Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Fysioterapi - om egenandeler fra 01.04.18

Fra og med 01.04.18 innfører Levanger kommune egenandel for de fleste fysioterapitjenester fra fastlønte fysioterapeuter til personer over 16 år. Dette er i tråd med regjeringens føringer for statsbudsjettet fra og med 2017.

Hjemmel for å kreve egenandel framgår av «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» kap. 3 og «Forskrift om fastlønnstilskudd for delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten». Det er ikke krav om henvisning for at kommunen kan kreve inn egenandeler for behandling hos fastlønnede fysioterapeuter.

Kommunen kan kreve egenandel når fastlønte fysioterapeuter gir individuell undersøkelse og behandling, behandling i grupper, herunder basseng, og ved veiledet trening mellom behandlinger. Innkreving av egenandel forutsetter at fysioterapi gis som et spesifikt tiltak.

Det er faste takster for fysioterapibehandling i den offentlige, kommunale helsetjenesten. Du betaler bare det som er oppgitt som pasientens egenandel for behandlingen. Fysioterapeuten kan i tillegg kreve betaling for visse typer tilleggstjenester og forbruksmateriell. Hvilke beløp kommunen kan kreve i egenandel framgår av takstene i «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.». jfr. Takstoversikt (PDF).

Fra 01.01.17 er det bare barn under 16 år og pasienter med godkjent yrkesskade som er fritatt for egenandel.

Tilfeller hvor kommunen ikke kan kreve egenandel:

  • ved fysioterapi til beboere i sykehjem
  • ved forebyggende tjenester eller ved utprøving og tilpasning av hjelpemidler. Disse tjenestene er ikke finansiert gjennom folketrygdloven §5-8 og kommunen har ikke hjemmel i Folketrygdloven for innkreving av egenandel i disse tilfellene
  • ved tverrfaglige møter, nødvendig samtale med pårørende eller veiledning og opplæring av pårørende og annet personell.

 

Personer som har frikort skal ikke betale egenandel hos fysioterapeut. Som en følge av vedtatt Statsbudsjett for 2021, blir egenandelstak 1 og 2 for frikort slått sammen. Sammenslåtte egenandelstak er fastsatt til 2460 kroner fra 1. januar 2021

 

  • Undersøkelse og behandling hos fysioterapeut (både hos avtalefysioterapeut og fastlønnet fysioterapeut i kommunen)
  • Enkelte former for tannlegehjelp
  • Opphold ved opptreningsinstitusjoner og private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
  • Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus
    Til toppen av siden 
Publisert: 21.03.2018 12:31 Sist endret: 12.07.2021 14:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051