Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Barnehage og skole

Oppdatering 19.01.22 -  INFORMASJON FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET TIL DEG SOM HAR BARN I BARNEHAGE ELLER PÅ BARNESKOLE

Dette innlegget er til deg som har barn i barnehage eller på barneskole. Nedenfor finner dere en liste over det vi mener er det viktigste dere som foreldre eller foresatte trenger å vite om de nye tiltakene akkurat nå. Håper den er nyttig i en koronahverdag som fortsatt er preget av mye informasjon og mange endringer.
1️⃣ Nå er det grønt nivå som gjelder i barnehager og skoler. Det er altså ikke lenger nasjonalt gult og rødt tiltaksnivå, men kommunen du bor i kan vurdere og bestemme at det er nødvendig med et høyrere nivå.
2️⃣ Karantenereglene er endret for hele befolkningen. Det betyr blant annet at barn som defineres som “øvrig nærkontakt” (for eksempel klassekamerater) ikke lenger trenger å være i karantene. Barneskolebarn som er "øvrige nærkontakter" bør følge anbefaling om testing på dag 3 og 5 etter siste kontakt med den som er smittet. Barnehagebarn anbefales test dersom de får symptomer. Både foresatte og foreldre til barn i barnehage og på barneskole anbefales å følge nøye med på om barna får symptomer.
3️⃣ Jevnlig testing kan bli brukt på skolen til barnet ditt, dersom det er høyt smittetrykk med belastning på helsetjenesten i området dere bor i. Da kan kommunene effektivt kontrollere smitteutbrudd, uten å innføre kraftige tiltak rettet mot barn og unge. Jevnlig testing gjør at skoler kan holde åpent på et lavere tiltaksnivå. Merk dere at barn som inngår i jevnlig testing ikke trenger å testes mer enn de allerede gjør, dersom de samtidig er en “øvrig nærkontakt”.
4️⃣ Apropos testing av barn; mange barn opplever testingen som ubehagelig og noe de vil unngå. Barn som motsetter seg testing, skal ikke testes. I slike tilfeller er det bedre at foreldrene tester seg i stedet. Men det er lov å motivere, selvsagt 😊
5️⃣ Dersom vi smittes, er vi selv ansvarlig for å gå i isolasjon og varsle nærkontaktene våre. Dersom barnet ditt blir smittet, bør du informere barnehagen eller skolen, som deretter videreformidler nødvendig informasjon anonymt til resten av foreldregruppa i barnets klasse eller på barnets avdeling. Dersom dere ikke ønsker eller kan informere skolen eller barnehagen, kan dere be om hjelp til dette fra smittesporingsteamet i kommunen.
6️⃣ Smittevernveilederne for skoler og barnehager oppdateres denne uka, slik at tiltakene er i tråd med det vi vet om koronasmitte og -sykdom. Oppdaterte råd om ventilasjon og lufting er blant det nye som skal inn. Veilederne finner dere på 👉 https://www.udir.no/.../informasjon.../smittevernveileder/.
Vil du lese mer om hvorfor vi mener det er trygt for barn og ansatte å være i barnehager og skoler? På Utdanningsdirektoratets nettsider finner du en fin oppsummering av kunnskapen vår om smitte i barnehager og skoler 👉 https://www.udir.no/.../dette-vet-vi-om-smitte-i.../

 

***************

Oppdatering 20.12.21 - Oppfordring til foreldre som har mulighet om å holde barna hjemme fra barnehagen ut året

Flere barnehager i Levanger har stengt og flere skoler har hjemmeskole. Det er viktig for oss å holde flest mulig av barnehagene åpne for dere som har behov i dagene før jul og virkedagene i mellomjula. Dette fordrer at vi fyller bemanningsnorm og kan drive forsvarlig med tanke på smittevern.

Ettersom flere skoler har hjemmeskole, må flere ansatte i barnehagene være hjemme med egne skolebarn. I tillegg til ekstra forsiktighet ved symptom på sykdom, så gir det oss bemanningsutfordringer i barnehagene. Derfor oppfordres foreldre til barnehagebarn som kan holdes hjemme til å gjøre det.

Barn med ekstra behov eller foreldre i samfunnskritiske funksjoner skal selvsagt komme til barnehagen. Da er det fint å vite når de kommer og når de blir hentet.

Håper for forståelse for situasjonen!

Kari Olafsen Aunet, enhetsleder for Enhet barnehage


***

Oppdatering 12.04.21 - bruk av munnbind på skolebussen

Levanger kommune ved kommuneoverlegen presiserer viktigheten av at alle ungdomsskoleelever som bruker buss til eller fra skolen bruker munnbind på bussen de neste to ukene, altså frem til fredag 23 april. Dette grunnet utbredt smitte i ungdomsmiljøer i omliggende kommuner senere tid. Takk for innsatsen.

 

Oppdatering 04.01.21


Levanger kommune følger de nasjonale retningslinjene .

Frol barneskole har hjemmeskole uke 1 i 2021. Alle ungdomsskoler har tilpassede opplegg innenfor rødt nivå. Alle andre skoler og alle barnehager driver som før, men med skjerpede rutiner. Foresatte holdes løpende orienterte om tiltakene.

I tillegg har kommunen gått ut med følgende anbefalinger og tiltak:

  • Munnbind skal brukes når en er utenfor eget hjem der andre ferdes og spesielt når er i butikk eller lignende som ansatt eller besøkende
  • Barn i barnehager og elever i grunnskolen som har noen i familien som er i karantene, eller hvor noen i husstanden har symptomer som kan være forenelig med Covid-19 infeksjon, må holde seg hjemme.
  • Barnehagene reduserer åpningstidene til 9 timer pr. dag for å kunne ivareta smitteveilederens gule trafikklysnivå fullt ut.
  • Skoleeier anbefaler at elever i ungdomsskolen bruker munnbind på skolebussen når det er vanskelig å opprettholde avstand til elever fra andre kohorter/klasser og andre passasjerer. Om ansatte og/eller elever ønsker å bruke munnbind på skolen for å føle seg trygge, vil dette bli akseptert.  Det understrekes at bruk av munnbind er frivillig, at dette skal brukes i kombinasjon med god håndhygiene. Munnbind skal ikke erstatte regler om avstand. Bruk av munnbind for barn i barnehage og barn under 12 år i grunnskolen og anbefales ikke.

 

 

 Velkommen til skolen - 5. - 10. klasse!

Fra neste uke (uke 20) kan vi endelig ønske alle elever fra 5.-10.trinn velkommen tilbake til skolen!

 

 

 

SJEKK INFO FRA DIN SKOLE OM NÅR DU SKAL MØTE!

Det er gitt ut mange regler for hvordan smittevernet skal ivaretas, og alle ansatte er godt informerte og opplærte i veilederen for smittevern før skolen åpner. Alle elever vil også få grundig opplæring når de starter på skolen neste uke.  Reglene handler om god hygiene og at ingen syke elever eller ansatte skal være på skolen. Reglene sier at det skal være minst 1 meter avstand mellom elevene og at trinnene skal deles opp i grupper. Det skal også være faste voksne i gruppene.

Her finner du:

- smitteveileder for barnetrinnet

- Smitteveileder for ungdomstrinnet

Disse reglene krever ganske mye planlegging, og fordi skolene er forskjellige, så vil det bli litt ulike ordninger for å få til å overholde reglene.  Noen skoler åpner mandag og noen åpner tirsdag. Noen trinn vil være på skolen, men også fortsette med litt hjemmeskole.

Skoleskyss:
Skoleskyssen går som før, men det kan hende at det blir satt opp noen andre tider og at flere foresatte må kjøre. Alt dette får elever og foresatte informasjon om fra skolen, og ordningene vil bli vurdert og endret etter hvert når det blir anledning til det.

Risikogrupper
Noen barn/unge er i risiko av medisinske grunner og kan ikke være på skolen nå. Ifølge den norske barnelegeforeningen er det svært få barn/unge som ikke kan møte i skolen.  Elever som etter samråd med fastlege ikke kan være på skolen vil få egne tilbud. Beslutninger om dette må tas av foresatte, og skoleledelse, i samråd med fastlege.

For alle barn/unge gjelder det å overholde generelle smitteverntiltak. De som har milde luftveissymptomer som forkjølelse sår hals eller hoste og føler seg syke, skal være hjemme til de har vært symptomfrie i 24 timer. Det gjelder barn/unge og ansatte i skolen.

Opplæringsplikt og hjemmeundervisning
Det er opplæringsplikt i Norge, men ikke skoleplikt. Foresatte som eventuelt velger å holde sine barn/unge hjemme fra skolen må ta ansvaret for opplæringen selv, og skrive eleven ut av skolen. Skoleeier har da tilsynsplikt og skal sikre at barnet/den unge får opplæring i tråd med gjeldene fag og opplæringsmål.

Takk for ditt bidrag!
Det har vært en spesiell og krevende tid, og vi vet ennå ikke hvordan alt blir framover.  Nå prøver vi å ta tilbake hverdagen så godt vi kan, men det er viktig å snakke om hvordan vi har hatt det og hva vi har erfart så langt. Stenging av skoler og barnehager er et veldig alvorlig tiltak, og vi vet at det har vært vanskelig å ikke møte venner på samme måte som før. Dette har likevel vært nødvendig for å holde smitten nede, og dette har vi så langt lyktes godt med. Nå kan vi glede oss over å møte hverandre igjen!

Når skolene nå åpner for fullt, er det veldig viktig at alle følger smittevernreglene, slik at vi unngår økt smittespredning og ny stengning. Det må vi hjelpe hverandre med å huske på hele tiden.
Jeg takker alle elever for bidraget til å holde smittespredningen nede, alle ansatte for godt arbeid, og alle foresatte for hjelp bistand med hjemmeskole og tilrettelegging i stengingsperioden.  Dette har vært en viktig innsats for samfunnet!

Lykke til med skolestarten! 😊

Med vennlig hilsen

Marit E. Aksnes
Kommunalsjef oppvekst og utdanning

******

Velkommen til skolen - brev til foresatte!

Endelig åpner skolene igjen! Først for de minste elevene- fra 1. til 4. trinn, og etter hvert for alle de andre elevene.

Inntil videre skal elever fra 5.-10 trinn ha fjernundervisning hjemme. Noen elever skal likevel ha tilrettelagt tilbud på skolen, i tråd med regler som er utarbeidet for dette. https://levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Helse/Folkehelse/Korona---Corona/Barnehage-og-skole/

Ansatte i grunnskolene og SFO er i full gang med planlegging og tilrettelegging for å ta imot elevene. Siden skolene ble stengt 12. mars har det vært få elever og voksne til stede. Skolene er grundig rengjort før mandag.

Det er gitt ut klare regler for hvordan smittevernet skal ivaretas, og alle ansatte er godt informerte og opplærte i veilederen for smittevern før skolen åpner. Elevene vil også få grundig opplæring når de starter på skolen mandag. Reglene handler om god hygiene, at ingen syke barn eller ansatte skal være på skole/SFO, og at kontakt skal begrenses.

Lenke til smitteveilederen for grunnskole og SFO under. Her finner dere også lenke til filmer som kan vises til barna.

http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Skolehverdagen vil bli annerledes enn elevene er vant til. Det blir mye utetid, og innholdet i skoledagene vil bli lagt opp på nye måter. Elevene i denne alderen leker ofte tett sammen, men for å begrense kontakt blir elevene inndelt i grupper på ca 15 elever med faste voksne. Hver gruppe samarbeider litt med en annen gruppe. Hvilke elever som er på gruppene kan endres litt hver uke. I SFO vil det også bli gruppeinndeling.

Alle skolelederne sender nå ut informasjon til alle foresatte og elever om hvordan organiseringen er på akkurat din skole.

Risikogrupper

Noen barn er i risiko av medisinske grunner og kan ikke være på skolen nå. Det kan også gjelde foresatte. Ifølge den norske barnelegeforeningen er det svært få barn som ikke kan møte i skolen. Elever som etter samråd med fastlege ikke kan være på skolen vil få egne tilbud. Beslutninger om dette må tas av foresatte, og skoleledelse, i samråd med fastlege.

For alle barn gjelder det å overholde generelle smitteverntiltak. De som har milde luftveissymptomer som forkjølelse sår hals eller hoste og føler seg syke, skal være hjemme til de har vært symptomfrie i 24 timer. Det gjelder barn, og ansatte i skole/SFO.

Opplæringsplikt og hjemmeundervisning

Det er opplæringsplikt i Norge, men ikke skoleplikt. Foresatte som eventuelt velger å holde sine barn hjemme fra skolen må ta ansvaret for opplæringen selv, og skrive barnet ut av skolen. Skoleeier har da tilsynsplikt og skal sikre at barnet får opplæring i tråd med gjeldene fag og opplæringsmål.

Nye unntaksregler om oppsigelse av SFO-plass.

Det er laget nye regler som åpner for oppsigelse med umiddelbar virkning. Det er også mulig å fryse plassen fram til 1. august. Se egne regler på denne nettsiden.

Har du spørsmål om åpning av skolene, ta gjerne kontakt:

Epost: skolestart@levanger.kommune.no

******

ENDRING AV REGLER OM OPPSIGELSE AV SFO-PLASS:

I samråd med Formannskapet 23.04.20, har kommunedirektøren endret vedtektene for SFO, pkt 5 med umiddelbar virkning. Endringene innebærer at tre måneders oppsigelse av SFO-plassen endres til at plassen kan sies opp med virkning fra 1. mai eller juni.

Opprinnelig tekst, vedtektenes pkt 5:

Opptaksperiode, oppsigelse og endring av plass - Tildelt plass på SFO opprettholdes inntil foresatte sier opp plassen, eller når eleven går ut av 4. klasse. *Oppsigelse og endring av plass må skje skriftlig til resultatenheten med tre måneders varsel* Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen

Endring i vedtektenes pkt.5, tredje setning* endres, gjeldende for perioden 1. mai - 1.august 2020.

Ny tekst, pkt 5 i vedtektene:

Setningen tas ut, og erstattes med:

Opptaksperiode, oppsigelse og endring av plass - *Tildelt plass på SFO opprettholdes inntil foresatte sier opp plassen, eller når eleven går ut av 4. klasse. Fra 1. mai til 1. august 2020 kan SFO-plass sies opp med umiddelbar virkning. Dette innebærer at det må søkes på nytt om det ønskes SFO-plass på et senere tidspunkt. SFO-plass for elever 1.- 3. trinn kan fryses med virkning fra 1. mai, evt. 1. juni fram til 1. august. Dette innebærer at plassen beholdes og videreføres fra 1. august 2020. Oppsigelse og endring av plass må skje skriftlig til skolen/skolefritidsordningen.

Begrunnelsen for endringen er at det er flere foreldre hjemme, og at behovet for SFO-plass ikke er til stede for flere.

Samtidig er det krevende for SFO å overholde smittevernreglene- (særlig for de store SFO-ene). Færre barn vil gjøre dette enklere.


******

Beredskap - behov for omsorgstilbud for barn under 12 år i skoler og barnehager gjennom påsken

Etter føringer fra Regjeringen har Levanger kommune beredskap for å tilby omsorgstilbud for barn med foresatte i samfunnskritiske yrker og for barn/familier i sårbar livssituasjon gjennom hele påsken 2020. Tilbudet vil bli gitt i skoler (NB-ikke undervisning) og kommunale barnehager så langt det vurderes å være forsvarlig ut fra smittevernhensyn, og så langt andre muligheter ikke er aktuelle. Kommunen kan ikke garantere at private barnehager har tilsvarende tilbud. Ta direkte kontakt på e-post eller telefon med skolens/barnehagens ledelse innen mandag 6.april kl. 16.00 for å avklare behov og tilbud.

Regjeringens bestilling

******
Informasjon om betaling for stengte tjenester, Barnehage, Sfo etc.

Kommunen vil ikke kreve betaling fra brukerne for den tiden barnehager, SFO kulturskole mm. er stengt, og tilbudet ikke kan benyttes.

Utsendte fakturaer skal betales, tilgodebeløp vil bli trukket fra på senere fakturaer. Nærmere informasjon om dette vil komme etter hvert.

******

Til arbeidsgivere i privat og offentlig virksomhet!

VEDRØRENDE OMSORGSTILBUD FOR BARN I BARNEHAGE OG SKOLE FOR ANSATTE I SAMFUNNSKRITISKE FUNKSJONER

Helsedirektoratet har gitt klare føringer for at barnehager og barneskoler må sørge for å kunne tilby et omsorgstilbud til barn av foresatte som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner. Tilbudet skal også omfatte barn og elever med særlige omsorgsbehov. Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenestene og i andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Dette tilbudet gjelder i den perioden den ordinære driften i barnehagene og skolene er stengt, og omsorgstilbudet skal foregå innenfor rammene av ordinær åpningstid.

Rett til omsorgsplass gjelder foresatte der begge har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon eller der en eneforsørger har et slikt arbeid. Ordningen gjelder ikke dersom én i husstanden er i hjemmekarantene, selv om personen ikke har symptomer på koronasmitte. Barn fra slik husstand skal uansett ikke være i barnehage eller skole.

Foresatte selv må vurdere behov for tilbudet opp mot barnet og eleven sitt omsorgsbehov, sett i lys av smitteberedskap. Dernest må foresatte samarbeide med sin arbeidsgiver og be om tilrettelegging i den grad det er mulig.

Her følger en anmodning til arbeidsgivere!

Retningslinjer for å unngå smittespredning i befolkningen er av overordnet betydning i den fasen vi er i nå. Av den grunn er alle skoler og barnehager stengt, og de fleste ansatte er henvist til hjemmekontorløsninger for å redusere sosial omgang i størst mulig grad. Det er derfor av høy viktighet at så få barn og voksne som mulig oppholder seg sammen samtidig i barnehage og skole. For å få til dette, og samtidig opprettholde omsorgstilbudet, må barnehage /skole, foresatte og deres arbeidsgivere samarbeide godt!

Foresatte til barn i barnehage/skole som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner, må være forberedte på å bli spurt om levere dokumentasjon fra arbeidsgiver.

Noen arbeidsgivere har fulgt opp dokumentasjonskravet ved å skrive ut bekreftelse til alle sine ansatte. Dette har ført til en forventning hos enkelte om full barnehageplass, til tross for at de jobber i skift eller turnus. Vi presiserer at ordningen gjelder når andre omsorgsmuligheter har vist seg å være umulige, og i den grad det er behov mht tid på dagen og dager per uke.

Vi ber dere arbeidsgivere om å tilpasse turnuser og vaktlister i den grad det er mulig, slik at én av foreldrene kan være hjemme med barn i hele/deler av tiden. Dette vil bidra til å redusere smittetrykket i skolen/barnehagen og ved arbeidsplassen, ettersom skoler og barnehager også vil være potensielle smittekilder for ansattes barn, og dermed ansatte.

Spørsmål og behov for avklaringer kan rettes til

Marit E. Aksnes, kommunalsjef oppvekst og utdanning: mea@levanger.kommune.no
Mob 416 77704

Hartvik Eliasson, seniorrådgiver barnehage hel@levanger.kommune.no  
Mob 989 01 719/410 42 446

Kari Olafsen Aunet, enhetsleder kommunale barnehage. kol@levanger.kommune.no
Mob 958 30 215

Takk for samarbeidet!

******

Kommunen har et omsorgstilbud for barnehagebarn og elever i barnetrinn, (fortrinnsvis 1.-4.trinn) med foreldre som jobber med kritiske samfunnsfunksjoner. Det er også et tilbud for barn og elever med særlige omsorgsbehov.

Dette gjelder i den perioden barnehagene og skolene er stengt.

Helsedirektoratet gir føringer for at ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Formålet er å kunne opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner og unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Retten til et omsorgstilbud håndteres av den enkelte barnehage og skole. Det vil bli gjort løpende vurderinger ut fra meldte behov. Tilbudet gis i barnets barnehage eller skole og gjelder fra og med mandag 16.mars. Dersom én i husstanden er i hjemmekarantene, men ikke har symptomer på koronasmitte, skal likevel ikke barn fra slik husstand levere barn i barnehage

Det må tas høyde for noe ulik praksis ut fra barnehagens/skolens status mht smittede/folk i karantene mv.

Rett til plass i omsorgstilbud- dokumentasjonskrav.
Retten gjelder foreldre der begge har et arbeid som har en samfunnskritisk funksjon eller der en eneforsørger har et slikt arbeid. Foreldre som kvalifiserer for et omsorgstilbud på grunn av sitt arbeid med samfunnskritiske funksjoner, må være forberedte på å bli spurt om levere en bekreftelse med dokumentasjon fra arbeidsgiver. Dokumentasjonen må leveres skole/barnehage før barnet kan begynne.

Om omsorgstilbudet
Barnehage: Omsorgstilbudet skal foregå innenfor barnehagen sin ordinære åpningstid.

Skole: Omsorgstilbudet i skole skal foregå innenfor skole og SFO sin ordinære åpningstid. Det betyr at elever som ikke har plass på SFO, ikke får plass i omsorgstilbudet i SFO sin åpningstid. Elevene får samme opplæringstilbud som elevene hjemme.

Barn med særlige omsorgsbehov
Det er i første omgang foresatte som må vurdere behov for tilbudet opp mot barnet og eleven sitt omsorgsbehov sett i lys av smitteberedskap.

Barnehage: Barnehager med barn som trenger ekstra hjelpetiltak og tilsyn, skal tilby omsorgstilbud for disse barna. Dette gjelder multifunksjonshemmede barn og barn med andre spesielle utfordringer.

Skole: Skoler med forsterket avdeling skal tilby et omsorgstilbud for disse elevene i de tilfellene der foresatte har behov for det. På skoler uten forsterket avdeling skal det gis et tilsvarende tilbud i skolens og SFO/UFO sin åpningstid.

Tilbudet gjelder:
5.-7.trinns elever som har plass på SFO, Elever på 1.-4.trinn som vil kvalifisere til SFO-plass fra 5.trinn.

Omsorgstilbudet skal tilbys i skolens og SFO sin åpningstid.

Publisert: 13.03.2020 15:02 Sist endret: 15.03.2022 15:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051