Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Helse- og omsorgstjenester

Koronaråd til deg som støttekontakt

*********

Helsestasjon og skolehelsetjenesten - stengte tjenester

*********

Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med andre oppgaver i dag? Eller har du ledig arbeidskapasitet av andre grunner? Da ønsker vi at du registrerer deg her.

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

*********

Kommuneledelsen og kommuneoverlege Tommy Aune har 12.03.20 besluttet omfattende tiltak for å minimalisere spredning av koronaviruset i kommunen. Forvaltning helse og omsorg ønsker derfor å komme med informasjon angående søknader om helse og omsorgstjenester. Avdelingen må prioritere de sakene hvor det er fare for liv og helse, og på de øvrige sakene må det påberegnes vesentlig lengre behandlingstid. Alle søknader vil bli tatt imot, lest igjennom og vurdert av kvalifisert helsepersonell.

Informasjon om søknadsprosessen:
Dersom du har behov for helse og omsorgtjenester oppfordres du til å søke om dette ved å sende søknadskjemaet som mail til følgende mailadresse: forvaltninghelseogomsorg@levanger.kommune.no

Dersom du ikke kan bruke epost ber vi om at du søker hjelp hos en av dine nærmeste pårørende.
Dersom det ikke er mulig å sende søknaden over epost ber vi om at du ringer til servicekontoret på tlf: 740 52 500, og avtaler overlevering av søknaden på rådhuset.

Dersom du har spørsmål angående søknader om helse og omsorgstjenester kan du kontakte avdelingsleder via epost: victoria.skjonhaug@levanger.kommune.no  eller tlf: 920 41 343.

Søknadsskjema PDF - WORD

Publisert: 13.03.2020 15:08 Sist endret: 20.03.2020 13:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051