Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Pasientrettigheter

Individuell plan
Pasient som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.


Pasientklage
Pasient eller representant for pasienten som mener at bestemmelsene om rett til helsehjelp og transport, medvirkning og informasjon, samtykke til helsehjelp, innsyn i journal og barns rett til samvær med foreldre og aktivitet i helseinstitusjon er brutt, kan anmode den som yter helsehjelpen om at rettigheten blir oppfylt.


Pasientombud
Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene


Pasientskadeerstatning

Har det blitt begått feil i medisinsk behandling du har mottatt, slik at du har fått en personskade, kan du ha krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)


NPE er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, som behandler erstatningskrav fra pasienter som har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen helsevesenet. Saksbehandlingen er gratis.
Hovedoppgaver:

  • å avgjøre om erstatningssøker har krav på erstatning og fastsette erstatningens størrelse
  • bidra med statistiske data til helsesektorens arbeid med kvalitetsforbedring og skadeforebyggelse
  • informere om pasientskadeordningen til allmennheten, pasienter og helsevesen

 

 

Publisert: 19.02.2009 08:44 Sist endret: 23.09.2016 08:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051