Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Forskrift om unntak fra smittekarantene

Formannskapet vedtok i møte 18.8.21 - sak 87/21: 
Forskrift om fritak fra smittekarantene for elever og studenter i Levanger kommune.

Forskrift om fritak fra smittekarantene for elever og studenter i Levanger kommune


Fastsatt av Formannskapet i Levanger kommune 18. august 2021 med hjemmel i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet § 4b.

§ 1. Formål og virkeområde

Formålet med forskriften er at unge skal ha en mest mulig normal hverdag med ordinære skoletilbud samtidig som det gjennomføres smittevernfaglige tiltak for å hindre eller avgrense spredning av covid-19. Forskriften gjelder i Levanger kommune.

§ 2. Fritak for smittekarantene

Smittekarantene gjelder ikke for elever og studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter i Levanger kommune som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittede personen, hvis de gjennomfører testing i samsvar med til enhver tid gjeldende retningslinje fra kommunen.

Den testede skal følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer/regelverk om adferd fra testen gjennomføres til testsvar foreligger.

Dersom vedkommende ikke ønsker testing, eller dersom testing ikke lar seg gjennomføre må hele karanteneperioden gjennomføres.

Covid-19-forskriften § 7 andre ledd er gjeldende.

§ 3. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 19 aug 2021 kl 00.00

 

 

 

 

Publisert: 19.08.2021 08:55 Sist endret: 15.03.2022 15:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051