Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

VAKSINERING

Vaksinering DROPIN RÅDHUSET

Onsdag 15.9. mellom kl 08.00 - 12.30 

Lørdag 18.9. mellom kl 12.00 - 14.00 

Gjennomføring av vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.

Hvem som skal få vaksine 3 kan du lese mer om her: Tilbyr 3. dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt - FHI
For pasienter i Gruppe 1  - vil en nå kunne få 3.vaksinedose på våre DropIn timer ved dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon. 

For pasienter i Gruppe 2 - de med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak,  vil vi komme tilbake med informasjon for når og hvordan vi skal tilby vaksine, så snart dette er besluttet. 

Ikke vaksinert? Bestil time på vaksinetelefon 488 67 770 eller møte opp til DROPIN. Har du ennå ikke fått innkalling fra kommunen kan det være at du ikke har oppdatert mobilnummeret ditt på kontaktregisteret. Sjekk her:  www.norge.no

Kommuneoverlegen presiserer at vaksinering er svært viktig for å unngå å bli smittet og for å ikke videreføre smitte til de rundt seg. Vi ber om at alle som av ulike grunner har nølt med å vaksinere seg, tar en ny vurdering på om det er noe de kunne tenke seg å gjøre. Det vil være gunstig for din egen sykdomsrisiko, for sykdomsrisikoen til de rundt deg og for samfunnet som helhet.

Vaksinasjon av ungdom fra 12 - 15 år

Folkehelseinstituttet har gitt klare anbefalinger for hvordan vaksinasjon mot Covid-19 skal foregå i Norge. I vår kommune vil dette gjennomføres ute på skolene.   Dette er ikke en del av barnevaksinasjonsprogrammet, og for barn under 16 år må foreldrene samtykke til at barnet vaksineres. Barnets mening bør få større betydning jo eldre barnet er. Samtykke må gis skriftlig av begge foresatte, med unntak av der en foresatt er juridisk eneforsørger. Skjema vil bli distribudert ut fra skolene.

Selvbetjening- endring av time:

Du kan selv flytte fram timen du har fått senere i høst ved å gå til bekreftelsen fra Helseboka du fikk for 2. dose. Klikk på lenken, velg i menyen - logg inn direkte for annet. Du må ha BankID klar.
Eller bruke denne lenken : https://www.helseboka.app/tabs/calender.

Blir du syk vaksinerdagen er det viktig at du ringer oss, slik at andre kan benytte timen. Korona tlf. 488 67 770.

Råd og regler for deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19

Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 beskytter godt, men gir ingen garanti mot å bli smittet og være smittsom. Her beskriver FHI hva det betyr å være beskyttet og fullvaksinert, og hvilke råd og regler som gjelder for disse gruppene.

Her finner du informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset her: Koronavirus - helsenorge.no

Reiser til og fra Norge - se info her

Se film fra FHI - Koronavaksine på 1-2-3


Hvor registrerer jeg mobilnummeret mitt som kommunen skal nå meg på?

Vi bruker mobilnummeret som står i det nasjonale kontaktregisteret. På www.norge.no  er det god veiledning for hvordan du oppdatere din kontaktinformasjon. Det kreves BankID for å sikre at den som legger inn informasjon er riktig person. 

Er du midlertidig bosatt i kommunen, f.eks. student, så tilbyr vi nå DropiN vaksine. Du kan også registrerer deg på lik linje med innbyggerne. Registrer deg her

Vi ber om at alle tar et felles ansvar for at vi når de som ennå ikke er fullvaksinerte.  Vi oppfordrer derfor pårørende, venner og naboer om å hjelpe til med både informasjon, registrering og transport til og fra vaksineringen som foregår i Rådhuset.

Vaksinetelefon:  488 67 770 

 

Publisert: 07.01.2021 10:10 Sist endret: 15.09.2021 15:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051