Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Ergoterapi

Vi kan kontaktes:

Voksne:

Telefon: 47 47 61 66 - åpningstid 9 - 11
ergo.fysio.voksne@levanger.kommune.no - voksne

Barn:

ergo.fysio.barn@levanger.kommune.no - barn

 
Grunnsynet i ergoterapi sier at mennesker utvikler seg selv og sine omgivelser gjennom aktivitet. Det er derfor mulig å fremme helse gjennom aktivitet. Sentralt i ergoterapi står aktivitetsanalyse og tilrettelegging slik at mennesker deltar i aktiviteter og inkluderes i samfunnslivet. Ergoterapeuter anvender aktivitet direkte og indirekte ved å:

 • Tilrettelegge for gjøremål og deltakelse gjennom tilpasning av omgivelser og ved bruk av tekniske hjelpemidler
 • Anvende aktivitet som behandling og opptrening
 • Endre selve aktiviteten, for eksempel ved å tilrettelegge forenkling, energiøkonomisering, livsstilsendring eller aktivitetsbalanse
 • henvisningsskjema PDF | word (barn og unge)
 • henvisningsskjema PDF | word (voksne)


Tjenester/tiltak:

 • Kartlegge funksjonsnivå
 • Råd og veiledning i dagliglivets aktiviteter
 • Formidle og tilpasse tekniske hjelpemidler som kan kompensere for tapt funksjon
 • Informere, veilede og undervise bruker, pårørende og annet helsepersonell/samarbeidspartnere
 • Bistår ved tilpasning av eksisterende bolig eller nybygg, både privat og kommunalt
 • Deltar i habiliterings- og rehabiliteringsprosesser i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Deltakelse i ansvarsgruppe og utarbeidelse av individuell plan
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid


Aktuelle arenaer for tjenester og tiltak: Hjem, institusjon og i egnede lokaler på rådhuset og Staup helsehus.
Til toppen av siden 

Publisert: 09.02.2010 10:53 Sist endret: 03.02.2021 10:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051