
  • Alkohol kan hemme utdrivningsrefleksen og reduserer melkeproduksjonen.
  • Morsmelken inneholder samme alkoholkonsentrasjon som mors blod, pumping vil ikke gjøre at du raskere får vekk promillen i melken din.
  • Du bør vente 2-3 timer før du ammer etter inntak av ett glass vin.
  • La andre ta hånd om barnet – selv om du kun drikker et lite glass vin.
  • Alkoholholdig melk gjør barnet sløvt og det sover tyngre, og de får i seg mindre melk enn normalt.
  • Det er bra å pumpe seg til barnets vanlige spisetider for å opprettholde melkeproduksjonen og unngå brystspreng mens du er atskilt fra barnet ditt.
  • Hyppig (daglig) drikking kan føre til dårligere motorisk utvikling hos barnet, samt dårligere vektøkning enn ønskelig.
  • En del medisiner kan gå over i morsmelken. 

Til toppen av siden

Publisert: 07.09.2010 12:28 Sist endret: 12.10.2015 10:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051