Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Habilitering og rehabilitering

Klikk for større plakat   Klikk for noe større plakat
Fallforebyggende gruppe Staup
fra 2. september 2019
  Mosjonisten - trim for seniorer
Staup fra 4. september 2019

Søknadsprosess ergo- eller fysioterapi:
Kontakt servicekontoret for å få hjelp til å søke om ergo- eller fysioterapi.
Du kan selv søke ved bruk av henvisningsskjema PDF | word (voksne).
Tjenestene er gratis.

Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan startes på innen én måned, vil du få brev i posten hvor det står antatt ventetid.

Klagemulighet
Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
Til toppen av siden  

Publisert: 07.12.2009 10:35 Sist endret: 20.09.2019 12:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051