Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

VAKSINERING

OPPDATERING 11.01.21

Vaksinerer rundt 55 personer denne uka

Denne uka får Levanger kommune ni hetteglass med vaksine. Det holder til rundt 55 vaksinedoser. Onsdag starter vaksineringen av beboere på Stokkbakken omsorgssenter i Åsen og ansatte på Åsen legesenter. I tillegg starter vi vaksinering av beboere på Breidablikktunet omsorgssenter.

I neste uke får vi mer vaksine, hele 22 hetteglass. Det holder til rundt 130 doser. Da fullføres vaksineringen av beboere på Breidablikktunet og vi starter vaksinering av kritisk helsepersonell i kommunen.

Folkehelseinstituttet (FHI) sender ut varsel om fordeling av doser torsdag/fredag i hver uke. Derfor får vi før helga vite hvor mange doser vi får i uke 4. Får vi doser i samme omfang som vi får neste uke (22 hetteglass)  starter vi med vaksinering i Trønderhallen av de eldste innbyggerne som bor hjemme 27. januar. Mer informasjon om dette kommer i neste uke.

******

Hvem skal få vaksine?
På grunn av begrenset tilgang, vil det bli en prioritering av vaksinen i starten. Det er regjeringen som fastsetter denne prioriteringen etter råd fra Folkehelseinstituttet. Eldre, risikogrupper og helsepersonell prioriteres.  

Her kan du se status vaksineringsstatistikk i Levanger

Dette er prioriteringsrekkefølgen:
1. Beboere i sykehjem og tilsvarende boformer (for Levanger sin den også heldøgns omsorgsboliger for eldre) og utvalgte helsepersonellgrupper. STARTET

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år

OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon


5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom*
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.


6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i 
    pkt. 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i
    pkt. 5

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Du blir kontaktet av kommunen for vaksinasjon når det er din tur til å få time til vaksinering. Du får da beskjed om hvor og hvordan dette vil foregå. Vi håper å ha vaksinert alle i gruppe 1-9 innen påske, men vi kan ikke garantere dette

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. Kommunen må følge den prioriteringsrekkefølgen som er gitt.

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet.

Begrunnelse for hvordan vaksinene prioriteres
De eldre og personer med enkelte sykdommer og tilstander er de som har størst risiko for alvorlig forløp og død. Beboere i sykehjem ser ut til å være særlig utsatt. Høy alder peker seg ut som den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av de sykdommene som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene) Risikoen stiger bratt fra 60-årene og oppover, både for sykehusinnleggelser og død. Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der.

Rekkefølgen kan endres avhengig av:
hvor mye smitte det er i samfunnet hvor stort press det er på helsevesenet hvilke vaksiner vi får tilgang til kunnskap om hvordan de enkelte vaksinene virker på ulike aldersgrupper og risikogrupper kunnskap om i hvor stor grad vaksinene hindrer spredning av sykdommen i samfunnet.

Trygghet
Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Barn, gravide og ammende
De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn og unge. Barn har også lavere sykdomsbyrde enn resten av befolkningen. Vaksinasjon vil i første omgang ikke anbefales til barn og unge under 18 år.  
Gravide og ammende anbefales foreløpig ikke vaksinasjon da vaksinene ikke er testet på denne gruppen.  

Gjennomgått covid-19
Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

Får man covid-19 av å ta en vaksine?
Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus så man får ikke covid-19 av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke covid-19 sykdom. 

Kan noen bli pålagt å vaksinere seg?
All vaksinasjon i Norge er frivillig.

Smittevernrådene vil fortsatt gjelde i lang tid

Selv om vi nå nærmer oss en godkjent vaksine så vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. I mellomtid må vi huske:

-god hånd- og hostehygieneå holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.  dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.

Organisering
Koronavaksinasjon vil være en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at kommunene får en plikt til å sørge for et vaksinasjonstilbud til personer i prioriterte grupper som bor eller oppholder seg i kommunen.

De i sykehjem og i heldøgns omsorgsbolig vil bli vaksinert der de bor. Utvalgt helsepersonell vil bli vaksinert på arbeidsplassen. Alle andre vil vaksineres i Trønderhallen. Mer informasjon rundt dette vil komme fortløpende.

Her finner du mer informasjon fra vaksineprodusenten

Spør KommuneKari om vaksinering -
(åpnes ikke i explorer)


Mvh Tommy Aune Rehn, Kommuneoverlege i Levanger

 

Publisert: 07.01.2021 10:10 Sist endret: 11.01.2021 10:16
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051