Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Fysioterapi

E-post:

 
Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Fysioterapeuten arbeider med personer som har tapt funksjon eller står i fare for å tape funksjoner knyttet til aktiviteter i dagliglivet. Målet er å fremme endringer hos pasienten/brukeren for å fjerne eller lindre smerte og bedre eller opprettholde funksjonsevnen. I dette arbeidet vektlegges aktiv deltakelse og tilrettelegging av omgivelsene.

Både i forebyggende arbeid og behandling/rehabilitering/habilitering legges det vekt på at mennesket kan ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser for å mestre hverdagen. Kommunefysioterapeutene prioriterer brukere med sammensatte funksjonsproblemer, og arbeider etter hvor brukeren befinner seg. Fysioterapeutene og ergoterapeutene jobber i mange saker tverrfaglig.


Tjenester/tiltak:

  • Undersøkelse og vurdering av kroppsfunksjon
  • Opptrening/vedlikehold av funksjon ved skade/sykdom
  • Formidle og tilpasse forflytningshjelpemidler
  • Informere, veilede og undervise bruker, pårørende og annet helsepersonell/samarbeidspartnere
  • Delta i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser i samarbeid med andre yrkesgrupper
  • Deltakelse i ansvarsgruppe og utarbeidelse av individuell plan
  • Forebyggende og helsefremmende arbeid


Aktuelle arenaer for tjenester og tiltak: Hjem, institusjon og egnede lokaler på rådhuset og Staup helsehus.

Til toppen av siden


Ridefysioterapi
Terapiridning, også kalt ridefysioterapi, er en metode innen fysioterapi, hvor fysioterapeuten bruker hest som virkemiddel. Hestens bevegelser er grunnlaget i behandlingen.
Om terapien PDF

Vårsemester 2020
Frist henvisning til ridefysioterapi innen 20.01.2020, og henvisning sendes til u.t. fysioterapeut.

Oppstart av vårsemesteret er blir trolig 11.3.2020, med forbehold om endring. Tilbudet foregår ukentlig på onsdager i perioden fra mars og medio juni.

Kontakt: Guro Vedul Tronstad.

Til toppen av siden


Manuellterapeut - Manuellterapi

Til toppen av siden





Publisert: 09.02.2010 10:57 Sist endret: 12.12.2019 09:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051