Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Korona - Covid-19

Korona informasjon

 • 29.06.22 - Korona - generelt

Det er ingen spesielle forholdsregler knyttet til corona. Man forholder seg til dette som til enhver annen luftveisinfeksjon. Hjemme om man er for syk til å gå på jobb, eller så drar man på jobb.

Det er heller ingen god grunn til at man bør teste seg, da det ikke har noen praktisk betydning (unntak ved alvorlig sykdom/innleggelse, vurderes av behandlende lege). 

Oppsummert forholder man seg nå til koronavirus på samme måte som til ethvert annet luftveisvirus. 

 

 • 14.02.2022 - Regjeringens endringer i smitteverntiltak som gjelder fra 12. februar 2022 kl. 10.00

Overordnede råd om smittevern til befolkningen

 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Følg vaksinasjonsprogrammet
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no

Avstand og sosial kontakt

 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet.
 • Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.
 • Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter.

Munnbind

 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
 • Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
 • Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.

 Testing

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom.
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Test deg ved symptom. Barn i barnehagealder og skuleelevar er unntatt. Det er ikkje lenger naudsynt å teste seg dersom du ikkje har symptom
 • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten.
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.

Isolasjon

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.
 • Skoleelever og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  

Smittesporing

 • Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten.

Skoler, barnehager og SFO

 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

Arrangement og sammenkomster

 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
 • Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.
 • Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.

Inn og utreise

 • Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptom.
 • Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit. 

Ved reise til og fra Svalbard gjelder fortsatt særlige krav

 • Det er fortsatt krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt fra dette kravet er de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller at de er fullvaksinerte eller har vært gjennom koronasykdom.
 • Alle som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.

 

 • 09.02.2022 - Koronavaksinen fra Novavax blir tilgjengelig i Levanger fra ca uke 10.

Nuvaxovid fra Novavax er en proteinbasert vaksine som bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi og fikk betinget godkjenning av det europeiske legemiddelbyrået i slutten av desember 2021 til bruk fra 18 års alder. Vaksinen har vist å gi god beskyttelse mot koronasykdom.

Dagens kunnskapsgrunnlag gir ikke grunnlag for å foretrekke Nuvaxovid framfor mRNA-vaksiner, verken ved grunnvaksinasjon eller oppfriskningsdose. Den kan likevel være aktuell for personer som av ulike årsaker er frarådet vaksinering med mRNA-vaksine, enten grunnet alvorlig allergisk reaksjon eller uheldige bivirkninger. Den kan også være aktuell for personer som av andre årsaker ønsker å benytte en annen koronavaksine enn en mRNA-vaksine.

Kommunen må bestille vaksinen fra Novavax i uke 7-8 for å ha den tilgjengelig i uke 10. Vi trenger derfor en oversikt over innbyggere i Levanger kommune som ønsker seg denne vaksinen.

De som ønsker denne vaksinen, som grunnvaksinering eller oppfriskningsdose, bes kontakte leder helsestasjon på telefon 984 77 375 innen 18. februar.

Les mer om Novavax hos FHI.

 • 09.02.2022 - Smittesporing nedskaleres

Behovet for aktiv smittesporing fra kommunens side er ikke lenger til stede. Smittesituasjonen i Levanger og Trøndelag tilsier imidlertid at det fortsatt er et visst behov for at beredskapstelefonen 457 22 010 betjenes fortsatt i en periode. Den vil derfor være åpen mellom kl. 08.00 og 15.30 på hverdager, og kl. 10.00 – 13.00 på lørdager fram til 01.03.22.

 

 • 02.02.2022 - Regjeringens endringer i Covid-19 tiltak fra kl. 23.00, tirsdag 1. februar 2022

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger

 • Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det betyr i praksis at skoler og barnehager går til grønt nivå.


Høyere utdanningsinstitusjoner

 • Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Regjeringen anbefaler at høyskoler, universiteter og fagskoler legger opp til at studenter kan være fysisk til stede ved undervisning.
 • Høyere utdanningsinstitusjoner behøver ikke følge anbefalingen om 1 meters avstand ved undervisning.


Organisert idrett og fritidsaktiviteter

 • All organisert idrett og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt.   


Arbeidsliv

 • Regjeringen anbefaler at folk holder 1 meter avstand til hverandre
 • Regjeringen anbefaler at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye bruk av hjemmekontor som er riktig for den enkelte arbeidsplass. Ved en slik vurdering bør arbeidsgiver legge vekt på sannsynlighet for smitte på arbeidsplassen og hvor sårbar virksomheten er for et høyt, samtidig sykefravær. 
 • Arbeidsgivere bør ta hensyn til at det er mulig å holde avstand på arbeidsplassen. 


Serveringssteder

 • Det er ikke lenger skjenkestopp for serveringssteder
 • Det er heller ikke krav om bordservering
 • Serveringssteder skal legge til rette for at alle kan holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing.


Arrangementer og sammenkomster
 

 • Det er ingen begrensninger på hvor mange gjester du kan ha hjemme, eller antall deltakere på private eller offentlige sammenkomster.
 • Det er fortsatt krav om smittvernfaglig forsvarlig drift (se under)
 • 1-meterskravet gjelder ikke for personer som sitter på faste tilviste plasser.
 • Det betyr at det er mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass.


Testing, smitte og isolasjon

 • Isoleringstiden for deg som er smittet er nå fire dager.
 • Du som er smittet, kan avslutte isolering etter fire dager, hvis du har vært feberfri i minst 24 timer.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære en som er smittet har ikke lenger plikt til å være i smittekarantene  
 • Regjeringen anbefaler at du som bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet, tar en selvtest hver dag i fem døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet.
 • Hvis du ikke kan holde avstand til den som er smittet, anbefaler regjeringen at du tester deg hver dag i isoleringsperioden og i tillegg fem dager etter dette -til sammen ni dager.
 • Utover dette er det kun de som har symptomer som bør teste seg.
 • Regjeringen anbefaler at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder. Du bør unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • I tillegg bør du følge med på symptomer under hele testperioden. Hvis du får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en selvtest.
 • Barn i grunnskolealder eller yngre behøver kun test ved symptomer. Det gjelder også når det er smitte i husstanden


Smittesporing

 • Hvis du er smittet, bør du selv informere dine nærkontakter. Kommunen kan hjelpe deg ved behov.
 • Du bør registrere positiv selvtest hos kommunen.
 • Regjeringen anbefaler at du også registrerer positiv test i appen Smittestopp.


Avstand og sosial kontakt

 • Anbefalingen om 1 meters avstand til andre enn hustandsmedlemmer gjelder fortsatt.
 • Anbefalingen om 1 meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
 • Regjeringen anbefaler fortsatt å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand til andre.


Munnbind

 • Det er påbudt å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand til andre i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, i taxi og på innendørs stasjonsområder.
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.


Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Smittevernfaglig forsvarlig drift betyr at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
 • Virksomheten må ha rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Disse virksomhetene skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Biblioteker, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbassenger, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.

Du finner detaljeert informasjon om endringene på regjeringen.no

 

 • 31.01.2022 - Oppdatering

Vi har i Levanger registrert ca 100 smittede per dag den siste uken. Da de med oppfriskningsdose ikke lenger anbefales PCR, men kun registrere seg i kommunens selvrapporteringssystem ved positiv selvtest, vil nok totaltallet per dag være noe over 100.

Det er spesielt mye smitte blant barn og ungdom.

 

 • 24.01.2022 - Oppdatering og viktig melding

Vi har i Levanger registrert 170 nye smittetilfeller den siste uken. Vi ligger på et smittetrykk tilsvarende omtrent 1500/100 000 innbyggere per 14 dager. Dette er lavere enn for Trøndelag som helhet som ligger på omtrent 3000/100 000 innbyggere i samme 14 dagers periode. Dette er nok tilfeldig, og vi forventer økende smitte de neste uker.

Viktig melding til innbyggere:

De med oppfriskningsdose og de med gjennomgått smitte siste 3 måneder skal IKKE ta PCR test, kun selvtest og registrere denne her om den er positiv. Alle andre anbefales fortsatt PCR-test ved positiv selvtest.

Dette er bestemt av sentrale myndigheter og gjelder fra i dag.  

Grunnet denne endringen i teststrategi vil vi fremover ikke angi antall smittede per uke, da smittetallene fremover blir usikre. Kommunene skal rapportere inn positivt innmeldte selvtester til statsforvalter. Det anbefales heller å følge nasjonal statistikk/medier om en ønsker oppdaterte smittetall for Levanger, selv om disse heller ikke vil være presise fremover.

Det er fremdeles slik at de fleste smittede er unge voksne, ungdommer og barn.

 

 • 19.01.2022 - Oppdatering

Smittede vil ikke lenger bli kontaktet av kommunen

På grunn av økende smitte vil ikke kommunen lenger kontakte hver enkelt smittede. Alle er selv ansvarlige for å sette seg inn i hva som gjelder for smittede og nærkontakter. Dette vil bidra til at vi unngår overbelastning av sykehusene og kritiske samfunnsfunksjoner. 

Har du testet positivt for koronavirus?

 • Ved positiv test selvtest eller PCR-test er du pålagt isolasjon. Isolasjonstida er 6 dager fra symptomstart. Har du ikke symptomer, må du være i isolasjon 6 dager fra positiv test.
  Du skal IKKE teste deg på nytt før du går ut av isolasjon.

 • Du bør informere nærkontaktene dine snarest. Nærkontaktene dine er de du vet du har vært nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter, eller har hatt direkte fysisk kontakt med i tidsrommet fra 48 timer før du fikk symptomer og fram til du isolerer deg. Informasjon til nærkontaktene finnes her.

 • Registrer gjerne positiv hurtigtest her. Testen vil da bli synlig for kommunen, men det vil ikke bli registrert i helsenorge.no. For det trengs det PCR-test.

 • Du må bestille PCR-test på Rinnleiret så snart som mulig. Dette for å bekrefte at du er positiv. PCR-svaret blir registrert på helsenorge.no og vil bli synlig også i koronapasset ditt.
 • De du bor sammen med, kjæreste og tilsvarende nære er pålagt karantene i 10 dager. De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 månedene og de som har fått oppfriskningsdose for mer enn 1 uke siden er unntatt karantene. De i den sistnevnte gruppen må imidlertid teste seg daglig i 7 dager med selvtest.

 • Dine øvrige nærkontakter anbefales å teste seg på dag 3 og 5 etter siste kontakt med deg, men er ikke karantene. Informasjon til nærkontaktene finnes her.

 • Varsle arbeidsplassen eller skole/barnehage om at du har testet positivt.

Du kan ringe smittevernrådgiver på tlf. 457 22 010 om du har spørsmål knyttet til isolasjon, karantene og testing. 

 

Følgende bør testes og kan hente ut gratis selvtester på Rådhuset frem til kl. 17 på hverdager og mellom 16 og 17 på helgedager: 

1. Ved symptomer

 • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Dette gjelder også vaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 for mer enn 3 måneder siden, som kan få milde symptomer ved covid-19.

2. Ved kjent eksponering

 • Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære
 • Øvrige nærkontakter
 • Ved symptomer: Personer som får varsel i «Smittestopp». 

3. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering

 • I enkelte helseinstitusjoner etter lokal vurdering.
 • Jevnlig testing i enkelte miljøer.

4. Ved innreise

5. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19. 

Utfyllende informasjon finner du her

 

 • 17.01.2022 - Oppdatering

Vi har i uke 2 fått påvist 137 smittetilfeller. Av disse er 28% under 18 år, 69 % mellom 18 og 64 og kun 3% over 65 år.

Det forventes økende smitte fremover. De fleste av oss vil nå etter hvert smittes med koronaviruset, men målet er at smitteutbredelsen skal være kontrollert nok til ikke å overbelaste sykehuskapasitet eller gå ut over kritiske samfunnsfunksjoner.

Alle innbyggere må selv sette seg godt inn i hva som gjelder for smittede og nærkontakter, da kommunen fremover kun i unntakstilfeller vil kontakte den smittede. Informasjon om dette finnes her.

Om en har spørsmål kan en ringe smittesporingstelefonene på 457 22 010.

 

 • 10.01.2022 - Oppdatering

Det ble i uke 1 i påvist 93 nye smittetilfeller i Levanger. Av disse var kun 1 person over 65 år. Av de resterende 92 smittede var 74 i aldergruppen 18-64 og 18 personer under 18 år. Det forventes en økning i antallet smittetilfeller i ukene som kommer. Har man symptomer eller er nærkontakt til smittede, kan man hente ut gratis selvtestester på Rådhuset på hverdager frem til kl 1700 og fra 1600 til 1700 på lørdag og søndag.

 

 • 03.01.2022 - Oppdatering

I uke 52 fikk vi i Levanger kommune påvist 44 nye smittetilfeller. 3 av disse er over 65 år, 11 er under 18 år og resterende 30 er altså mellom 18 og 64 år.

Ut i fra rapportering fra laboratoriet ved St. Olav, kan vi anslå at omtrent halvparten eller flere av disse skyldes Omikronvarianten, selv om ikke alle positive prøver analyseres mtp variantbestemmelse. Dette er ikke overraskende, og i tråd med hva vi ser nasjonalt og i Trondheim.

 • 27.12.2021 - Oppdatering

Vi har i Levanger kommune fått bekreftet 56 nye smittetilfeller i uke 51. Ingen av de smittede er over 65 år. Cirka 40 % er under 18 år og 60% i gruppen 18 til 64 år

Fire av de smittede har Omikronvarianten, disse har kommet fra utlandet og er uavhengig av hverandre.

 

 • 19.12.2021 - Oppdatering

Vi har fått påvist 90 smittetilfeller i Levanger i uke 50. Dette er 55 færre enn i forrige uke.

Smitten fordeler seg som følger:

Under18 år: 33%
9-64 år: 64%
65 år eller eldre: 3%

Det at de fleste over 65 år nå har fått oppfriskningsdose ser ut til å ha en betydelig effekt på smitteutbredelsen i denne aldersgruppen.

Det er fortsatt mye smitte innad i familier og husstander, som forventet.  

Vi anmoder alle som får tilbud om oppfriskningsdose om å ta denne så raskt det lar seg gjøre.

 

 • 16.12.2021 Oppdatering - Informasjon om nye nasjonale råd og regler - det som gjelder barnehager, skoler og videregående skoler trer i kraft fra midnatt natt til torsdag 16.12.21

 

 • 15.12.2021 Oppdatering - Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

se regjeringens nettsider

 • 12.12.2021 Oppdatering

Vi har registrert 145 nye koronasmittede i Levanger i uke 49. Smittetilfellene er nokså jevnt spredt utover i kommunen. 38% av de smittede er under 18 år, 50% mellom 18 og 64 år og 12 % over 65 år. De aller fleste har lette symptomer. Vi har ikke påvist tilfeller av Omikron-varianten.

Selvtester deles ut på Servicetorget på Rådhuset kl 08-18 på hverdager og kl 16-18 på helg.

Nytt system for registrering av positive hjemmetester:

Fremover vil alle som får utdelt selvtest også få informasjon om hvordan positiv selvtest nå må registreres i tillegg til at de også må ta PCR-test på Rinnleiret.

En går inn på https://hjemmetest.remin.no/levanger for å registrere positiv test.

NB: Om en har fått bekreftet smitte ved positiv PCR-test, skal en IKKE ta ny test etter isolasjonsperioden. Det er kun aktuelt ved nye symptomer over 3 måneder etter smitte, aldri ellers.

 

 • 10.12.2021 - Oppdatering

Utlevering selvtester fom fredag 10.12.21

Sted: Levanger Rådhus

Åpningstid: Hverdager kl 8 - 18.

                    Lørdag og søndag kl 16 - 18.

Hvem kan hente ut og benytte seg av disse selvtestene?

 • Alle som har symptomer
 • Alle som har hatt nærkontakt med smittet og ønsker å teste seg

Testene SKAL IKKE hentes ut for å ha hjemme eller på arbeidsplass for sikkerhets skyld, i fall det skulle være behov. Det vil tømme lageret raskt og mange tester vil da heller ikke bli brukt. Slike behov dekkes ved kjøpe av selvtest på Apotek.

Selvtestene på Servicekontoret skal altså kun hentes ut NÅR en trenger de (ref punkt over).

Vi minner også om at det er mulig å ta PCR-test på Rinnleiret.

 

 • 08.12.2021 - Oppdatering

Levanger registrert 26 nye smittede tirsdag 7.desember og 45 nye smittede onsdag 8 desember. Det ser altså ut til at vi følger den nasjonale tendensen med økende smitte.

Minner alle om nye nasjonale tiltak som gjelder fra og med i morgen, torsdag 9. desember, som alle innbyggere bes sette seg inn i og etterleve.
Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen - se regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/.../nye-nasjonale.../id2891395/

Smittesporing har ikke kapasitet til å ringe opp alle smittede, men alle smittede vil få en sms med lenke til hvordan en skal forholde seg og hva en skal opplyse sine nærkontakter om. Testing, karantene og isolasjon

Gjør kloke valg.

 

 

 • 07.12.2021 -  NASJONALE TILTAK FRA 09.12.21 

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Skoler, barnehager og SFO

 • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.
 • Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Se egen nettsak om tiltak i skole/barnehage og høyere utdanning.

Arbeidsliv

 • Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Lufting

 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
 • Skjenkestopp klokken 24.00.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene

 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

 

Mer informasjon på Regjeringens nettsider


 

 

 • 06.12.2021   

Vi har i Levanger kommune fått påvist 103 nye koronasmittede i uke 48.

Smitten er spredt over hele kommunen og både unge og eldre er blitt smittet. De aller fleste har kun lette symptomer.

 Vi ser som før at smitte sprer seg innad i familier samt noe på arbeidsplasser og skoler, slik at smittetallene blir høye. Levanger kommune har de siste 14 dager hatt 868 smittetilfeller per 100 000 innbyggere, hvilket er noe over landsgjennomsnittet på 790.

 Det viktigste for å forebygge alvorlig sykdom som følge av koronasmitte fremover, er å sørge for at alle over 65 år, de med underliggende sykdom og helsepersonell får oppfriskningsdose så snart som mulig. Deretter starter vi på de mellom 45 og 64 år.

 Det er nå vesentlig større smitterisiko enn tidligere i pandemien. Vi anmoder derfor de som ennå ikke har vaksinert seg om å revurdere dette, både for å beskytte seg selv og de rundt seg mot alvorlig sykdom.

 Vi har all grunn til å tro at den nye virusvarianten Omikron vil bli dominerende i løpet av noe tid og at smitten i tiden fremover vil være høy og sannsynligvis stigende, både nasjonalt og lokalt. Hva det vil ha å si for tiltak regjeringen vil sette i verk, sykdomsbyrde og press for helsetjenester og andre essensielle samfunnsfunksjoner vet vi ennå ikke. Selv om vi ser at også vaksinerte smittes lett av den nye virusvarianten, er det god grunn til å forvente at vaksinering likevel gir beskyttelse mot alvorlig sykdom om en skulle bli smittet. De neste ukene vil gi oss flere svar på dette.

 Vi viser for øvrig til disse lenkene og ber alle om å sette seg inn i hva som er gjeldende ved nyoppståtte symptomer og ved påvist smitte hos deg selv eller blant dine nærkontakter.

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#smittekarantene-for-nærkontakter

Har du nyoppståtte luftveissymptomer? (flytskjema) - FHI

 

 

 • 29.11.21 Oppdatering

I uke 47 fikk vi i Levnager registert 68 nye smittetilfeller. Dette er 21 færre enn foregående unke. Vi ser sterkt avtagende smitte på Ytterøy og det virker å være god kontroll på utbruddet der. Siste ukers smittetall skyldes spredt smitte over hele kommunen. Skogn er noe overrepresentert og viser fremdeles mye smittad innad i familier når smitten først er kommet i hus.

 • 22.11.21 Oppdatering

Levanger kommune har fått påvist 89 smittetilfeller i uke 46. Vi vet det også er positive hurtigtester i helgen som ennå ikke er bekreftet med PCR-tester, men slik har det vært hele tiden og tallet anses derfor å være representativt for antallet smittede ila en uke.

Under halvparten av smittetilfellene er knyttet til Ytterøy. Vi ser naturlig nok at smitten ofte brer seg innad i familier og blant andre grupper som lever tett på hverandre. De aller fleste smittede er unge voksne med lette symptomer.

De daglige smittetallene er lavere i andre halvdel av uken enn første halvdel av uken, således en synkende smittetendens. Etter helgen vil en ofte se noe høyere smittetall igjen på mandag og tirsdag. Dette er en trend vi ser både nasjonalt og lokalt.

Ta kloke valg. Ikke smitt de rundt deg om du er syk.  

 

 • 18.11.21 Oppdatering

Vi har fra mandag til i dag mottatt totalt over 50 positive PCR svar på innbyggere i Levanger. Vi vet også det er flere positive hurtigtester som vi venter PCR-svar på ila de nærmeste dagene. Omtrent halvparten av disse smittetilfellene er tilknyttet Ytterøy. Smitten de siste dagene omfatter i all hovedsak unge voksne, både vaksinerte og uvaksinerte.

Utover de ordinære regler for smittede og nærkontakter, anbefaler vi at barn knyttet til Ytterøy skole og barnehage holdes hjemme inneværende uke om de har smitte i husstanden, fremfor at de tester seg ut av karantene ved daglige hurtigtester.

Det er tatt ut mange hurtigtester de siste dagene og noe av økningen i registrerte smittede skyldes nok også noe lavere mørketall sammenlignet med tidligere.

Det er sannsynlig at det de nærmeste dagene vil påvises en del videre smitte innad i familiene til de som er smittet, men vi håper å begrense videre smitteutbredelse utover det ved at alle er flinke til å holde seg hjemme om de har symptomer, teste seg ved symptomer og utvise god håndhygiene.

 • 15.11.21 Oppdatering

VI fikk i uke 45 påvist i alt 9 smittetilfeller i Levanger kommune. De fleste av disse er fullvaksinert. Vi ligger altså fremdeles på et relativt stabil nivå hva gjelder smittetall.

Minner om at hurtigtester nå kan hentes i Trønderhallen om en har symptomer, er nærkontakt til smittet eller på annen måte mistenker at en kan være smittet.

 • 12.11.21 kl. 12.00 - Selvtester fås utlvert i Trønderhallen

Grunnet økning i tilgang på selvtester og ønske om god tilgjengelighet flyttes i dag selvtester tilbake til Trønderhallen.

Grunnet økning i tilgang på selvtester og ønske om god tilgjengelighet flyttes i dag selvtester tilbake til Trønderhallen.

Selvtester kan altså hentes ut i Trønderhallen fra i ettermiddag og fremover, i Trønderhallens åpningstid.

 Hvem kan hente ut og benytte seg av disse selvtestene?

 • Alle som har symptomer
 • Alle som har hatt nærkontakt med smittet og ønsker å teste seg
 • Andre som mistenker at de kan være smittet


Testene SKAL IKKE hentes ut for å ha hjemme eller på arbeidsplass for sikkerhets skyld, i fall det skulle være behov. Det vil tømme lageret raskt og mange tester vil da heller ikke bli brukt. Slike behov dekkes ved kjøpe av selvtest på Apotek.

Selvtestene i Trønderhallen skal altså kun hentes ut NÅR en trenger de (ref punkt over).

Vi minner også om at det er mulig å ta PCR-test på Rinnleiret.

 

 • 08.11.21 kl. 10.20 - Oppdatering

Det er 11 nye smittetilfeller i Levanger kommune i uke 44. Altså ingen vesentlig økning fra tidligere uker.

Hurtigtester kan ikke lenger hentes i Trønderhallen, men må hentes på Rådhuset ved servicekontoret i deres åpningstid. Kun de med symptomer eller uvaksinerte nærkontakter til smittede vil få utlevert hurtigtester derfra. Andre som ønsker å teste seg, kan kjøpe hurtigtester på apotek eller teste seg på Rinnleiret (pcr) som tidligere.

 Videre anbefaler vi deg som ennå ikke har vaksinert deg om å vaksinere deg. Både for din egen del og for å beskytte de rundt deg. Bestill time til koronatelefonen 48867770

 • 01.11.21 kl. 11.50 - Oppdatering

Vi fikk i Levanger påvist 8 ny smittetilfeller i uke 43. De fleste er fullvaksinerte voksne. To smittede testet seg på gjennomreise og hører til annet sted i landet.

 • 25.10.21 kl. 10.00 - Oppdatering

Levanger kommune fikk rapportert 5 nye smittetilfeller i uke 42. Alle som har nyoppståtte luftveissymptomer bør teste seg. Vi minner om at gratis hurtigtester kan hentes i Trønderhallen og at man kan ta PCR-test på Rinnleiret. Alle med positiv hurtigtest bes ta PCR-test på Rinnleiret så raskt som mulig.  

 • 18.10.21 kl. 12.30 - Oppdatering

Vi har i uke 41 fått bekreftet 8 nye smittetilfeller. Til tross for mye luftveissymptomer i befolkningen, registrerer vi at det er få som tester seg på teststasjonen på Rinnleiret og få som henter ut gratis hurtigtester i Trønderhallen. Dette gjør det sannsynlig at vi har mørketall, og at det reelle antallet smittede nok ligger på et høyere nivå.

Vi minner om at alle med nyoppståtte luftveissymptomer anbefales å teste seg, enten ved hurtigtest, eller ved PCR-test på Rinnleiret. Ved positiv hurtigtest, ber vi om at du isolerer deg og du bestiller en PCR-test på Rinnleiret.

 

 • 11.10.21 kl. 08.00 - Oppdatering

Vi har i Levanger kommune fått påvist 5 nye smittetilfeller i uke 40.

 • 04.10.21 kl. 12.00 - Oppdatering

I løpet av uke 39 har vi i Levanger kommune fått påvist totalt 18 nye smittetilfeller. Fem av disse er det rapportert om tidligere da de var en del av de ni tilfellene det ble rapportert om i perioden fredag 24. september til og med mandag 27. september.

Det er således en fallende smittetendens og vi ser fremdeles at det i hovedsak er barn og unge som smittes.

Vi minner om at selvtester kan hentes ut gratis i Trønderhallen.

 

 • 27.09.21 kl. 21.15 - Oppdatering

Vi har i Levanger kommune fått påvist ni nye smittetilfeller fra fredag 24. september til og med mandag 27. september. De fleste er barn og de fleste har kjent smittekilde. Vi vil fremover kun rapportere ukentlig om antall smittetilfeller, med mindre større utbrudd skulle tilsi behov for noe annet.

 • 24.09.21 kl. 18.50 - Informasjon - LANDET ÅPNER OPP
 • Dette gjelder fra lørdag 25. september kl 1600jfr. tabell
 • Hurtigtester til selvtesting kan hentes ut i ved ekspedisjonen/kiosken i Trønderhallen i Trønderhallens åpningstid. Det er fem tester i hver pakke og hver person kan maksimalt hente ut 1 pakke av gangen. Om vi alle viser måtehold vil det kunne være tester der også neste gang du har behov for dette. Har du tester til overs, så del med noen som trenger dem. Du kan også kjøpe hurtigtester på apotek, eller du kan ta PCR-test på Rinnleiret om du ønsker det. Ved positiv hurtigtest tar du PCR-test på Rinnleiret for å bekrefte at du er smittet.
 • Smittesporingsteamet vil de neste 4 ukene kontakte deg ved positiv PCR, men det er ikke sikkert du vil bli oppringt på ettermiddag eller kveld. Du vil fremdeles få PCR-svaret ditt på helsenorge.no så snart prøven er analysert.
 • Tester du positivt på PCR eller hurtigtest er det viktig at du setter deg inn i gjeldende råd og regler og informerer dine nærkontakter raskt.  

FHI`s flytskjema - nyoppståtte luftveissymptomer:

 

 • 24.09.21 kl. 11:50 - Oppdatering

Vi har i Levanger fått påvist totalt 13 nye smittetilfeller fra mandag 20. september til og med torsdag 23. september. Det dreier seg fremdeles i hovedsak om ungdommer og unge voksne. Det er nå en blanding av smitte med kjent smittekilde og smitte der en ikke har sikker smittekilde. Totalt sett ser vi altså likevel en fallende smittetendens.

 • 20.09.21 kl. 08.15 -  Oppdatering

Vi har i Levanger kommune fått påvist 11 nye smittetilfeller fredag 17. september til søndag 19. september. Det er i hovedsak barn og ungdommer som har fått påvist smitte, men også enkelte fullvaksinerte voksne.

 

 • 18.09.21 kl. 22.30 - Informasjon om lettelser lettelser TISK fra 27.9.21

Fra 27. september innføres nedjustert TISK i alle landets kommuner. Hva innebærer dette i praksis?

Her finner dere grundig informasjon på HDIR sine nettsider. Vi anbefaler at alle leser dette, men oppsummer likevel kort nedenfor:

 • Alle som får påvist smitte skal fremdeles i 10 dagers isolasjon. Kommunen vil fortsatt kontakte alle som tester positivt på PCR-test. Tester du positivt på en hurtigtest, bestiller du deg time til PCR-test på Rinnleiret så raskt som mulig og orienterer dine nærkontakter.

 

 • Kun nærkontakter i samme husstand, eller tilsvarende nære, som IKKE er fullvaksinerte skal i karantene
  • Om du er blant de som må i karantene, kan du likevel slippe karantene ved å:
   • ta en antigen hurtigtest hver dag i 7 dager, eller..
   • Ta en PCR test hver 2. dag (du er ikke i karantene når du venter på svaret heller)

 

 • Alle øvrige nærkontakter (utenfor husstanden), som ikke er vaksinert, oppfordres til å teste seg og til å begrense sosial omgang til de har fått negativt testsvar (pcr eller hurtigtest) samt være oppmerksomme på symptomer de påfølgende 10 dager. Disse vil ikke kontaktes av kommunen, men må informeres av den smittede selv, eventuelt dennes verge eller foresatte.

 

 • Systematisk testing av grupper og klasser i barnehager og skoler opphører, da klasser og disse gruppene ikke lenger klassifiseres som karantenepliktige nærkontakter.

 

 • Om du har nyoppståtte symptomer skal du ha lav terskel for å teste deg (PCR eller hurtigtest). Dette gjelder også om du er fullvaksinert/beskyttet.

 

Nedjustert TISK er ment å vare i 4 uker, før man slipper ytterligere opp.

 

 • 17.09.21 kl. 08.15 -  Oppdatering

Vi har i Levanger fått 15 nye smittetilfeller de siste to dagene. Vi ser at smitten naturlig nok sprer seg i ungdomsmiljø og innad i familier.

 
Ved Levanger voksenopplæring avsluttes nå massetesting, da det ikke har vært positive hurtigtester der siden forrige uke.

Lageret av selvtester til bruk i skoler og barnehager er nå tomt og i alt 4000 tester er benyttet. Vi forventer ny leveranse av hurtigtester i neste uke, men det kan bli noen dager der vi ikke har dette tilgjengelig.

 • 14.09.21 kl. 22.40 - Oppdatering

Vi har i Levanger kommune fått påvist totalt 16 nye smittetilfeller gjennom helgen og frem til og med tirsdag 14. september. De fleste er barn og ungdommer, men det er også flere voksne og fullvaksinerte som er smittet, også fullvaksinerte eldre personer. De fleste tilfeller har kjent smittekilde, men enkelte tilfeller har ukjent smittekilde. Det foregår fremdeles utstrakt bruk av hurtigtesting i skoler og barnehager.

 • 10.09.21 kl. 22.30 - Oppdatering

Vi har i Levanger kommune fått påvist totalt 20 nye smittetilfeller torsdag 9.september og fredag 10. september. Det dreier seg i all hovedsak om ungdommer og unge voksne. Det foregår hurtigtesting i mange klasser både på Levanger ungdomsskole og ved Levanger videregående skole.

 • 08.09.21 kl. 22.45 - Oppdatering

Det er siste døgnet registrert 9 nye smittetilfeller i Levanger. Alle har kjent smittevei og det dreier seg i hovedsak om ungdommer. Svært mange nærkontakter og allerede utstrakt hurtigtesting i skolene vil utvides som følge av disse nye smittetilfellene.

 • 08.09.21 kl. 07.15 - Oppdatering

Vi fikk i dag tirsdag 7. september bekreftet 6 nye smittetilfeller i Levanger. Fem av disse er knyttet til kjent smittekjede. Det sjette tilfellet vil bli kartlagt nærmere i løpet av dagen i dag.

 • 06.09.21 kl. 21.20 - Oppdatering

Vi har gjennom helgen og mandag fått påvist totalt 11 nye smittetilfeller i Levanger kommune. De aller fleste av disse er knyttet til kjent smittekjede. Smittesporing vil ikke bli ferdigstilt før i morgen for alle de smittede. Flere skoler er involvert og hurtigtesting av klasser, i form av selvtesting, gjennomføres i samarbeid med skolene.  

 • 05.09.21 kl. 21.00 - Oppdatering

Vi har i Levanger kommune opplevd et betydelig smitteutbrudd de siste 10 dager med over 50 smittede. Alle bortsett fra en håndfull personer er direkte eller indirekte tilknyttet Levanger voksenopplæring. God og målrettet informasjon er et sentralt verktøy i videre forebygging av smitte. Det er i hovedsak uvaksinerte unge voksne og barn som har blitt smittet, men også enkelte delvaksinerte eller fullvaksinerte i voksen alder. Til tross for høye smittetall opplever kommunene situasjonen som relativt oversiktlig, men sårbar. Vi ser at de smittede tilhører samme smittekjede og at det er husstandsmedlemmer eller andre nærkontakter til kjent smittede som nå tester positivt. Mange av de smittede er imidlertid tilknyttet skoler eller barnehager. I dette ligger en risiko for videre smitte, i verste fall utbredt smitte, i skoler eller barnehager. For å motvirke dette følger vi forskrift om utstrakt bruk av hurtigtesting fremfor karantene. Flere barnehager og flere skoler er omfattet av et slikt regime allerede.

I henhold til sentrale føringer er også smittesporing fra kommunens side prioritert noe ned til fordel for vaksinering, testing og isolering av den smittede. Smittesporingsteamet vil konsentrere seg om nærkontakter i samme husstand som smittede, eller tilsvarende nære. Vi vil minne om at det er den smittede - eller dennes foresatte – sitt ansvar å informere andre nærkontakter, inkludert skole og barnehage om at de har avgitt positiv prøve.  

Mer om bruk av hurtigtester
Kommunen har falt ned på at selvtesting er den beste måten å utøve hurtigtesting på. Dette er også anbefalt av FHI. Hurtigtesten er enkel å gjennomføre og prøven tas med pensel cirka 2 cm inn i neseboret, ikke dypt i nesen som før. En leser av svaret etter femten minutter. Personer født i 2005 og tidligere kan gjøre dette selv. Barn i grunnskolen og yngre bør få hjelp av foresatte. Skolene/barnehagene vil få tilgang til hurtigtester og kan distribuere disse til elevene/barna når det er nødvendig.

Grunnet begrenset tilgang til hurtigtester vil det ikke være mulig for den enkelte innbygger/arbeidsplass/bedrift å hente ut hurtigtester. Disse er per nå forbeholdt barnehager og skoler. Dette kan bli revurdert etter hvert. Nord Universitet og videregående skole vil også få tilgang på hurtigtester. Testsvar trenger ikke dokumenteres eller registreres. Dette er tillitsbasert, som det meste annet i denne pandemien.

For andre enn elever/barn i skole og barnehage, inkl. foresatte, gjelder fortsatt at man skal teste seg på Rinnleiret.

Hva gjør du om en hurtigtest er positiv?

 1. Da må du gå i isolasjon og melde dette inn til smittesporing Levanger på telefon 45722010 i løpet av kort tid.

 2. Gi beskjed til alle dine nærkontakter de siste to døgn før testen er tatt (om du ikke har symptomer), eventuelt tilbake til de siste to døgn FØR du ble syk (om du har symptomer)

 3. Bestill time til PCR-test for å bekrefte positiv test. Du går da inn på Levanger kommune sine hjemmesider, klikker på «bestill koronatesting» til høyre på siden og følger instrukser der. Om du ikke lykkes med å bestille elektronisk, kan du ringe 116117, så vil sykepleierne ved legevakten hjelpe deg med dette.

 

OBS! Selv om svaret på hurtigtesten er negativt, er ikke dette en garanti for at du ikke har smitte, og du må fortsatt følge gjeldende smittevernregler.

 

 • 03.09.21 kl. 21.45 - Oppdatering 

Vi har fått bekreftet 12 nye smittetilfeller i Levanger det siste døgnet. Kartlegging så langt viser at 11 av disse tilfellene er knyttet til de foregående smittetilfeller i Levanger via kjente smittekjeder. Det tolvte smittetilfellet ser ut til å skyldes smitte i annen landsdel.

 • 02.09.21 kl. 21.00 - Oppdatering

Vi har i dag fått bekreftet tre nye smittetilfeller i Levanger. Ett av tilfellene knyttes med stor sannsynlighet Trondheim, de to andre er indirekte knyttet til det pågående utbruddet ved Levanger voksenopplæring.

 • 02.09.21 kl. 07.50 - Oppdatering

I tillegg til de tidligere påviste smittetilfellene i går, har vi sent i går kveld fått påvist ytterligere 11 smittede. Så langt ser det ut til at alle disse er knyttet til utbruddet ved voksenopplæringen på Staup, men kartlegging er ikke ferdig og vil fortsette i dag.

Totalt er da 31 smittetilfeller antatt å være knyttet til utbruddet ved Levanger voksenopplæring.

 

 • 01.09.21 kl. 17.50 - Oppdatering

Vi har de siste dagene fått påvist totalt 8 nye smittetilfeller i Levanger kommune. Disse er alle knyttet til kjent smittekjede og tidligere smittetilfeller ved Levanger voksenopplæring på Staup. Totalt har vi nå den siste uken 20 smittetilfeller knyttet til voksenopplæringen, hvorav de fleste har en direkte tilknytning til skolen og et mindretall en indirekte tilknytning til skolen.

Levanger voksenopplæring er satt på gult nivå, hvilket innebærer betydelige tiltak for å begrense videre smitte og alle elever vil etter opplæring gjennomgå selvtesting to ganger per uke fremover til vi ikke lenger får positive hurtigtester på noen av elevene. Dette i henhold til råd fra FHI og i nær dialog med skolen ved rektor.

Vi ønsker igjen å minne alle innbyggere om viktigheten av å følge de generelle smittevernrådene. Viktigst av alt er å huske på å holde meteren. Vaksinasjon er fremdeles den eneste veien ut av pandemien og vi anmoder alle uvaksinerte født i 2005 eller tidligere om å ta imot tilbudet om dette.  

 

 • 30.08.21 kl. 10.40 - Oppdatering

Vi har i dag og i går fått bekreftet tre nye smittetilfeller i Levanger. Alle er barn og er nærkontakter til nylig påviste smittetilfeller i kommunen.

 • 28.08.21 kl. 15.30 - Oppdatering 

Vi fikk fredag 27. august bekreftet syv nye smittetilfeller i Levanger kommune. Alle har kjent smittevei og er direkte eller indirekte knyttet til tidligere påviste smittetilfeller.

 • 26.08.21 kl. 23.00 - Oppdatering 

Vi har fått bekreftet 4 nye smittetilfeller sent i kveld. Totalt har vi da 7 smittede i dag 26. august. Tre av de fire siste påviste tilfellene er smittet i samme miljø i Levanger som to tidligere tilfeller de siste dagene. Smittesporing og kartlegging av nærkontakter fortsetter i morgen. Det må påregnes videre smittetilfeller de nærmeste dager.

 

Vi vil presisere at vaksinering er svært viktig for å unngå å bli smittet og for å ikke videreføre smitte til de rundt seg. Vi ber om at alle som av ulike grunner har nølt med å vaksinere seg, tar en ny vurdering på om det er noe de kunne tenke seg å gjøre. Det vil være gunstig for din egen sykdomsrisiko, for sykdomsrisikoen til de rundt deg og for samfunnet som helhet.   

 

 • 26.08.21 kl. 18.00 - Oppdatering 

Vi har i dag fått bekreftet tre nye smittetilfeller. Alle unge voksne, hvorav to er tilknyttet utbrudd i Trondheim og en er knyttet til kjent tidligere smitte her i Levanger. Altså kjent smittevei for alle tre tilfeller. Det må forventes en del smitte i dagene og ukene som kommer, spesielt i den yngre delen av befolkningen som ennå ikke er fullvaksinert.

 • 25.08.21 kl. 10.40 - Oppdatering

Vi fikk i Levanger kommune bekreftet to nye smittetilfeller i går 24. august. Begge var kjente nærkontakter til tidligere påvist smittet og var i karantene. Få nye nærkontakter.

 • 23.08.21 kl. 22.35 - Oppdatering

Vi har i dag fått bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger. Det dreier seg om en ung kvinne med lette symptomer, isolert i eget hjem. Vedkommende er nærkontakt til nylige smittetilfeller, således kjent smittevei. Ingen nye nærkontakter.

 • 22.08.21 kl. 21.20 - Oppdatering

Vi har i dag fått påvist et nytt smittetilfelle i Levanger. Det dreier seg om en ung mann med lette symptomer isolert i eget hjem. Få nærkontakter. Man har ikke klart å finne sikker smittekilde.

 

 • 18.08.21 kl. 22.50 - Oppdatering

Vi har i dag fått bekreftet to nye smittetilfeller i Levanger. Det dreier seg om et barn og en ung mann. Begge nærkontakter til barnet som ble bekreftet smittet i går. Altså kjent smittevei.

Barnet som er smittet er elev ved Levanger ungdomsskole. Det er god dialog med skolen og testeregime for den aktuelle klassen iverksettes iht gjeldende retningslinjer.

Vi minner om at det er viktig å ha lav terskel for å ta covid-test ved luftveisinfeksjon eller symptomer som kan være forenlig med covid-19.

 

 • 18.08.21 kl. 08.00 - Oppdatering

Vi fikk tirsdag 17.august bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger. Det dreier seg om et barn med lette symptomer og med kjent smittevei fra annen kommune. Få nærkontakter.

 • 17.08.21 kl. 17.30 - Oppdatering

Vi fikk i går, mandag 16. august, bekreftet to nye smittetilfeller i Levanger. Det dreier seg om to unge menn. Kjent smittevei med utgangspunkt i annen del av landet. Kun få nærkontakter og ingen av nærkontaktene må i karantene da de er beskyttet gjennom vaksinasjon.

 

 • 15.08.21 kl. 17.00 - Oppdatering

Vi har idag mottatt to nye smittetilfeller. 

Den første er en ung mann som er isolert i hjemmet, han har ikke noen nærkontakter og kjent smittevei fra annen kommune.

Den andre er også en ung mann som er isolert i hjemmet, med et mindre antall nærkontakter som er satt i karantene, foreløpig ukjent smittevei, videre smittesporing pågår.

Vi minner om at det er viktig å ha lav terskel for å ta covid-test ved luftveisinfeksjon eller symptomer som kan være forenlig med covid-19.

 

 • 30.07.21 kl. 08.00 - Oppdatering 

Vi fikk bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger torsdag 29. juli. Det dreier seg om en voksen person, som har lette symptomer. Smittesporing er ferdig og det er få nærkontakter.

 • 21.07.21 kl. 16.20 - Oppdatering

Vi fikk bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger mandag 19. juli. Det dreier seg om en voksen person som er fullvaksinert og som har lette symptomer. Smittesporing er ferdig og det er få nærkontakter. Ikke tilknyttet utbruddet på Ytterøy, men annen smittekilde. Vi forventer ingen ytterligere smittetilfeller knyttet til dette tilfellet, men det kan ikke utelukkes.

 

 • 16.07.21 kl. 08.00 - Oppdatering

Levanger kommune kan bekrefte at en beboer på Ytterøy helsetun døde 15. juli etter å ha blitt smittet med Covid-19 for litt over en uke tilbake. Beboeren var fullvaksinert, men hadde høy alder og underliggende sykdom som gjorde vedkommende sårbar for en slik infeksjon. Våre tanker går til de etterlatte.

Vi fikk samme dag påvist et nytt smittetilfelle. Det dreier seg om en ung, mann med lette symptomer. Han var allerede i karantene grunnet nærkontakt med tidligere smittet. Smittevei således kjent og knyttet til de foregående smittetilfellene i kommunen. Det er ingen nye nærkontakter.

 Ytterøy helsetun vil fortsatt være stengt for besøkende frem til tirsdag morgen grunnet strenge smitteverntiltak.

 • 12.07.21 kl. 08.00 - Oppdatering

Vi har fått bekreftet to nye smittetilfeller i Levanger kommune. En eldre fullvaksinert person med lette symptomer og en ung uvaksinert person med lette symptomer. Begge var allerede i karantene og er knyttet til foregående smittetilfeller i kommunen.  

 

 • 07.07.21 kl. 10.00 - Oppdatering

Vi fikk i går bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger kommune. Det dreier seg om en eldre kvinne som er fullvaksinert og som ikke har symptomer. Hun er nærkontakt til person som fikk påvist smitte for noen dager tilbake.Et fåtall nærkontakter er satt i karantene.

 

 • 04.07.21 kl. 09.50 - Oppdatering 

Vi har fått bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger kommune i dag. Det dreier seg om en ung kvinne med lette symptomer isolert i eget hjem. Kartlegging av nærkontakter er ferdig og oppunder 20 personer er satt i karantene. Det ses en sammenheng med tidligere kjente smittetilfeller.


 • 01.07.21 kl. 08.00 - Oppdatering

Vi har fått bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger i går kveld. Det dreier seg om en ung mann som var kjent nærkontakt til foregående smittede og som allerede var i karantene. Det er ingen nye nærkontakter.

 • 29.06.21 kl. 22.05 - Oppdatering

Vi har fått bekreftet to nye smittetilfeller i Levanger i dag. Det dreier seg om to unge menn som har vært utsatt for samme smittekilde. Smittekilden har utgangspunkt i annen kommune.

Begge er isolert i eget hjem og har ingen symptomer. Totalt er 34 nærkontakter satt i karantene.

 

 • 04.06.21 kl. 08.00 - Oppdatering

Vi fikk i går kveld 3. juni bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger. Som det foregående smittetilfellet dreier også dette seg om en eldre person som er fullvaksinert og som ikke har symptomer. Smitteveien er kjent og det er ingen nærkontakter da vedkommende allerede var i karantene.

Vi har bekreftet fra laboratoriet at de siste smittetilfellene, og sannsynligvis også dette tilfellet, skyldes den britiske virusvarianten (som fra nå skal omtales som Alpha).

 

 • 01.06.21 kl. 20.00 - Oppdatering

Vi har fått påvist et nytt smittetilfelle i Levanger i dag. Det dreier seg om en eldre person som er fullvaksinert og isolert i egen bolig. Dette minner oss alle på at også fullvaksinerte kan bli smittet, selv om de da ofte vil ha kun lette symptomer og dermed i mindre grad være smitteførende.

Den smittede har ingen symptomer og er nærkontakt til person som fikk påvist smitte i Levanger for noen dager tilbake. Således kjent smittevei. Kun én ny nærkontakt.

 

 • 28.05.21 kl. 21.50 - Oppdatering

Vi har fått bekreftet ett nytt smittetilfelle i dag. Det dreier seg om en ung mann som allerede var i karantene, da han er nærkontakt til gårsdagens smittetilfelle. Han har ingen symptomer og er isolert i eget hjem. Kun to nærkontakter. Disse har vært i ventekarantene fra i går.

Vi anbefaler alle om å begrense antall nærkontakter en har i løpet av en uke. Husk også å bruke munnbind der det er vanskelig å holde minst 1 meters avstand.

 

 • 27.05.21 kl. 22.20 - Oppdatering

Vi har fått påvist et nytt smittetilfelle i Levanger i dag. Det dreier seg om en ung mann isolert i eget hjem med lette symptomer. Kartlegging av nærkontakter er ferdig og det er relativt få av disse. Foreløpig ukjent smittekilde.

Vi minner om viktigheten av å forsøke å begrense antallet nærkontakter vi har i løpet av en uke i en tid der det er mye smitte i Trøndelag.

 

 • 27.05.21 kl. 09.10 - Nye nasjonale tiltak fra 27.5.21

Her er oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet.  Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene.

 

 • 25.05.21 kl. 07.50 - Oppdatering

Ingen nye smittetilfeller påvist i Levanger i helga.

Vi minner om viktigheten av å følge nasjonale anbefalinger. Ha færrest mulig nærkontakter, hold deg hjemme om du er det minste syk, sprit/vask hendene hyppig og hold minst 1 meter avstand til andre. Bruk munnbind der det er vanskelig å holde riktig avstand. Les mer om dette på Helsenorge sine nettsider.

 

 • 21.05.21 kl. 20.00 - Oppdatering 

 

Da har vi fått påvist enda et smittetilfelle i kveld. Også dette nærkontakt til kjent smittet og kartlegging av nærkontakter er ferdig. Kun svært få nærkontakter og pasienten er isolert i eget hjem uten symptomer.
Altså totalt to nye smittetilfeller i dag. 
Det er ikke lenger noen skoleklasser i ventekarantene.

 

 • 21.05.21 kl. 17.30 - Oppdatering 

Vi har i dag fått bekreftet ett nytt smittetilfelle i Levanger. Det dreier seg om forventet smitte hos en ung kvinne som er nærkontakt med kjent smittet i samme husstand og som satt i karantene. Hun er isolert i eget hjem med lette symptomer.


 • 20.05.21 kl. 20.30 - Oppdatering

VI har fått bekreftet tre nye smittetilfeller i Levanger kommune i dag. Den første av disse er en ung mann som er kjent nærkontakt til tidligere bekreftet smittet i Trondheim. Vedkommende har vært i karantene siden 16 mai og har kun en nærkontakt. De to siste er en voksen mann og en voksen dame som fra samme husstand som har lette symptomer og isolert i eget hjem. Sannsynlig smittet i Trondheim for noen dager tilbake. Disse har kun to nærkontakter, hvorav den ene er elev ved Åsen barne- og ungdomsskole. Et trinn ved skolen settes således i ventekarantene.

Ingen av dagens tre smittetilfeller er knyttet til gårsdagens smittetilfelle.

 

 • 19.05.21 kl. 17.20 - Oppdatering

Vi har i dag fått bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger. Det dreier seg om en voksen man isolert i eget hjem uten symptomer. Antatt smittet ifm arbeid i Trondheim. En rekke personer er satt i karantene og ventekarantene. Blant disse er et klassetrinn ved Markabygda Montessoriskole og et trinn ved Skogn barne- og ungdomsskole. Smittesporing og identifisering av nærkontakter pågår.

Vi minner om viktigheten av å følge nasjonale anbefalinger. Ha færrest mulig nærkontakter, hold deg hjemme om du er det minste syk, sprit/vask hendene hyppig og hold minst 1 meter avstand til andre. Bruk munnbind der det er vanskelig å holde riktig avstand. Les mer om dette på Helsenorge sine nettsider.

 

 • 28.04.21. kl. 20.55 - Oppdatering

Vi har fått bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger i dag. Det dreier seg om en godt voksen kvinne som er kjent nærkontakt til tidligere smittetilfelle. Vedkommende har ingen symptomer og er isolert i eget hjem. Ingen nye nærkontakter.

 

 • 27.04.21 kl. 20.50 - Oppdatering

Vi har i dag fått bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger. Godt voksen mann. Det ser ut til å være få nærkontakter, smittesporing pågår. Ukjent smittevei så langt.

Vi minner om viktigheten av å følge nasjonale anbefalinger. Ha færrest mulig nærkontakter, hold deg hjemme om du er det minste syk, sprit/vask hendene hyppig og hold minst 1 meter avstand til andre. Bruk munnbind der det er vanskelig å holde riktig avstand.

 

 • 23.04.21 kl. 08.45 - Oppdatering

Alle nærkontakter til det siste smittetilfellet har nå testet negativt. Det vil si at alle som er i ventekarantene kan gå ut av denne. Barnehage og barneskole som har hatt barn og voksne i ventekarantene har fått beskjed om dette.

Risikoen for videre ukontrollert smitte er således liten.

 

 • 21.04.21 kl. 22.45 - Oppdatering

Vi har fått bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger i kveld. Det dreier seg om en voksen kvinne isolert i eget hjem med lette symptomer. Ukjent smittekilde så langt. En rekke nærkonktater er satt i karantene og flere i ventekarantene, inkludert et trinn ved en barneskole i kommunen og en barnehage. Disse er informert og er i ventekarantene til negativt svar på nærkontakter til smittede foreligger.

Vi minner om viktigheten av å følge nasjonale anbefalinger. Ha færrest mulig nærkontakter, hold deg hjemme om du er det minste syk, sprit/vask hendene hyppig og hold minst 1 meter avstand til andre. Bruk munnbind der det er vanskelig å holde riktig avstand.

 

 • 15.04.21 kl. 22.30 - Oppdatering

Vi har nå fått svar på prøver tatt av alle nærkontakter til de som har fått påvist smitte de siste dagene. Ingen nye positive prøver og alle som er i ventekarantene kan nå gå ut av denne. Dette lover godt. Takk for innsatsen.

Levanger vil fortsette å følge nasjonalt nivå når første trinn i gjenåpningsplanen trer i kraft i morgen. Les mer om dette på Helsenorge sine nettsider.

Vi oppfordrer fortsatt til å holde avstand, vask hendene. Bruk munnbind når du ferdes der det er store folkemengder.

 • 14.04.21 kl. 21.30 - Oppdatering

Vi har i Levanger i kveld fått påvist to nye smittetilfeller. Begge er kjente nærkontakter til smittet og dette var forventede positive prøver. En ung kvinne og et barn. Begge er isolert i eget hjem med lette symptomer. Noen få nærkontakter går fra ventekarantene til ordinær karantene. Enkelte andre går da i ventekarantene, inkludert skoleklasse på en ungdomsskole i Levanger. Skolen er informert og de det angår vil få beskjed ila kvelden.

Smittesporing er ferdig og situasjonen oppfattes som oversiktlig.

Levanger vil fortsette å følge nasjonalt nivå når første trinn i gjenåpningsplanen trer i kraft fredag 16 april. Les mer om dette på Helsenorge sine nettsider.

Husk; du må bruke munnbind der du ikke klarer å holde en meters avstand til andre, ha lav terskel for å teste deg og ha god håndhygiene. I tillegg; unngå unødvendige reiser ut av kommunen og unngå å møte flere enn høyst nødvendig.

 

 • 13.04.21 kl. 17.00 - Oppdatering

Vi har fått bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger i dag. Gutt under 18 år som er isolert i eget hjem med symptomer. Smittesporing er ferdig. Totalt seks nærkontakter. Tre klasser ved skoler i og utenfor kommunen er i ventekarantene inntil prøvesvar på nærkontakter foreligger. Dette er et forventet smittetilfelle da gutten er nærkontakt til kjent smittet. Smittevei er således kjent og ses i sammenheng med de foregående smittetilfeller i Levanger og Verdal.

Vi minner om gjeldende anbefalinger og regler som er å finne på helsenorge.no

Vi oppfordrer fortsatt til å holde avstand, vask hendene. Bruk munnbind når du ferdes der det er store folkemengder.

 

 • 12.04.2021 kl. 11.35 - oppfording om bruk av munnbind på skolebussen for ungdomsskoleelever

Er du ungdomsskoleelev og bruker buss til og fra skolen?

Levanger kommune ved kommuneoverlegen presiserer viktigheten av at alle ungdomsskoleelever som bruker buss til eller fra skolen bruker munnbind på bussen de neste to ukene, altså frem til fredag 23 april. Dette grunnet utbredt smitte i ungdomsmiljøer i omliggende kommuner senere tid. Takk for innsatsen.

 • 11.04. 2021 kl 11.30 Oppdatering. Nytt smittetilfelle i Levanger i dag

Vi fikk påvist et nytt smittetilfelle i Levanger i dag. Ungdom uten symptomer isolert i eget hjem. Smittekilde er kjent og knyttet til utbrudd i annen kommune.

Smittesporing er nå ferdig. Totalt 6 personer i karantene og i tillegg et lite antall i ventekarantene.

 

 • 08.04.21 kl. 17:20 OPPDATERING - PRESSEMELDING fra ordførerkollegiet på Innherred

Steinkjer kommune inviterte i ettermiddag de øvrige kommunene på Innherred til informasjonsmøte i anledning covid-situasjonen på Steinkjer.

Møtedeltakerne bestod av ordførere, kommunedirektører og kommuneoverleger samt representanter fra statsforvalteren v/fylkeslege m.fl, helseforetaket og KS.

Det er en uavklart smittesituasjon i Steinkjer, og Steinkjer kommune har innført strenge lokale tiltak gjennom lokal forskrift.

Kommunene på Innherred fraråder unødvendige reiser til Steinkjer, og på tvers av kommunegrensene. For å begrense videre utvikling av smitte er det viktig at innbyggerne i hele regionen har lav terskel for testing, holder avstand og bruker munnbind der 2-meters avstand ikke er mulig.  

Det videreføres tett dialog mellom kommunene for løpende vurdering av eventuelle nye tiltak. Innherredskommunene møtes igjen i morgen, til dette møtet inviteres også Namsos kommune.

Steinkjer har iverksatt stramme tiltak på et tidlig tidspunkt, og om alle bidrar har vi større sjanse for å unngå et stort regionalt utbrudd. Takk for at du bidrar.

Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer kommune, Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune, Arnt Einar Bardal, ordfører Snåsa kommune,
Anita Ravlo Sand, ordfører Levanger kommune, Ida Stuberg, ordfører Inderøy kommune

 

 • 02.04.21 kl. 09:30 OPPDATERING

Kommunen fikk bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger skjærtorsdag. Det dreier seg om en ung kvinne isolert i eget hjem med lette symptomer. Smittekilde er kjent og utenfor vår region.

Smittesporing er avsluttet. Et lite antall nærkontakter går i karantene. Det er ikke sterk mistanke om smitte utenfor husstanden.

Vi ønsker alle en god og smitterfi påske!


 • 30.03.21 kl. 16:30 OPPDATERING

Vi har i dag fått bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger. Det dreier seg om en ung person som testet positivt på test nummer to på vei ut av karantene. Vedkommende er kjent nærkontakt til tidligere smittet. Kun lette symptomer og allerede i bedring. Det anses ikke å være noen fare for videre smitte utover husstanden. 

Vi oppfordrer alle til å fortsette det gode arbeidet med å ha kontakt med få personer og holde over 2 meter avstand. Da kan det hende vi berger gjennom påska uten mer smitte!


 • 26.03.21 kl. 21.00 OPPDATERING

Det er ikke rapportert om nye positive prøver i Levanger i dag. Dette lover godt og gir håp om om en fredelig start på påskeuka hva gjelder smittestatus.

Levanger kommune ønsker å rose alle som har levert, og leverer, en forbilledlig innsats ved å overholde isolasjon, karantene, ventekarantene og de generelle smittevernreglene, alt etter hvilken situasjon en er i. Dette gjør vi sammen, for hverandre.

Vi minner om gjeldende anbefalinger og regler som er å finne på helsenorge.no, og ønsker alle våre innbyggere en riktig god påske.

 

 • 24.03.21 kl. 21.10 OPPDATERING

Vi rapporterte tidligere i dag om et nytt smittetilfelle. En ung kvinne isolert i eget hjem med lette symptomer. Smittekilde er fremdeles ukjent, men sannsynlig opphav i Levanger. Kartlegging av nærkontakter er nå ferdig. Mellom 30 og 40 personer er satt i karantene. Dette inkluderer også personer tilknyttet sykehuset og  flere titalls tilknyttet treningssenter (etter deltakelse på gruppetimer). Helseforetaket er informert og treningssenteret det gjelder er informert. Alle de det angår har fått, eller vil få beskjed om testing og karantene. I tillegg er en håndfull personer satt i ventekarantene.

Og så til gladnyheten: Alle de 6 nærkontaktene til gårsdagens smittetilfelle har nå bekreftet negativ første prøve og alle som var i ventekarantene er ute av denne.

Vi oppfordrer fortsatt til å holde avstand, vask hendene. Bruk munnbind når du ferdes der det er store folkemengder.

De nasjonale retningslinjene finner du her.

Regjering har her beskrevet råd for påsken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rad-om-pasken/id2838536/

 

 • 24.03.21 kl. 17:15 OPPDATERING

Nærkontaktene til gårsdagens smittetilfelle som medførte at to klasser i Levanger og en klasse på Verdal videregående ble satt i ventekarantene har nå testet negativt. Rektorer på de to skolene er informert om at disse klassene nå kan gå ut av ventekarantene.

Vi har ellers fått bekreftet et nytt smittetilfelle i dag. Ser ikke ut til å være knyttet til foregående smittetilfeller i Levanger. Ung kvinne isolert i eget hjem med lette symptomer. Smittesporing pågår. Ukjent smittekilde så langt, har ikke vært ute og reist. Kommer tilbake med mer informasjon rundt dette senere i kveld

 

 • 24.03.21 kl. 12.00 PRESSEMELDING

Slik hindrer du smitte lettest mulig
Koronaviruset blir mer hissig. Derfor skjerpes anbefalingene. Det er en tydelig oppfordring fra kommunelegen at alle bruker munnbind når de er i butikker eller i områder der det er vanskelig å overholde to meters avstand mellom folk.
Se på deg selv som mulig smittebærende selv om du ikke har symptomer. De viktigste punktene for å hindre smitte er å vaske hender og bruke munnbind når du ikke kan holde to meters avstand til andre.

I tillegg: Bruk bare butikker i din hjemkommune. Ikke gå på treningssenter utenfor din hjemkommune.
Så langt som mulig prøver Levanger kommune å la barne- og ungdomsaktiviteter gå som før, men her også gjelder forsiktighetsregler. Ungdomshuset vil ha åpent denne uka med begrensninger i antall og påbud om munnbind.

Les mer om de nye anbefalingene og reglene fra regjeringen på helsenorge
Dette er en ekstradugnad som var i en begrenset periode til 12. april. Som i alle dugnader; det blir best hvis alle bidrar. Da blir det minst belastning på alle.

Et lyspunkt: Samtidig får vi mer fart på vaksineringen. Vi holder nå på med gruppen 65-74 år.

Nye Nasjonale tiltak fra 25. mars 2021

 

 • 23.03.21 kl. 20.00 OPPDATERING

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, har regjeringen tirsdag kveld innført strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre.

De nye nasjonale tiltakene:

Nye anbefalinger:

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars.

Nye nasjonale forskriftsfestede regler

 • Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.
 • Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • tilbud til de som er bosatt i kommunen.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt, men kan holde følgende tilbud åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
 • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
 • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Levanger kommune skal ha møte i kriseledelsen onsdag morgen og vil gi ut nærmere informasjon etter dette.


 • 23.03.31 kl. 17.30 OPPDATERING

Vi fikk i dag bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger. Det dreier seg om en mann med lette symptomer isolert i eget hjem. Smittesporing så langt tilsier at det med all sannsynlighet dreier seg om den Sør-Afrikanske virusvarianten. Mellom 5 og 10 nærkontakter er satt i karantene. Videre er to skoleklasser med lærere ved en barneskole i Levanger og en skoleklasse med lærere ved Verdal videregående skole satt i ventekarantene til eventuelt negativt prøvesvar fra nærkontakter foreligger. Svar på prøver fra nærkontakter forventes onsdag kveld. Det er stor sannsynlighet for smitte hos nærkontakter slik kommuneoverlegen vurderer det.

Vi oppfordrer fortsatt til å holde avstand, vask hendene. Bruk munnbind når du ferdes der det er store folkemengder.

 

 • 20.03.21 kl. 12:00 OPPDATERING

Vi har i dag fått bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger. Det dreier seg om en ung kvinne med lette symptomer isolert i eget hjem. Smittet på reise til område med høy smitte, slik tilfellet var også for de to foregående smittetilfellene. Smittesporing er ferdig, smittekilden er kjent og det er ingen nærkontakter i Levanger eller omliggende kommuner. FHI står for smittesporing knyttet til flyreise hjem til Levanger.

Alle de tre smittede denne uke har på forbilledlig vis testet seg og gått i isolasjon etter reise og symptomer. Dette har gjort at vi har unngått videre smitte i lokalsamfunnet.

Vi oppfordrer fortsatt til å holde avstand, vask hendene. Bruk munnbind når du ferdes der det er store folkemengder.

De nasjonale retningslinjene finner du her.

Regjering har her beskrevet råd for påsken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rad-om-pasken/id2838536/

 

 • 18.03.21 kl. 21.45 OPPDATERING

Kommuneoverlegen minner om overhengende smittefare.

I lys av den kraftige smitteøkningen i Norge, og flere smittetilfeller i Levanger siste dager, anses det svært sannsynlig med en lokal oppblomstring av smitte i løpet av kort tid.  

Det er viktig at alle setter seg inn i de nasjonale føringene og følger disse.

Levanger kommune fraråder på det sterkeste alle reiser til og fra områder med mye smitte. Dersom slik reise likevel er strengt nødvendig ønsker vi at en anser seg som mulig smitteførende når en kommer tilbake til Levanger. Man bør da teste seg og gå i selvpålagt karantene til negativt prøvesvar foreligger. Test bestiller du her.

Husk: hold avstand og begrens antallet nærkontakter. Om vi alle er ekstra varsomme de neste ukene kan vi sammen komme oss gjennom denne tredje smittebølgen uten betydelige lokale innstramminger.

Regjering har her beskrevet råd for påsken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rad-om-pasken/id2838536/

Vi ønsker likevel å understreke følgende:

 • Kommer du fra en kommune med høyt smittetrykk, må du følge de regler som gjelder i kommunen du kommer fra.
 • Om du mottar besøk fra kommuner med høyt smittetrykk, hold dere mest mulig for dere selv og hold avstand til andre.
 • Ha lav terskel for å teste deg, spesielt om du har vært i kontakt med personer som har vært i områder med mye smitte.
 • Hold deg mest mulig for deg selv/ sammen med din husstand de 10 første dagene etter du har kommet tilbake fra-  eller har hatt besøk fra områder med høyt smittetrykk.


Riktig god påske!

 • 18.03.21 kl. 15.25 OPPDATERING

Vi fikk i dag bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger. En ung mann med lette symptomer isolert i eget hjem. Smittesporing er ferdig og det er ingen nærkontakter utover husstanden. Sannsynlig smittet på arbeidsreise til annen region i Norge. To trinn ved Ekne barneskole og enkelte lærere (totalt ca 15 personer) har fått beskjed om å gå i ventekarantene inntil negativt prøvesvar på en av den smittedes nærkontakter foreligger. Dette prøvesvaret forventes i løpet av fredag kveld.

Vi oppfordrer fortsatt til å holde avstand, vask hendene. Bruk munnbind når du ferdes der det er store folkemengder.

De nasjonale retningslinjene finner du her.

 

 • 17.03.21 kl. 19.20 OPPDATERING

Nærkontaktene til vedkommende som ble bekreftet smittet i går har nå fått bekreftet negative prøver. Dette betyr at de som ble satt i midlertidig ventekarantene (ca 30 stk tilknyttet en barnehage i Levanger) nå kan gå ut av karantene og tilbake til barnehage/jobb. 

 

 • 16.03.21 kl. 21.30 OPPDATERING

Vi har i dag fått bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger kommune. Det dreier seg om en ung mann med lette symptomer isolert i eget hjem. Nylig kommet hjem fra opphold på Østlandet hvor han ble smittet. Smittekilden er kjent.

Smittesporing er avsluttet og det er kun to nærkontakter lokalt. Da en av disse nærkontaktene går i barnehage i Levanger vil barn og ansatte ved to avdelinger i denne barnehagen, totalt cirka 30 stk, gå i ventekarantene til barnet får bekreftet negativ prøve. De det gjelder vil få beskjed direkte fra barnehagen i løpet av kvelden 16. mars. Svaret på prøven hos barnehagebarnet vil kunne foreligge ila morgendagen. Nærkontakter på Østlandet er varslet. Det vil også bli sporing av nærkontakter knyttet til flygning i samarbeid med FHI.

Vi oppfordrer fortsatt til å holde avstand, vask hendene. Bruk munnbind når du ferdes der det er store folkemengder.

De nasjonale retningslinjene finner du her.

 

 • 09.03.21 kl. 15.00 OPPDATERING

Det er  ikke meldt om nye smittetilfeller. Vi forholder oss til de nasjonale retningslinjene etter dagens pressekonferanse.

Vi oppfordrer fortsatt til å holde avstand, vask hendene. Bruk munnbind når du ferdes der det er store folkemengder.

De nasjonale retningslinjene finner du her.

 • 05.03.21 kl. 08.00 OPPDATERING

Det er foreløpig ikke meldt om smittetilfeller knyttet til det smittede paret som var på gjennomreise. 350 personer ble testet på teststasjonen på Rinnleiret tirsdag. Prøvene er analysert på Sykehuset Levanger og har kort svartid. Kommuneoverlegen mener det er grunn til å si at man slapp med skrekken.

Vi oppfordrer fortsatt til å holde avstand, vask hendene. Bruk munnbind når du ferdes der det er store folkemengder.

 

 • 02.03.21 kl. 17.00 OPPDATERING

Vi har i dag fått bekreftet et nytt smittetilfelle av Covid 19 i Levanger. Det dreier seg om en ung voksen med lette symptomer, isolert i eget hjem.
Smittet under reise til annen del av landet og er ikke knyttet til de Covidsmittede som har reist gjennom Levanger som omtalt i mediene i går.
Smittesporing pågår. Det er ikke nærkontkontakter i Levanger eller omliggende kommuner.

Les alt om smittevernråd mm. på FHI sine nettsider!

 • 01.03.21 kl. 15.10 OPPDATERING - SMITTEDE PÅ BENSINSTASJONER I LEVANGER OG VUDDU VALLEY, ÅSEN

To personer som er bekreftet smittet med antatt britisk virusvariant, har vært innom Cirkle K Levanger i tidsrommet 28/2 kl 15.30-16.00, og YX Gråmyra Levanger i tidsrommet 24/2 kl 15.45-16.15. Disse er ikke bosatt i Levanger, men har passert Levanger.

Det er nå også kjent at personer med påvist smitte har vært innom Vuddu Valley i Åsen 26. februar i tidsrommet 14.30-16.00. 

Alle som har vært innom disse stedene i samme tidsrom anbefales å teste seg så snart som mulig og gå i karantene til de har fått negativt svar. I tillegg må de være svært oppmerksomme på symptomer også etter negativ test. Ved symptomer må man holde seg for seg selv og teste seg på ny snarest.

 

 • 18.02.21 kl. 09.15 OPPDATERING OG OPPFORDRING FØR VINTERFERIEN

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Levanger siden slutten av januar. Alle som har vært syke er friskmeldte og det er lavt smittetrykk lokalt.
Vi er i godt i gang med vaksineringen og det er ca. 1.200 personer som har fått førstegangsvaksinen.

Vinterferien står for døren, og mange skal ha en velfortjent pause fra arbeid og skole. For noen er ferie å være hjemme, i byen eller på hytta. Men uansett hvordan vi tilbringer vinterferien skal vi fortsette å følge smittevernreglene.
- Det er som kjent ingen skam å snu, og alle må være forberedt på å endre planene for vinterferien på kort varsel, dersom det oppstår lokale utbrudd der du bor eller dit du skal reise.

Mange av oss skal tilbringe vinterferien på hytta, hjemme, på hotell eller besøke familien. Det viktigste er at vi fortsetter å følge smittevernreglene. Fylkeslegen anbefaler også at alle setter seg godt inn i hvilke råd som gjelder for din egen kommune og den du skal besøke, slik at vi holder smittetallene nede også etter vinterferien.

Men hva med sosiale kontakter? Kan vi besøke familien slik vi har planlagt?
- Vær sammen med de du er glad i, men ta noen forhåndsregler. Det er de samme anbefalingene som gjelder for besøk hjemme, besøk på hytta og besøk hos venner og familie. Maksimalt fem gjester og en meter avstand er en god regel.
Samles gjerne utendørs og begrens antall personer dere er sammen med i løpet av uka

Smittenivået i Trøndelag er for tiden lavt, men smittenivået i Norge ligger høyere enn forrige sommer. Det viktigste er at alle følger grunnleggende smittevern med god håndvask, god avstand til andre, og få nærkontakter uavhengig om ferien tilbringes på hytta, hjemme eller på hotell.

- Folk som ikke føler seg friske, bør ikke dra på reise. Tar vi slike forhåndsregler kan vi gjennomføre vinterferien på en smittevernmessig trygg måte.

Ha en fin og trygg vinterferie :-) - her er en liten filmsnutt fra Statsforvalteren i Trøndelag

 Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utarbeidet nasjonale anbefalinger om hvordan ferien kan planlegges og gjennomføres på en smittevernfaglig god måte.


 • 16.02.21 kl. 09:30 PRESSEMELDING FRA STJØRDAL KOMMUNE - Mutert virus på turne i Selbu og Stjørdal
  -
  sjekk tidspunkt for besøk på bestemte butikker og last ned Smittestopp


Ved smittesporing er kommuneoverlegen i Værnesregionen nå i kveld gjort kjent med at smittet person (med sør-afrikansk mutasjon) har vært til stede på flere butikker i Selbu og Stjørdal. Denne varianten er kjent for å smitte selv ved lite kontakt. Mye tyder på at smitten kommer fra Trondheim.

Aktuelle tider torsdag 11. februar og steder hvor smitten kan ha blitt spredt er

- ca. Kl. 14.30-15.30 på Best Selbu

- ca. Kl. 16-17 på følgende butikker i Stjørdal: Coop Prix Hell og Hellsenteret (REMA 1000 og Intersport)

Hvis du har vært til stede der på omtrent samme tid bes du bestille koronatest snarest mulig i din hjemkommune. Ved bestilling må du oppgi hvilken butikk du har vært innom. I ventetiden på prøveresultatet vil vi at både du og alle i din husstand skal holde seg unna andre, i frivillig karantene. Dette er det svært viktig at du følger til punkt og prikke, viruset er svært smittsomt.

Last ned Smittestopp og du bidrar til å stoppe smitten!

Vi vil på det sterkeste oppfordre samtlige innbyggere til å laste ned og ta i bruk appen Smittestopp. Om mange nok bidrar vil vi på denne måten få en mer effektiv og målrettet smittesporing, som igjen kan hindre mer inngripende og generelle tiltak.

Appen Smittestopp benytter bluetooth-teknologi til å kommunisere med andre telefoner som har Smittestopp installert, og fungerer ved at telefonen utveksler tilfeldige anonyme nøkler med andre telefoner du kommer i næheten av. Smittestopp lagrer all informasjon lokalt på telefonen din og deler ikke informasjon om hvem du er med noen andre, med mindre du selv velger å registrere deg som smittet. De du har vært i nærheten av vil via appen få et varsel om at de har hatt nækontakt med en smittet person, slik at de kan gå i karantene og teste seg så fort som mulig. De vil aldri få vite hvem du er.

Du kan laste ned Smittestopp her

Takk for at du følger oppfordringen.

 

 • 12.02.21 kl.13:30 OPPDATERING

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Levanger siden 27. januar. Alle som har vært syke er friskmeldte og det er lavt lokalt smittetrykk.

Det betyr at innbyggere og næringsliv i kommunen har gjort en svært god innsats for å unngå smitte. Det er viktig at dette gode arbeidet fortsetter. Det gjelder å fortsatt holde god avstand til andre, vaske hender og desinfisere berøringspunkter. Det er ingen spesielle restriksjoner for Levanger kommune. Vi følger de nasjonale tiltakene som du kan lese mer om her.

Kommunen vil iverksette raske tiltak dersom vi skulle få en oppblomstring av ny smitte og vil gjøre alt som er mulig for å forsøke å slå ned en eventuell ny bølge.

Vaksineringen av kommunens innbyggere går svært bra. Alle beboere i sykeheimer og omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester er vaksinerte og kan nå leve mer normalt. Flere hundre heimeboende eldre er også vaksinert. For at vaksinasjonsarbeidet skal kunne gjennomføres så effektivt som mulig er det ønskelig at så mange som mulig stiller seg i "vaksinasjonskø" via helseboka.no. Det er fullt mulig å registrere opplysninger for andre enn seg selv der, så det er fint om du kan hjelpe til med registrering av noen som synes dette høres vanskelig ut.

For å ha så effektiv smittesporing som mulig anbefaler vi alle som har en smarttelefon om å laste ned appen smittestopp.

 • 04.02.21 kl.13:30 OPPDATERING

Det er ikke registret nye smittetilfeller i Levanger siste uka. Vaksinering av de eldste innbyggerne er godt i gang og fra neste uke blir det visse lettelser i restriksjoner på besøk og fysisk kontakt opp mot eldre som er vaksinert. Mer informasjon om dette kommer senere.

 • 31.1.21 kl.21:00 OPPDATERING

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Levanger i helga. Det er bare registrert 5 tilfeller siste 14 dager, slik at smittetrykket er lavt lokalt. Det betyr at folk har vært svært flinke med smiieverntiltak. Når vi vet at vaksineringen er godt i gang, er det håp om at den spesielle tiden vi er inne i nærmer seg slutten. Om vi fortsetter noen uker til, kan det hende sommeren 2021 nesten blir helt som før!

Det er ikke lenger nødvendig at folk som kommer fra østlandet tester seg dersom de ikke har symtomer.

 • 28.1.21 kl.07:00 OPPDATERING

Onsdag kveld ble det bekreftet et smittetilfelle til i Levanger, slik at det totalt ble 2 nye denne dagen. Smittekilden antas kjent og 6 personer er satt i karantene.

Første runde med vaksinering av heimeboende eldre startet onsdag. Det gikk svært bra og en fikk satt 104 vaksiner på personer over 85 år. Neste "massevaksinering" skjer så snart kommunen får flere vaksinedoser. Det vil skje neste uke. De eldste vil bli kontaktet pr tlf, men de som er under 85 år anmodes om å stille seg i vakinasjonskø. Registrer deg her så får du beskjed om når du får time etter hvert som vi får nok vaksine.

 • 27.1.21 kl.15:15 OPPDATERING

Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle i Levanger onsdag. Vedkommende er nærkontakt til andre smittede og har vært i karantene i lang tid. Dette var et forventet smittetilfelle.

 • 26.1.21 kl.22:20 OPPDATERING

Det er heller ikke meldt om nye smittetilfeller i Levanger tirsdag.

 • 26.1.21 kl.07:00 OPPDATERING

Det var ingen nye smittede i Levanger mandag. Siste registrerte smittetilfelle er torsdag 21.1. Selv om det ser ut til å være kontroll på den lokale smitten, må vi være i høyeste beredskap for smitte fra andre deler av landet eller utlandet. Fortsett det gode smittevernarbeid, og hold gjerne lenger avstand enn en meter til andre der det er mulig.

 • 25.1.21 kl.13:00 OPPDATERING

I likehet med andre trønderske kommuner anbefaler Levanger kommune sine innbyggere om å unngå reiser til Oslo-regionen. Dette er i samsvar med anbefaling fra statsforvalteren i Trøndelag. Se de nasjonale tiltakene på regjeringen.no

De som har vært på østlandet den siste tiden bes om å teste seg. bestill time på nett - klikk HER

24.1.21 kl.22:30 OPPDATERING

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Levanger  hverken lørdag eller søndag.

For å bidra til å stoppe det muterte viruset som er konstatert på østlandet anmoder vi i tillegg til de som kommer fra de 15 randsonekommunene til Follo og Oslo om å teste seg. Disse kommunene er:

 • Asker
 • Aurskog-Høland
 • Bærum
 • Drammen
 • Horten
 • Lier
 • Lillestrøm
 • Lunner
 • Lørenskog
 • Marker
 • Nittedal
 • Rakkestad
 • Rælingen
 • Råde
 • Skiptvedt

De som har vært i disse kommunene den siste tiden bør også unngå nærkontakt med andre til testsvar foreligger.

Test bestilles her : bestill time på nett - klikk HER

 

 • 23.1.21 kl.13:00 OPPDATERING

Har du vært i Nordre Follo eller nabokommunene?

Levanger kommune ber om at du bestiller time på nett for testing mandag 25. eller tirsdag 26. januar dersom du i løpet av de siste 14 dagene har besøkt en eller flere av disse kommuner:

  - Nordre Follo

 - Oslo

 - Enebakk

 - Ås

 - Vestby

 - Nesodden

 - Indre Østfold

 - Moss

 - Frogn

 - Våler

Er du i målgruppen her vil vi at du i størst mulig grad skal unngå nærkontakt med andre til testsvar foreligger.

Vi ber om dette fordi vi vil ligge i forkant av situasjonen.

Test bestilles her : bestill time på nett - klikk HER

 

 • 22.1.21 kl.23:00 OPPDATERING

Ingen nye smittetilfeller i Levanger fredag


 • 21.1.21 kl.21:00 OPPDATERING

Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle torsdag. Det var en forventet smitte hos en nærkontakt som var allerede i karantene.

 • 21.1.21 kl.07:30 OPPDATERING

Det var ingen nye smittetilfeller i Levanger onsdag.

Kommunedirektøren ga en oppdatering til formannskap/administrasjonsutvalg onsdag. Presentasjonen kan du se her.

 • 20.1.21 kl.12:00 OPPDATERING

Onsdag morgen hadde kriseledelsen i Levanger en gjennomgang av status for smittesituasjonen. Den siste uka er det registrert 12 smittetilfeller i Levanger mot 21 uka før. 29 personer sitter i karantene.

Smittetrykket er avtagende og den registrerte smitten kommer i hovedsak hos personer som allerede er i karantene. Det betyr at det er riktig av Levanger å følge de nasjonale tiltakene som er oppdatert fra 20.1.

 • 19.1.21 kl.21:30 OPPDATERING

Det er bekreftet to nye smittetilfeller i Levanger tirsdag. Begge med kjent smittevei og begge var i karantene. Noen få nye nærkontakter som følge av et av tilfellene.

 • 18.1.21 kl.14:30 OPPDATERING

Regjeringa har i dag presentert nye nasjonale tiltak. Levanger kommune anbefaler at disse følges i vår kommune:

Barnehager og skoler

 • Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler. (Nytt).

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Reiser

 • Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. (Nytt)

Høyere utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. (Nytt)

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

Uteliv og serveringssteder

 • Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.

I tillegg anbefaler vi fortsatt innbyggerne å benytte munnbind når de beveger seg i butikker og andre steder med mye folk.

 • 17.1.21 kl.20:00 OPPDATERING

Lørdag var det ingen bekrefta smittetilfeller, mens det var 5 søndag. 2 av disse var utenlandsk arbeidskraft som satt i ankomstkarantene. De tre øvrige var også i karantene.

Pga mye smitte i jula gikk Levanger kommune den 29.12.20 ut med egne restriksjoner fram til 17. januar. Ettersom en nå har relativt god kontroll på smitten og det er lavere smittetrykk går kommunen nå over til de  nasjonale tiltakene slik som planlagt.

 • 15.1.21 kl.23:00 OPPDATERING

Til sammen ble det bekreftet 3 smittetilfeller i Levanger fredag. Alle var nærkontaker til kjent smittetilfekker og  i karantene.

Det er så langt registrert 129 smittetilfeller i Levanger, hvorav 35 siste 14 dager. Smittetallene er nedadgående. Vaksineringen er i gang. Dette kan gå veldig bra hvis alle fortsetter det gode arbeidet og tar del i dugnaden en liten stund til!

 • 14.1.21 kl.23:00 OPPDATERING

Det er bekreftet ett nytt smittetilfelle torsdag kveld. Det er kjent smittevei og knyttet til flere av de andre smittetilfellene de siste dagene.

 • 14.1.21 kl.07:00 OPPDATERING

Sent onsdag kveld ble det meldt om enda en påvist smittet. Det vil si at det ble totalt registert to påvist smittet i Levanger i onsdag. Den siste smittede ser ut til å være knyttet til nylige bekreftede smittetilfeller. Kartlegging og smittesporing pågår.

En kohort (halv klasse) på Levanger ungdomsskole er i samråd med rektor satt i karantene etter føre-var prinsippet frem mot helgen.

 • 13.1.21 kl.18:00 OPPDATERING

Det erbekreftet ett nytt smittetilfellet i Levanger onsdag. Det dreier seg om en person som har vært i karantene i lang tid allerede grunnet smitte i husstanden. Dette er altså er forventet smittetilfelle med kjent smittekilde og uten noen nye nærkontakter.


 • 13.1.21 kl.10:00 OPPDATERING

Flinke innbyggere

Innbyggerne i Levanger er flinke til å jobbe med smittevern. Det er oppsummeringen etter møte i kriseledelsen onsdag morgen.

- Folk holder seg heime. Når vi får nye smittede er det stort sett personer som allerede er i karantene. Derfor får vi lite videresmitte. Antall smittede er på vei ned i Levanger, sier kommunedirektør Ola Stene. Likevel anbefaler Stene og kommuneoverlege Tommy Aune Rehn at folk fremdeles følger anbefalingene om blant annet bruk av munnbind.

- Det er stort smittetrykk i flere av våre nabokommuner. Vi vet hvor lett situasjonen kan endre seg. Derfor oppfordrer vi sterkt å følge anbefalingene inntil videre, sier de to.

Levanger kommune har nå strengere tiltak enn de nasjonale anbefalingene. Fra 18. januar anbefaler kommuneledelsen å ligge på nasjonale tiltak med mindre vi ser en uventet oppblomstring av smitte de nærmeste dagene. Onsdag ettermiddag er det ny pressekonferanse med regjeringen der de har varslet en vurdering om de viderefører eller justerer nasjonale tiltak ut over 19. januar.

Anbefalingenes om gjelder spesielt i Levanger nå:

 • Besøksrestriksjoner i sykehjem og omsorgsboliger
 • Alle ansatte i sykehjem og omsorgsboliger testes med hurtigtest ukentlig inntil videre.
 • Det anbefales munnbind for behandler og pasient/bruker innenfor kommunale helsetjenester der det er nærkontakt med pasient/bruker.
 • Munnbind skal brukes når en er utenfor eget hjem der andre ferdes og spesielt når er i butikk eller lignende som ansatt eller besøkende
 • Barn i barnehager og elever i grunnskolen som har noen i familien som er i karantene, eller hvor noen i husstanden har symptomer som kan være forenelig med Covid-19 infeksjon, må holde seg hjemme.
 • Barnehagene har redusert åpningstidene til 9 timer pr. dag for å kunne ivareta smitteveilederens gule trafikklysnivå fullt ut.
 • Skoleeier anbefaler at elever i ungdomsskolen bruker munnbind på skolebussen når det er vanskelig å opprettholde avstand til elever fra andre kohorter/klasser og andre passasjerer. Om ansatte og/eller elever over 12 år ønsker å bruke munnbind på skolen for å føle seg trygge, vil dette bli akseptert.  Det understrekes at bruk av munnbind er frivillig, at dette skal brukes i kombinasjon med god håndhygiene. 

Vaksinering pågår

I løpet av neste uke er alle som bor på institusjoner og omsorgsboliger vaksinert første runde. Det betyr at vi kan begynne med vaksinering av de eldste hjemmeboende innbyggerne i slutten av januar. Det vil skje i Trønderhallen. Innbyggerne vil få beskjed på SMS når det er mulig å bestille time. Mer informasjon kommer senere. For de som ikke har telefon som kan lese SMS, vil meldingen bli opplest som talemelding.


 • 12.1.21 kl.22:00 OPPDATERING

Det er bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger tirsdag. Kjent smittevei og vedkommende var allerede i karantene.

 • 11.1.21 kl.23:00 OPPDATERING

Det er  påvist et nytt smittetilfelle i Levanger mandag. Kjent smittevei. Smittesporing og kartlegging ferdig.

Så langt er det registert 122 smittetilfeller i Levanger, hvorav 14 de siste 14 dagene. Smittetallene går dermed nedover lokalt, selv om det er mye smitte i regionen. Det er veldig viktig at alle står løpet ut nå. Fortsett å holde deg heime når du kan, hold avstand, vask hendene og bruk munnbind!

 • 10.1.21 kl.21:00 OPPDATERING

Det er til sammen registrert 4 nye smittetilfeller søndag. En av de smittede har vært i karantene i lang tid pga smitte i familien og utløser ingen nye nærkontakter. Smittesporing pågår for de 3 andre.

 • 9.1.21 kl. 23:00 OPPDATERING

Levanger kommune har fått bekreftet to nye smittetilfeller lørdag. Begge har kjent smittevei og den ene av disse var allerede i karantene

 • 8.1.21 kl. 17:30 OPPDATERING

Vi har fått bekreftet 7 nye smittetilfeller fredag. Alle har vært i karantene grunnet smitte i husstanden. Dette innebærer at det ikke er nye nærkontakter eller mistanke om disse har brakt smitten videre utover egen husstand.  

 • 7.1.21 kl. 23:30 OPPDATERING
 • 4 nye smittetilfeller bekreftet torsdag kveld. 3 av disse var allerede i karantene.
 • 7.1.21 kl. 07:00 OPPDATERING

Det ble registrert 3 nye smittetilfeler i Levanger onsdag kveld. Alle 3 var i karantene og er nå isolert.

Til sammene er det nå registrert 104 tilfeller, hvorav 57 siste 14 dager.

Det ser ut som om innbyggere er dyktige til å følge opp smittevernrådene, og kommunen ber alle om å fortsette med det. Spesielt er det viktig at en unngår sammenstimlinger. Det gjelder også utendørs. Prøv å holde 2 meters avstand om det er mulig, min.1 meter. Og bruk munnbund!

Les alt om smittevernråd mm. på FHI sine nettsider!

 • 5.1.21 kl. 19:00 OPPDATERING

Det er registrert et nytt smittetilfelle i Levanger i dag. Det var en kjent nærkontakt til tidligere smittet og vedkommende har vært i karantene og er nå i isolasjon.

Formannskapet hadde i kveld et ekstraordinært formannskapsmøte om koronnasituasjonen. Se videoopptak  fra hele møtet her. Kommunedirektørens saksframlegg finner du her.

Formannskapet vedtok enstemmmig å ta saken til orientering.

 • 4.1.21 kl. 18:00 OPPDATERING

Det er ikke registrert nye bekrafta smittetilfeller mandag. Siden registreringen startet i mars har det nå vært 100 registrerte smitta personer i Levanger.

Levanger kommune følger de nasjonale retningslinjene .

Frol barneskole har hjemmeskole denne uka. Alle ungdomsskoler har tilpassede opplegg innenfor rødt nivå. Alle andre skoler og alle barnehager driver som før, men med skjerpede rutiner. Foresatte holdes løpende orienterte om tiltakene.

I tillegg har kommunen gått ut med følgende anbefalinger og tiltak:

 • Besøksrestriksjoner i sykehjem og omsorgsboliger
 • Alle ansatte i sykehjem og omsorgsboliger testes med hurtigtest ukentlig inntil videre.
 • Det anbefales munnbind for behandler og pasient/bruker innenfor kommunale helsetjenester der det er nærkontakt med pasient/bruker.
 • Munnbind skal brukes når en er utenfor eget hjem der andre ferdes og spesielt når er i butikk eller lignende som ansatt eller besøkende
 • Barn i barnehager og elever i grunnskolen som har noen i familien som er i karantene, eller hvor noen i husstanden har symptomer som kan være forenelig med Covid-19 infeksjon, må holde seg hjemme.
 • Barnehagene reduserer åpningstidene til 9 timer pr. dag for å kunne ivareta smitteveilederens gule trafikklysnivå fullt ut.
 • Skoleeier anbefaler at elever i ungdomsskolen bruker munnbind på skolebussen når det er vanskelig å opprettholde avstand til elever fra andre kohorter/klasser og andre passasjerer. Om ansatte og/eller elever ønsker å bruke munnbind på skolen for å føle seg trygge, vil dette bli akseptert.  Det understrekes at bruk av munnbind er frivillig, at dette skal brukes i kombinasjon med god håndhygiene. Munnbind skal ikke erstatte regler om avstand. Bruk av munnbind for barn i barnehage og barn under 12 år i grunnskolen anbefales ikke.

 • 3.1.21 kl. 19:00 OPPDATERING

Regjeringen presenterte en rekke nye smitteverntiltak på dagens pressekonferanse. Les alle tiltakene her

 • 3.1.21 kl. 17:00 OPPDATERING

Det er så langt bekreftet 4 nye tilfeller søndag. En av disse er allerede i karantene. Smittesporing pågår for de øvrige.

En av de smittende jobber ved Stokkbakken omsorgssenter. Alle ansatte og beboere blir derfor testet både med hurtigtest og ordinær test. Alle nærkontakter av den smittede, ansatte og beboere, går i karantene. Beboere holder seg på rommet/leiligheten sin. Besøk anbefales ikke.

Kommunen minner om at det er mye smitte i midtre del av Trøndelag og anbefaler alle innbyggere om å holde seg til smittevernreglene. Hold avstand til andre, ha heimekontor om det er mulig og bruk munnbind når du ferdes blant andre folk, f.eks i butikk.

Bruk av munnbind har så langt ikke vært anbefalt i skolene, men dersom ansatte og/eller elever ønsker å bruke munnbind på skolen for å føle seg trygge, vil dette bli akseptert.  Det understrekes at bruk av munnbind er frivillig, at dette skal brukes i kombinasjon med god håndhygiene. Munnbind skal ikke erstatte regler om avstand. Skoleeier anbefaler at elever i ungdomsskolen bruker munnbind på skolebussen når det er vanskelig å opprettholde avstand til elever fra andre kohorter/klasser og andre passasjerer.

Bruk av munnbind for barn i barnehage og barn under 12 år i grunnskolen og anbefales ikke.

Kommunen ber alle følge med i nasjonale tiltak og viser til regjeringas varsla pressekonferanse kl 18:00 søndag kveld.

 • 2.1.21 kl. 19:30 OPPDATERING

Vi har fått bekreftet 2 nye smittetilfeller i dag. Smittevei er ennå ikke avklart. Smittesporing og kartlegging av nærkontakter pågår.

 • 1.1.21 kl. 17:00 OPPDATERING

Vi har fått bekreftet tre nye smittetilfeller i dag. Alle tre var allerede i karantene som følge av tidligere smittetilfeller og det er ingen nye nærkontakter som må i karantene som følge av disse nye smittetilfellene.

Enkelte av smittetilfellene fra nyttårsaften var ikke knyttet til kjente utbrudd i kommunen. Smittesporing avdekket at disse tilfellene mest sannsynlig er et resultat av smitte via besøk fra andre områder av landet.

Til sammen er det nå bekrefta 94 smittetilfeller i Levanger siden mars 2020. 50 av disse er etter 21. desember. Det er derfor veldig viktig å være nøye med smiievern nå og følge kommunens oppdaterte råd (se lenger ned i artikkelen)

 • 31.12.20 kl. 18:00 OPPDATERING

Det er bekreftet fem nye smittetilfeller i Levanger nyttårsaften. Flere er tilknyttet kjent smittekjede, men ennå for tidlig å si om det er tilfellet for alle. Flere middelaldrende personer og noen med underliggende risikofaktorer. Smittesporing pågår og vil fortsette også 1.nyttårsdag. Det er svært viktig at vi alle fortsetter å bidra til å redusere smitten i samfunnet.

 • 31.12.20 kl. 11:00 OPPDATERING

Det er ikke registrert nye smittetilfeller så langt nyttårsaften, men vi rekner med det kommer noen i løpet av dagen, ettersom svært mange har testet seg den siste tiden.

Etter en stor oppblomstring av smitte første del av julen kan det se ut som om det er noe mindre nå, men det er en god del smitte i samfunnet og det er veldig viktig at alle fortsetter å følge smitteverrådene og unngår å treffe andre enn sine nærmeste til nyttåsfeiring i kveld.

Kommunen ønsker å takke alle innbyggere for god oppfølging av smittevernrådene i året vi har bak oss og ønsker alle et riktig godt nytt år

 • 30.12.20 kl. 16:00 OPPDATERING

Vi har ett nytt tilfelle tirsdagkveld og to onsdag. Det er et barn og to voksne. Alle tre er knyttet til Frol. For det ene tilfellet er det identifisert ca 10 nærkontakter som settes i karantene og testes. For de andre to er det ingen nye nærkontakter. 

Til sammen er det nå registrert 86 smittetilfeller i kommunen, hvorav 42 siden 21. desember. Det er derfor svært viktig at alle følger oppfordringene om å holde seg heime og bruke munnbind når de beveger seg blandt andre enn sine nærmeste.

Kommunen har nytt møte i kriseldelsen nyttårsaften og vil oppdatere nettsidene etter møtet.

 • 29.12.20 kl. 15:00 OPPDATERING
 • Nye tiltak gjeldene frem til 17.januar

 Generelt:

Munnbind skal brukes når en er utenfor eget hjem der andre ferdes og spesielt når er i butikk eller lignende som ansatt eller besøkende,

Vi ser at smitten spres der familier og venner møtes. Derfor er det en meget sterk anbefaling fra Levanger kommune om å avlyse familieselskaper, vennetreff og fester.

Det anbefales å ikke ha kontakt med andre enn de som er i egen husstand eller sine definerte nærmeste, utover jobb og skole.  Hjemmekontor anbefales der det mulig. Fysiske møter i jobbsammenheng unngås der det er mulig.

Sykehjem og omsorgsboliger:

Ved institusjonene Staup helsehus og Ytterøy helsetun innskjerpes besøksrestriksjonene. Det er generelt besøksforbud. Unntak for beboere som ligger for døden. De kan motta besøk. Ved Breidablikktunet omsorgssenter, Stokkbakken omsorgssenter og Levanger bo og aktivitetssenter ber kommunen om at besøk reduseres til det minimale. Smitteverntiltak forsterkes.

Hjemmetjenester:

Munnbind på personalet ved pasientkontakt.

Kommunale Helsetjenester og annen èn til èn helserettet virksomhet unntatt spesialisthelsetjenesten.

All én til en kontakt helserettet virksomhet (fysio, lege, kiropraktor, naprapat, massasje etc) bruk av munnbind av begge parter. Det samme gjelder frisører. Ingen gruppetimer på treningssenter. 

Kultur

Kommunen velger å avlyse den årlige nyttårskonserten i Festiviteten. Andre kulturarrangement vurderes fortløpende. Bruk munnbind også på arrangement.

Det gjøres en fortløpende vurdering på om noen av anbefalingene må endres til påbud dersom de ikke opprettholdes i tilstrekkelig grad.

Spesielt knyttet til Frol barneskole:

Levanger kommune ved skoleeier har besluttet at Frol barneskole holder stengt i uke 1 i 2021. Dette med bakgrunn i oppstått smitteutbrudd like før juleferien. Stengingen betyr at elevene skal ha hjemmeskole.

Familier med elever ved Frol barneskole og/eller med søsken i barnehage eller på andre skoler i Levanger oppfordres til å holde seg hjemme første uke etter jul dersom det har vært, eller er symptomer på sykdom i heimen. Det samme gjelder ved mistanke om smitte via andre nærkontakter.

Foreldre ved Frol barneskole vil få tilsendt ytterligere informasjon omhandlende stenging, hjemmeskole og eventuelt andre løsninger via SchoolLink.

Det gjøres en løpende vurdering på om anbefalinger gir ønsket etterlevelse og resultater. Forskrift kan bli aktuelt.

 

 • 28.12.20 kl. 14:00 OPPDATERING

Så langt er det påvist 10 nye smittetilfeller av Covid-19 i Levanger 4. juledag. De fleste, og muligens alle, tilfellene ser ut til å være knytte til eksisterende utbrudd.. De  som har testet positivt er i all hovedsak allerede i karantene forut for testing. Dette er ikke uventet, tatt i betraktning antall smittede og antall nærkontakter som er i karantene og har symptomer Smittesporing pågår.

Det er fremdeles ingen nye smittetilfeller knyttet til ansatte eller beboere på Breidablikktunet.

 • 27.12.20 kl. 18:00 OPPDATERING

Det er bekreftet 3 nye smittetilfeller 3. juledag. To av disse med klar tilknytning til utbruddet på Frol. Det tredje tilfellet med noe mer usikker tilknytning til eksisterende utbrudd. 

Så langt er det demed bekrefta 73 smittetilfeller i Levanger siden mars. Det har aldri vært så mange syke samtidig som nå.

 • 26.12.20 kl. 22:00 OPPDATERING

Det er bekreftet 12 nye smittetilfeller 2. juledag. Disse er i all hovedsak knyttet til kjente smitteutbrudd i Levanger, deriblant utbruddet ved Frol barneskole.

Smittesporing er igangsatt. Det er ingen eldre personer blant disse nye smittede.

Det er ikke bekreftet flere positive tilfeller knytte til ansatte eller beboere på Breidablikktunet så langt.

Så langt er det demed bekrefta 70 smittetilfeller, hvorav 26 de siste 5 dagene. Det har aldri vært registrert flere smitta i Levanger og alle oppfordres derfor om å være ekstra forsiktig med å omgås andre i jula. Vi oppfordrer sterkt om at tradisjonelle julefester droppes i år. Følg smittevernrådene  nøye og unngå å bli smittet og smitte andre.

 • 26.12.20 kl. 09:00 OPPDATERING

Det er bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger 1. juledag. Det dreier seg om en elev ved Frol barneskole som allerede er i karantene. Tilfellet er altså knyttet til kjent utbrudd i kommunen. Sporing av nærkontakter er igangsatt.

Senere på dagen ble det bekreftet enda et tilfelle i Levanger. Det er en voksen mann knyttet til utbruddet ved Frol og til tilfellet som ble bekreftet tidligere samme dag. Ingen symptomer. Smittesporing pågår.

 • 24.12.20 kl. 13:00 OPPDATERING

Det er bekreftet totalt 5 nye smittetilfeller i Levanger julaften..

De to første dreier seg om en middelaldrende mann og et barn. Begge anses å være knyttet til tidligere bekreftede tilfeller. Smittesporing og kartlegging pågår

Videre er det bekreftet 3 nye smittetilfeller knyttet tilutbruddet på Frol barneskole. Blant disse er et barn og to ansatte knyttet til Frol barneskole.  Alle elever på klassetrinnet og aktuelle lærere er satt i karantene. Totalt har fire lærere ved skolen nå fått påvist smitte, en av disse er bosatt i annen kommune.

 • 24.12.20 kl. 10:00 OPPDATERING

Ansatte og beboere på Breidablikktunet er testa både med hurtigtest og ordinær test for laboratoreanalyse. Alle har testa negativt på hurtigtesten, men påliteligheten i hurtigtestene er slik at en må gjennomføre forsterka smitteverntiltak til en har fått negative laboratoriesvar. Det er usikkert når disse svarene kommer, men kommunen vil oppdatere nettsiden løpende.

13 ansatte på Breidablikktunet er i karantene. Det gjør det selvsagt ekstra utfordrende å bemanne alle vakter i jula, men med godt samarbeid mellom flere avdelinger og sporty innsats fra ansatte vil det bli forsvarlig drift også i år. Det er grunn til å berømme alle dem som gjør en ekstra innsats i disse tider.

Det pågår fortsatt smittesporing og mye testing. Kommunen er forberedt på flere smittetilfeller da det er smitte i samfunnet. På nytt oppfordres alle til å være ekstra påpasselig med smittevernet i juledagene. Vi ønsker samtidig å ønske alle innbyggere og ansatte ei riktig god jul! 

 • 23.12.20 kl. 14:30 OPPDATERING

Det pågår fortsatt testing av beboere og ansatte ved Breidablikktunet. Fram til en har prøvesvar er hele 3. etasje med 31 beboere satt i karantene. Det er også restriksjoner for besøk i 2. etasje. Pårørende har fått informasjon direkte fra institusjonen. Nærmere informasjon vil bli lagt ut når vi har fått prøvesvar.

Uavhengig av situasjonen ved Breidablikktunet har 4 innbyggere fått bekrefta smitte. 2 av disse er elever ved Levanger ungdomsskole og er nærkontakter til tidligere bekrefta smitta. Foresatte og elever har fått informasjon om karantene og testing fra skolen. De øvrige 2 tilfellene ser ikke ut til å ha sammenheng med disse smittetilfellene. Smittesporing pågår for fullt.

Så langt er det registert 51 smittetilfeller i Levanger siden mars, 7 av dem de siste 3 dagene. Dette indikerer at det er en god del smitte i lokalsamfunnet og det er derfor ekstra viktig at alle følger smittevernrådene og holder god avstand til andre. 1 meter er minimum, men hold gjerne 2 meter, særlig til eldre personer. Hold deg heime om du er syk, og bruk munnbind på kjøpesenter og i andre situasjoner der det er vanskelig å holde 1 meters avstand.

Oppdatert informasjon finner du alltid på  FHI og regjeringen sine nettsider.

 • 23.12.20 kl. 09:30 OPPDATERING

Det er bekreftet covid-19 smitte hos en beboer på Breidablikktunet omsorgssenter i Levanger. Vedkommende har per nå ikke alvorlige symptomer, men følges tett av helsepersonell på stedet.

Smittesporing pågår for fullt, smittekilde er foreløpig ukjent. Både ansatte, beboere og andre nærkontakter er satt i karantene. Bred testing av beboere og ansatte pågår, både med hurtigtester og ordinære tester på Rinnnleiret teststasjon.

Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt på Breidablikktunet.

Nærmere informasjon vil komme i løpet av dagen.


 • 22.12.20 kl. 09:30 OPPDATERING

Ett nytt smitte bekreftet i dag. Nærkontakt til personen som ble bekreftet pos. i går. Middeladrende mann med milde symptomer isolert i eget hjem. Smitteoppsporing pågår. Nærkontakter i flere kommuner.

 • 21.12.20 kl. 18:00 OPPDATERING

Smittesporing er nå ferdig. 51 personer er satt i karantene og skal testes. Blant disse er 40 skoleelever. Smittekilde er fremdeles ukjent.

 • 21.12.20 kl. 14:00 OPPDATERING

Det er påvist et nytt smittetilfelle i Levanger i dag. Middelaldrende kvinne med lette symptomer isolert i eget hjem. Ukjent smittekilde. Smittesporing pågår.

 • 14.12.20 kl. 14:30 OPPDATERING

Det er meld et nytt smittetilfelle i Levanger mandag. Det gjelder en middelaldrende mann. Smitteoppsporing er i gang. En rekke nærkontakter vil bli satt i karantene og testes som følge av dette smittetilfellet

Det er en økende smitte i vår region den siste uken og vi ønsker å presisere viktigheten av at de grunnleggende smittevernreglene overholdes.

Vi anmoder alle om å være ekstra påpasselig med å følge smittevernrådene nå i tida før jul.

 

 • 11.12.20 kl. 08:00 OPPDATERING

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Levanger denne uka. Alle de 43 innbyggerene som er registrert med Covid-19-sykdom er nå friskmeldte.

Det betyr ikke at en kan lette på smitteverntiltakene. Kommunen følger de nasjonale reglene og oppfordrer alle til å være spesielt forsiktige nå i jula. Særlig hvis en får besøk fra andre områder av landet.

Alle må fortsatt begrense det totale antallet mennesker en har sosial kontakt med.  Begrensningen om maksimalt 5 gjester  gjelder også i jula, men på to av dagene kan en ha inntil 10 gjester. Det skal være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen, mens de som kommer fra områder med høy smitte bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.

Les mer på FHI og regjeringen sine nettsider.

 • 02.12.20 kl. 07:00 OPPDATERING

Tirsdag kveld ble det bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger. Det er en ung mann som er isolert i eget hjem og i god form. Vedkommende er nærkontakt til personen som ble bekreftet positiv for to dager tilbake og dette var et forventet smittetilfellet. Det er ingen andre nærkontakter og smittesporing er således ferdig.

Så langt er det registret 43 simittetilfeller i levanger. 41 av disse er friskmeldte.

Kommunen anmoder alle om å fortsette det gode arbeidet som gjøres for å unngå smittespredning i samfunnet vårt. Vi viser til tillyst nasjonal pressekonferanse senere i dag der smitteverntiltak for jula ventes kunngjort.

Følg med på FHI og regjeringen sine nettsider.

 • 30.11.20 kl. 07:00 OPPDATERING

Det ble bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger kommune i helga. Det er en voksen mann som er isolert i eget hjem med lette symptomer.

Det dreier seg importsmitte, og vedkommende har forbilledlig fulgt alle regler til punkt og prikke. Negativ test før ankomst Norge og god overholdelse av karantene i 10 dager. Testet så positivt helt i slutten av karantenetiden da han fikk symptomer.

Smittesporing er avsluttet og det er kun én nærkontakt som testes i mandag. Denne nærkontakten har også vært i karantene de siste 10 dager. Videre smitte utover denne nærkontakten anses svært lite sannsynlig og vi mener å ha god oversikt over situasjonen

 • 27.11.20 kl. 12:00 OPPDATERING

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Levanger siden 12. november. Alle de 41 registrerte syke i Levanger har blitt friske. Det er veldig bra og viser at innbyggerne har gjort en kjempejobb for å holde smitten unna. Er vi fortsatt dyktige og unngår uhell er det lov å håpe at vi kan holde smitten nede til vaksinering kan starte etter jul. Det gjelder å ta vare på de gode reultatene og unngå ny smitte. Da må vi fortsatt:

 • Holde minst en meter avstand til andre
 • Holde hendene rene
 • Holde oss hjemme hvis vi er syke
 • Begrense antallet personer vi møter 

 Det er viktig å holde ut!

I Levanger følger vi de nasjonale smitteverntiltakene. Disse gjelder i første omgang til 16. desember. Går det riktig veg, kan det komme lettelser for jula. Det vil bli avgjort neste uke og avhenger av smitteutviklinga.

Les mer på FHI og regjeringen sine nettsider.

 • 17.11.20 kl. 08:00 OPPDATERING

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Levanger i helga. Siste bekrefta tilfelle 12.11.

Selv om det er lite kjent smitte i Levanger er det viktig at alle følger smittevernrådene om å vaske hendene, holde avstand og rense berøringsflater. 

Oppdaterte smittervernråd finnes på FHI sine nettsider.

 • 12.11.20 kl. 12:30 OPPDATERING

Vi fikk i dag bekreftet nok et nytt smittetilfelle i Levanger. Det dreier seg om en ung mann med lette symptomer som er isolert i eget hjem. Alle nærkontakter er satt i karantene og vil bli testet. Smittesporing er ferdig. 

 • 11.11.20 kl. 12:00 OPPDATERING

Det er bekreftet et nytt smittetilfelle i dag. Importsmitte fra utlandet. Vedkommende gikk rett i karantene i henhold til forskrift. Det er en ung kvinne uten symptomer. Hun er isolert i eget hjem. Vedkommende har kun hatt en nærkontakt, denne tester seg torsdag, men har uansett karantene i 10 dager.

Med dette er det registrert 40 smittetilfeller i Levanger kommune. Kommunen oppfordrer fortsatt alle innbyggere om å følge smittevernreglene. Hold avstand, vask hender, rengjør berøringsflater og begrens antall nærkontakter. Er vi flinke til dette i ukene som kommer kan vi få en fin julefeiring!

Les mer på  FHI og regjeringen sine nettsider. Levanger kommune følger nasjonale råd.

 • 08.11.20 kl. 17:30 OPPDATERING

Vi fikk søndag påvist et nytt smittetilfelle i Levanger. Det dreier seg om en voksen kvinne som er nærkontakt til bekreftet smittet i annen kommune. Hun har ingen symptomer og er isolert i eget hjem. Smitteoppsporing er ferdig. Opprinnelig smittekilde er ukjent.

Vi minner om viktigheten av å ha færrest mulig nærkontakter i tiden fremover.

 • 06.11.20 kl. 12:30 OPPDATERING

Det er i dag påvist to nye smittede i Levanger. To voksne kvinner ble testet onsdag og fikk bekreftet smitte i dag tidlig. De er begge nærkontakter til annet bekreftet tilfelle i annen kommune i vår region og har vært i karantene allerede i forkant av testing. Begge er isolert i privat hjem. Smitteoppsporing er ferdig og det er ingen nærkontakter.

For å holde kontroll på smitten er testing viktig. Innherred interkommunale legevakt sin teststasjon på Rinnleiret har stor kapasitet. Du kan bestille til deg og din familie. Vi ser helst at du bestiller selv via vår nettløsning! Det er enklest for deg. Alternativt kan du ringe 116117 for å bestille time.

Bestill her!

Teststasjonen er godt skiltet fra avkjøringen på E6 ved Rinnleiret (mellom Levanger og Verdal). Ikke møt opp uten å ha bestilt time

For nærmere regler og råd vises til regjeringen og  FHI sine nettsider.

 • 06.11.20 kl. 08:30 OPPDATERING

Det er ikke registrert nye koronasmittede i Levanger siden onsdag. Testresultater viser at barna i den familien som har smitte ikke er blitt smittet. Barna er likevel i ti dagers karantene, mens smitta forelder er i isolasjon.

De to klassene på Nesheim skole og den avdelingen på Farmen barnehage som ble stengt onsdag åpner opp igjen som normalt over helga.

Det rapporteres at mange ungdommer ikke overholder smittevernreglene. Det gjelder både i skole og fritid. Vi oppfordrer særlig tenåringsforeldre om å presisere overfor sine unge at smittevernregler om å holde minst en meters avstand, vaske hender godt og begrense kontakten med personer utenfor familien må følges.

I Levanger gjelder de nasjonale retningslinjene som du kan lese hos Folkehelseinstituttet. Folk oppfordres til å unngå unødvendige samlinger og reiser i den tiden vi er i nå. Dette er viktig for å hindre at sykdommen sprer seg ukontrollert slik vi dessverre ser mange steder i landet nå. Dette er særlig viktig for å sikre kapasitet i helsevesenet for de som trenger det og gi mulighet for en så normal julefeiring som mulig.

 • 05.11.20 kl. 12:00 OPPDATERING

Som følge av stor økning i antall personer med Covid-19 smite har regjeringa vedtatt nye tiltak for å begrense smitten. Det viktigste budskapet til alle innbyggere er å holde seg mest mulig hjemme og å ha minst mulig sosial kontakt med andre.

Følgende tiltak gjelder for hele landet:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.
 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november
 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.

For nærmere regler og råd vises til regjeringen og  FHI sine nettsider.

 

 • 04.11.20 kl. 12:30 OPPDATERING

Det er påvist coronasmitte hos en ung kvinne i Levanger. Hun er isolert i eget hjem med lette symptomer. Ukjent smittekilde, smitteoppsporing pågår.

2 skoleklasser og en avdeling i barnehage er satt i karantene inntil det foreligger bekreftet negativ prøve hos barna til smittede, sannsynligvis ila torsdag eller fredag. Det er snakk om 2 klasser ved Nesheim barneskole og 1 avdeling ved Farmen barnehage

Vi må være forberedt på en oppblomstring og anmoder alle som kjenner symptomer om å holde seg heime og teste seg. Kontakt 116 117 eller BESTILL elektronisk.

Næmere informasjon finner du på FHI sine nettsider.

 • 30.10.20 kl. 12:00 OPPDATERING

Det er ikke bekreftet nye smittetilfeller i Levanger så langt denne uka. Mange andre steder i landet er det imidlertid stor økning i antall smittede. Dette er årsaken til at myndighetene denne uka skjerpet inn smitteverntiltakene.

I tillegg til at det fortsatt er viktig med hygiene og avstand tas det nå grep for å redusere antallet den enkelte er i nærkontakt med. Alle bes merke seg at en ikke bør ha flere enn 5 gjester på besøk i eget hjem eller hytte.

Det er anledning til å samle maksimalt 50 personer på offentlig sted/lokale, mens det kan være inntill 200 personer på arrangementer, som konserter og idrettsarrangement. Alle bør holde avstand på 1 meter og være nøye med vasking. Nærmere detaljer om nye smittevernregler ligger i den oppdaterte veilederen fra Helsedirektoratet.

Øvrig oppdatert informasjon om Covid-19 finner du på FHI  sine sider.

 • 26.10.20 kl. 07:00 OPPDATERING

Det ble søndag kveld bekreftet et nytte covid-19 smittetilfelle i Levanger. Det dreier seg om en ung mann med lette symptomer som er isolert i eget hjem.

Foreløpig er det ukjent smittekilde. Vedkommende er smittet i Norge og smitteoppsporing pågår.

Så langt har det da vært registrert 35 smittetilfeller i Levanger kommune. Vi må være forberedt på en oppblomstring og anmoder alle som kjenner symptomer om å holde seg heime og teste seg. Kontakt 116 117 eller BESTILL elektronisk.

Næmere informasjon finner du på FHI sine nettsider.

 • 16.10.20 kl. 07:00 OPPDATERING

Det er ikke avdekket nye smittetilfeller i Levanger siste uke. Alle 34 som har vært registrert smitta er nå friske. Det er svært gledelig!

Samtidig minner vi om at det fort kan blusse opp. Situasjonen i andre kommuner viser at det er svært lite som skal til for å få en stor oppblomstring. Det er derfor viktig at alle fortsatt er nøye med handvaskt etc. og holder god avstandt til andre, særlig gjelder dette i sosiale sammenhenger. God helg!

 • 09.10.20 kl. 09:00 OPPDATERING

Ett nytt smittetilfelle bekreftet i Levanger i dag. Også dette er en nærkontakt til tidligere bekreftet smitte denne uken. Vedkommende har vært i karantene siden ankomst Norge for snart to uker tilbake, er ung og uten symptomer. Det er ikke mistanke om smitte utover husstanden.

Totalt har vi siste drøye uken hatt 7 nye smittetilfeller i Levanger. Alle har kommet fra utlandet, alle har forholdt seg prikkfritt til karanteneregler og alle er unge voksne ved god helse.

Næmere informasjon finner du på FHI sine nettsider.

 • 08.10.20 kl. 09:00 OPPDATERING

Onsdag kveld ble det bekreftet to nye smittede i Levanger. Disse er nærkontakter i samme husstand som den personen som ble bekreftet smittet for noen dager tilbake. De har vært i karantene hele tiden og fulgt alle retningslinjer. Det var forventet at disse ville teste positivt på sikt. Alle fem var i samme reisefølge fra utlandet og har ikke hatt kontakt med andre enn hverandre etter ankomst Norge. Ingen av de to nye smittede har symptomer og begge er nå fortsatt isolert i hjemmet frem til onsdag neste uke. Til sammen er det nå bekreftet 33 smittetilfeller i Levanger.

Kommunen oppfordrer alle som har mulighet til å holde seg i aktivitet om å gjøre det og nyte den fine høsten vi har i Trøndelag. Husk smittevernreglene om avstand og hygiene. 

Næmere informasjon finner du på FHI sine nettsider.

 • 07.10.20 kl. 07:00 OPPDATERING

Tirsdag kveld ble det påvist et nytt smittetilfelle i Levanger. Det dreier seg om en ung mann som fikk symptomer etter å ha ankommet fra utlandet for noen dager tilbake. Han og hans kone kom fra utlandet i egen bil, gikk rett i karantene og har ikke hatt kontakt med andre siden ankomst Norge. Kommunen fremhever at dette er forbilledlig etterlevelse av karanteneregler og retningslinjer for testing. Det er ikke mistanke om at andre utenfor husstanden skal være smittet. Dette viser viktigheten av reisekarantene og testing. Mannen er i bedring og isolert i eget hjem. 

Så langt er det da påvist 31 tilfeller i Levanger kommune. Ingen er for tiden alvorlig syke.

Lurer du på noe ang Korona anbefales  FHI sine nettsider. De oppdateres daglig med nyttige råd og tips.

 • 06.10.20 kl. 07:30 OPPDATERING

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Levanger. Det er all grunn til fortsatt å takke alle innbyggerne for god innsats i bekjempingen av Koronaepidemien. Vi har hatt 30 tilfeller så langt, all smitte er sportet opp og de som har blitt syke har gått i isolasjon. La oss fortsette slik!

For å holde kontroll på smitten er testing viktig. Innherred interkommunale legevakt sin teststasjon på Rinnleiret har stor kapasitet. Du kan bestille til deg og din familie. Vi ser helst at du bestiller selv via vår nettløsning! Det er enklest for deg. Alternativt kan du ringe 116117 for å bestille time.

Bestill her!

Teststasjonen er godt skiltet fra avkjøringen på E6 ved Rinnleiret (mellom Levanger og Verdal). Ikke møt opp uten å ha bestilt time.

 • 02.10.20 kl. 11:30 OPPDATERING

Det er bekreftet 3 nye Covid-19 smittede i Levanger. Alle unge voksne og i fin form. Smitten er påvist ved ankomst Norge fra rødt land og de smittede gikk umiddelbart i karantene etter ankomst Norge og er nå i isolasjon. Smittesporing er i gang, men vi anser det lite sannsynlig at andre utover husstanden er blitt smittet. De tre ble testet på teststasjonen på Værnes. Det er viktig at så mange som mulig benytter seg av muligheten av testing på Værnes ved ankomst fra utlandet.

Så langt er det nå 30 personer som har hatt påvist smitte i Levanger. 27 av disse er friskmeldt.

Selv om det er god kontroll på smitten og aktiviteten i samfunnet gradvis økes er det viktig at alle fortsatt følger smittevernreglene om å holde seg heime ved sykdom, holde god avstand og være nøye med håndhygiene. 

Det nærmer seg tiden for ordinær sesonginfluensa. Kommunen oppfordrer alle innbyggere over 65 år og andre med underliggende sykdommer om å vaksinere seg. I tillegg bør alt helsepersonall med pasientkontakt ta vaksine.  Se nærmere informasjon på FHI sine sider

 • 23.09.20 kl. 08:00 OPPDATERING

Det er fortsatt ikke registrert nye smittetilfeller i Levanger siden 26. august. Kommunen vil berømme innbyggerne for bidragene til den dugnaden alle er med på med å holde seg heime ved sykdom, holde avstand og ha god håndhygiene. Dette må fortsette! Samtidig anbefales innbyggere i risikoutsatte grupper og helsepersonell å vaksinere seg mot årets sesonginfluensa. 

 • 14.09.20 kl. 08:00 OPPDATERING

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Levanger siden 26. august. Kommunen vil berømme innbyggerne for bidragene til den dugnaden alle er med på med å holde seg heime ved sykdom, holde avstand og ha god håndhygiene. Nå gjelder det å fortsette det gode arbeidet til vaksinene forhåpentligvis er tilgjengelig utpå vinteren!

 • 02.09.20 kl. 11:30 OPPDATERING

Nettbasert bestilling av koronatesting er nå klart. Innherred interkommunale legevakt forenkler bestilling av koronatest. Du kan bestille til deg og din familie. Vi ser helst at du bestiller selv via vår nettløsning! Det er enklest for deg. Alternativt kan du ringe 116117 for å bestille time.


Bestill her!

HVOR?
All testing skjer på Rinnleiret teststasjon. Ta av E6 ved Rinnleiret (mellom Levanger og Verdal) og følg skilting. Se kart her

NÅR og HVEM BØR TESTE SEG? Flere kriterier finner du her

 Følgende bør teste seg:

 1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på korona
 2. Alle som har vært utsatt for smitte med korona, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene
 3. Andre grupper etter vurdering av lege. 
 4. Alle som selv mistenker at de er smittet av korona, bør få anledning til å teste seg. 

MÅ ha avtale!
Du kan IKKE møte opp uten timeavtale for å ta testen. Da vil du bli avvist. Årsaken er at vi må holde orden i testsystemet, og at vi må forberede våre ansatte slik at de kan ta testene på en slik måte at vi unngår spredning av korona.

Viktig:
Det er gratis å ta koronatest.

Svar på prøven!
Du vil finne svar på din koronaprøve på www.helsenorge.no i løpet av 1-3 døgn etter prøvetaking (ved svært høyt antall prøver forventes noe lengre svartid)

 • 01.09.20 kl. 08:00 OPPDATERING

Det er ikke registret nye smittetilfeller i Levanger siden onsdag forrige uke. Dette er svært positivt, men vi ser at det er betydelig lokal oppblostring i enkelte deler av landet, så det gjelder å være på vakt og beholde på de gode vanene og overholde smittevernrådene. Holde seg heime om en er syk, holde minst 1 meter avstand til andre folk og utøve god håndhygiene. Kommunen har god testkapasitet. Har du symptomer på luftveisinfeksjon er det bare å ringe 116 117 og bestille time.

Det skjer stadig endringer i nasjonale anbefalinger. Kommunen oppfordrer til at disse følges. Se FHI sine nettsider

 • 27.08.20 kl. 07:30 OPPDATERING

Det ble onsdag bekreftet et nytt smittetilfelle i Levanger. Det dreier seg om enn ung mann som har hatt svært lite symptomer og som nå allerede er symptomfri. Mannen ble testet tirsdag.

Til sammen er det nå konstatert 27 smittede personer i Levanger siden registreringene startet. 25 av disse er friske og ingen av de to siste er heller alvorlig syke.

Det er svært viktig at alle følger på smittevernrådene om å holde avstand, unngå kontakt, vask hendene og holde seg heime når en er syk. Og så minner vi om at alle frarådes å gjennomføre unødvendige reiser.

Om du har symptomer på luftveissykdom bør du teste deg. Kommunen har god testkakaisitet. Ring 116 117 for å avtale time.

 • 20.08.20 kl. 14:00 OPPDATERING

Det er ikke avdekket nye smittetilfeller i Levanger denne uka, men det er all grunn til å være forsiktig nå når store deler av samfunnet har startet opp. Mange er på ferie hos oss, og mange har vært på ferie andre steder. Vi har god testkapasitet på Rinnleiret. Ring 116 117 dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon. Så blir du testa.
Ellers kommer det stadig nye råd nasjonalt. Levanger kommune følger disse. Se FHI eller helsenorge.no

 • 13.08.20 kl. 07:00 OPPDATERING

Levanger kommune fikk onsdag kveld beskjed om at det er konstatert et nytt smittetilfelle i kommunen. Det er en middelaldrende mann med mild sykdom som er isolert i eget hjem.

Vedkommende er nærkontakt til nylig smittede i Levanger og vedkommende har vært i karantene den siste uken. Han testet negativt som nærkontakt for en snau uke siden, men ble testet på nytt da han fikk symptomer. Smitteoppsporing er ferdig og det er ingen nye nærkontakter som skal testes knyttet til dette smittetilfellet. Samtidig opplyses at smittekilden for den første av de 5 siste tilfellene i Levanger nå anses oppklart. Til sammen er det nå registrert 26 tilfeller av kononasmitte i Levanger. De 21 først smittede er friske.

 • 12.08.20 kl. 12:00 OPPDATERING

Det er ikke konstatert nye smittetilfeller i Levanger denne uka, men kommunen har beredskap for at det er sannsynlig at det kommer flere. Innbyggere oppfordres om å følge UD og regjeringas reiseråd og ikke dra til utlandet hvis det ikke er helt nødvendig.

Ellers er det slik at de som har vært i utlandet må følge nøye med på FHI sine råd og følge disse. 

Kommunen oppfordrer alle sine innbyggere instendig om å holde seg heime hvis de er syke, holde avstand og vaske hender grundig. Er du i tvil om du kan være syk ringer du 116117 og får bestilt time til testing.

 • 09.08.20 kl. 13:45 OPPDATERING

Det ble i helga bekreftet tre nye Covid-19 smittede i Levanger. Alle tre er nærkontakter til forrige smittetilfelle. Det dreier seg om en ung mann og to middelaldrende kvinner. Alle har mild sykdom og er isolert i eget hjem. Smitteoppsporing er i gang. Vi vet ennå ikke hva som er den opprinnelige smittekilden til disse fire siste tilfellene.

Vi ber alle være ekstra oppmerksomme på smittevernreglene de kommende dager og uker. Vi er nå inne i en sårbar overgangsperiode mellom ferieavvikling med mye reising og oppstart arbeid/skole. God innsats nå vil kunne forebygge mange smittetilfeller!

 • 07.08.20 kl. 07:30 OPPDATERING

Torsdag kveld ble det rapportert om et nytt smittetilfelle i Levanger. Det dreier seg om en ung mann, mild sykdom, isolert i hjemmet. Ingen tilknytning til andre kjente utbrudd så vidt vi vet så langt. Smitteoppsporing er i gang. 

Det var ikke overraskende at det kom et nytt smittetilfelle og vi må være forberedt på flere i tiden framover. For å forebygge spredning gjelder det fortsatt å holde seg heime om en er syk, holde avsand og god håndhygiene.

 • 05.08.20 kl. 11:00 OPPDATERING

Vi har ikke hatt nye smittetilfeller i Levanger i sommer. Levanger kommune ønsker å takke dere alle for en formidabel innsats. Det forventes imidlertid en noe økt risiko for smitte i Norge de neste uker og måneder. Det er derfor svært viktig at alle, for å beskytte seg selv og andre, fortsetter å være like flinke til å holde avstand, holde seg hjemme om en er syk og sørge for god håndhygiene.

Det vil fremover også være en økning i andre typer luftveisinfeksjoner som vanskelig lar seg skille fra Covid-19 infeksjon. Typiske symptomer ved Covid-19 infeksjon er feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller generell sykdomsfølelse. Har du noe av dette skal du testes så snart som mulig. Ring da 116 117 og avtal tidspunkt for testing. Testing er raskt og enkelt. Du får svaret på Helsenorge.no når det er klart. Du skal holde deg hjemme og isolert fra andre til negativt svar foreligger og du er frisk igjen.

Er du helsepersonell og har vært i utlandet? Ta kontakt med din leder for å avklare hva som skal gjøres i akkurat ditt tilfelle.

 • 29.06.20 kl. 14:00 OPPDATERING

Det er lenge siden det er konstatert at noen har covid-19 viruset i Levanger. Det er viktig å ta vare på resultatet av arbeidet så langt og fortsatt holde avstand til andre mennesker. Minst en meter anbefales, men gjerne to. Avstanden fra ansikt til ansikt er det viktigste. I sommer er det høflig å ikke håndhilse eller klemme om en treffer gamle venner!

Det er også fortsatt viktig med god håndhygiene.

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 eller nyoppstått luftveisinfeksjon skal testes raskest mulig. Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri. Ring legevakta 116117 hvis du ønsker å testes.

Med symptomer på covid-19 menes akutt luftveisinfeksjon og ett eller flere av følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, eller andre symptomer som lege mistenker skyldes covid-19.

 • 12.06.20 kl. 15:00 OPPDATERING

Det har nå gått to måneder siden siste smittetilfelle er registret i levanger. Alle som har vært smitta er friske. Dette skyldes særlig at folk har vært flinke til å følge rådene om å holde seg heime om de er syke, vakse hendene og holde avstand. Det er viktig at alle fortsetter med dette når vi nå fra mandag fortsetter den gradvise gjenåpningen av samfunnet.

Fra mandag blir treningssenter, svømmehaller osv åpna. Det blir anledning til begrensa besøk i helseinstitusjoner og idrettsaktiviteten kommer i mer normal gjenge. Der det til nå ikke har vært mulig å samle mer enn 50 personer kan en være inntil 200, men avstandsregelen på 1 meter og krav til oversikt over deltagere opprettholdes. Det samme gjelder øvrige smittevernråd, særlig da om renhold.

Det vil bli mer reiseaktivitet i sommer. I utgangspunktet er det fri ferdsel i Norden, men ettersom det er såpass høye smittetall i Sverige, åpnes ikke for trafikk mellom Norge og Sverge uten karantene med unntak av Gotland. Så vil de øvrige svenske regionene bli vurdert utover sommeren. Detaljer vil komme på Folkehelseinstituttets nettsider

 • 27.05.20 kl. 13:00 OPPDATERING

Det er ingen nye registrert smittede i Levanger siste uke. Nå er det ingen smittede i kommunen.  Vi begynner nå å normalisere organisasjonen, og avslutter kriseorganiseringen. Likevel vil smittevernreglene begrense mulighetene for normale skoledager. Det er fortsatt besøksrestriksjoner i institusjoner og omsorgsbaser. Barnehagene utvider åpningstiden noe.

Vi har stor testkapasitet, og vurderer nå hvor omfattende helseberedskap vi skal ha for å ha kapasitet i neste bølge i pandemien. 

Dere er flinke; holder avstand, har god håndhygiene og unngår for mye sosial kontakt. Det er viktig for å unngå smitteoppblomstring.

Mye utdypende informasjon om Covid-19 ligger på Folkehelseinstituttet sine nettsider FHI.no.

20.05.20 kl. 08:30 OPPDATERING

Det er ingen nye smittede i Levanger siste uke. Det er meget lavt smittepress i regionen. Innbyggerne er flinke til å holde avstand, ha god håndhygiene og ikke være for mange samlet.

Det er stor testkapasitet hvis flere skulle bli syke.

De aller fleste barnehager har redusert åpningstid. Skolene har en annerledes skoledag med mye uteskole og færre barn samlet i skolebygget.

På helseinstitusjonene er det mange som ønsker å besøke sine familiemedlemmer. Det er åpnet for besøk utendørs, men ikke inne i bygningene. Dette opprettholdes inntil vi får nye nasjonale retningslinjer.

Mange ansatte som har vært i heimekontor vender nå tilbake til arbeidsplassene. Det tas smittevernhensyn ved avstand, antall på møterom og renhold. Rådhuset er åpent, men besøkende må ta kontakt med resepsjonen på servisekontoret.

 • 13.05.20 kl. 10:00 OPPDATERING

Ingen nye smittede i Levanger siste uke. Det er nå ingen av kommunens innbyggere som er registrert smittet. Skolene har startet opp. Vi oppfordrer foreldre om å skysse barn og ungdom som ikke kan gå eller sykle til skolen. Det er begrenset kapasitet på bussene fordi elevene ikke kan sitte like tett som normalt. 

Testkapasiteten økes og vi kan nå teste langt flere. Fremdeles er det lege som avgjør hvem som testes. Ta kontakt med din lege eller legevakt hvis du har symptomer på luftveisinfeksjoner. 

Vi ser på hvordan vi kan åpne kulturskolen og bibliotek med forsvarlig smittevern. Det er ikke endelig avgjort når det kan skje.

For at vi skal normalisere situasjonen mest mulig, er det viktig at alle opprettholder reglene for smittevern; minst en meters avstand, god håndhygiene og maksimalt 20 personer samlet.

08.05.20 kl. 08:30 OPPDATERING

Som følge av at den positive utviklingen i antallet som er smittet presenterte regjeringen 7. mai en ny langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19 pandemien og justering av tiltak som gradvis åpner opp samfunnet igjen.  Strategien og planen kan du lese her.

For at gjenåpningen kan skje som planlagt er det viktig at alle fortsetter å holde minst en meters avstand, holder seg heime når de er syke og vasker hender.

Nærmere informasjon om åpning av skoler etc. i Levanger vil komme senere på dagen. 

 • 06.05.20 kl. 09:00 OPPDATERING

Ingen nye registrerte smittede i Levanger. Alle de 21 i Levanger som var registrert som smittede er nå friske. Mange flere testes nå. Det er viktig at de som blir testet skal være isolert hjmme inntil resultatet av testen er klart.

Koronasmitten er fortsatt i samfunnet. Derfor er det viktig å overholde smittevernregler; minst en meters avstand når du treffer noen, ikke mer enn fem personer samlet og husk god håndhygiene.

 Institusjoner har åpnet for begrenset besøk fra pårørende etter avtale. Det er strenge smitteverntiltak på institusjonene. Andre virksomheter i kommunen starter sakte opp, men med begrenset kapasitet fordi vi må ha gode smitteverntiltak når vi åpner. 

 • 04.05.20 kl. 12:00 OPPDATERING

Ingen nye smittetilfeller i Levanger. Alle 21 som har vært registrert syk av korona er nå friskmeldt.

Det er viktig å overholde smittevernet for å unngå oppblomstring av korona. Derfor; husk to meters avstand, ikke vær mer enn fem samlet og vask hender jevnlig og godt.

Selv om vi har et lavt smittepress i regionen nå, må vi opprettholde disse strenge reglene slik at vi unngår at folk blir alvorlig syke slik vi ser i andre deler av verden. Det er også viktig fordi tilgangen på smittevernutstyr er begrenset. Vi har idag ikke nok utstyr og bemanning hvis vi får et omfattende utbrudd av korona. 

Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI     
 

 • 27.04.20 kl. 11:00 OPPDATERING

Det er fortsatt ingen nye smittetilfeller registrert og det er kun 1 av de 21 tidligere registrerte smittede som er syk.

Barnehager og småtrinnet på skolene og SFO har startet opp og det ser ut til å gå svært bra. Det er velig viktig at alle fortsetter det gode smittevernarbeidet og holder seg heime hvis de er syke slik at ikke andre smittes.

Det legges opp til mer testing om koronasmitte nå. Nærmere informasjon om dette vil komme utover dagen.

Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI   

 • 24.04.20 kl. 08.30 OPPDATERING

Ingen nye smittede registrert i Levanger denne uka. Det betyr at vi nå har fire registrerte smittede i Levanger. 

Vi ber innstendig om at folk overholder smittevernreglene. Vi har knapt med smittevernutstyr. Vi har nok utstyr til å takle dagens situasjon, men ikke nok til å tåle et større utbrudd av koronasmitte. 

Det åpnes nå for flere gjester i begravelser. Inntil 50 gjester i store kirker, 25 i mindre kirker. Det åpnes ikke for flere gjester i andre kirkelige seremonier.

Barneskolene åpner på mandag for 1. til 4. trinn. Vi ønsker barna velkommen tilbake på skolen!

Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI
    

 

22.04.20 kl. 09.30 OPPDATERING

Det er ikke konstatert nye registrerte smittetilfeller i Levanger siden 13. april. Av de 21 smitta personene er 17 nå friskmelde. Det er nå flere som testes ved mistanke om smitte siden kapasiteten på testing har økt.

Selv om det går veldig bra er kommunen bekymret over at mange ungdommer samler seg en rekke steder rundt omkring i kommunen. Vi ser at folk sitter tett og er mange samlet. Det er viktig å overholde smittevernet for å unngå oppblomstring av korona. Derfor; husk to meters avstand, ikke vær mer enn fem samlet og vask hender jevnlig og godt.

Selv om vi har et lavt smittepress i regionen nå, må vi opprettholde disse strenge reglene slik at vi unngår at folk blir alvorlig syke slik vi ser i andre deler av verden. Det er også viktig fordi tilgangen på smittevernutstyr er begrenset. Vi har idag ikke nok utstyr og bemanning hvis vi får et omfattende utbrudd av korona. 

Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI     

 

 • 20.04.20 kl. 08.30 OPPDATERING

Ingen nye smittede i Levanger i løpet av helga. Barnehagene åpner denne uka. Helsestasjon på rådhuset åpner tirsdag denne uka med begrenset kapasitet. Bare en av foreldrene får være med til helsestasjon. Her vil det også bli satt i verk smitteverntiltak.

Vi kommer raskere tilbake til normalsituasjonen hvis alle overholder smitteverntiltak som god håndhygiene, overholde grensa for nærkontakt som er to meter, og ikke møtes flere enn fem personer samtidig.

Det har vært tendenser til at mange møtes. Det øker faren for flere smittede. Derfor er det viktig å overholde begrensningene også når det er finvær.

Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI     

 

 • 17.04.20 kl. 15:00 OPPDATERING

7 nye er friskmeldt i dag. Totalt er da 15 av 21 friskmeldte. Flere forventes friskmeldt i løpet av kort tid.

Folk oppfordres til å fortsette med de gode smitteverntiltakene og ikke oppsøke områder med mye folk. 

Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI     

  

 • 17.04.20 kl. 09:15 OPPDATERING

Ingen nye tilfeller registrert med koronasmitte denne uka. Dermed er fremdeles status at 21 personer i Levanger er registrert med smitte. Flere av den er friskmeldt. Husk smittevernet; vask hender godt og ofte, hold to meters avstand til andre og ikke oppsøk steder med mange andre personer.

Vi kommer raskere tilbake til normalsituasjonen igjen hvis alle følger rådene. En ting til; last ned appen Smittestopp. Da lærer vi mer om hvordan smitten sprer seg, og du får varsel om du har vært i nærheten av en koronasmittet.

De aller fleste barnehager åpner på mandag. De har brukt denne uka på å lære seg retningslinjene og hvordan de skal praktisere godt smittevern når barna kommer til uka. De barnehager som åpner vil ha redusert åpningstid på grunn av de begrensninger som retningslinjene gir. Det varierer fra barnehage til barnehage.

Har du spørsmål rundt barnehageåpningen, les dette brevet som gikk til foreldre tidligere i uka

Har du ytterligere spørsmål ang barnehageåpning, send en epost til barnehagestart@levanger.kommune.no   

 

 

 • 14.04.20 kl. 11:30 OPPDATERING

Det har vært få tilfeller av korona i Levanger i løpet av påska. I løpet av høytiden er det registrert to nye tilfeller. Dermed er 21 personer registrert smittet i Levanger. Årsaken er at folk opprettholder smittevernrådene om å holde to meters avstand, ha god håndhygiene og holde seg hjemme så langt det er mulig.

Denne uka starter kommunen forberedelsene til å åpne barnehagene fra 20. april og 1. til 4. trinn i grunnskolen og SFO fra 27. april. Det vil ikke bli åpnet før vi er trygge på at vi kan gi barna sikre omgivelser med et godt smittevern. Ansatte skal bruke denne uka til å lære seg det.

 

 

 • 13.04.20 kl. 20:30 OPPDATERING

Det er påvist et nytt tilfelle av smitte i Levanger i dag. Det er en ung kvinne som har mild sykdom og er isolert i eget hjem. Smitteoppsporing ferdig. Smittetilfellet er knyttet til andre påviste tilfeller senere tid. Så langt er det dermed 21 smitta i Levanger. 8 av disse er friskmeldte.

 •  11.04.20 kl. 12:00 OPPDATERING
Det ble fredag  bekreftet en ny koronasmittet person i Levanger. Personen er en middelaldrende mann som har mild sykdom. Mannen er isolert i eget hjem. Mannen er knyttet til tidligere bekreftet og smitteoppsporing er fullført. Det er totalt registrert 20 smitta personer i kommunen.
Dersom du har spørsmål, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015
 
Følg gjerne også med på Folkehelseinstituttet:  FHI     
  
  
 •  08.04.20 kl. 15:15 OPPDATERING

Det er i dag registrert et nytt tilfelle av Koronasmitte i Levanger. Det er en middelaldrende kvinne som ikke er alvorlig syk. Vedkommende er isolert i eget hjem. Smitteoppsporing er ferdig. Dette betyr at det totalt er konstatert 19 smittetilfeller i Levanger. 4 av disse er friskmeldte.

 • 08.04.20 kl. 09:30 OPPDATERING

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Levanger så langt i påskeuka.
Det viser seg at smitteverntiltakene virker. Kommunen oppfordrer folk til å fortsette det gode arbeidet, vask hender, host i papir eller armbuen og hold avstand!

Skoler og barnehager skal åpne etter påske. Det har regjeringen bestemt.
Barnehagene, 1.- 4. trinn i grunnskolen og SFO vil bli gjenåpnet fra 20. og 27. april.
Også en del andre kommunale tjenester vil bli åpnet i løpet av april.

Se regjeringas pressemelding for nærmere informasjon.

Levanger kommune vil ønske deg en god påske!

Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI    

 • 06.04.20 kl. 09:00 OPPDATERING

Det er ikke konstatert nye smittetilfeller i Levanger siden lørdag. Fortsatt er 18 smitta og 4 av disse er friskmeldt. Folk oppfordres til å fortsette med de gode smitteverntiltakene og nyte godværet som er varslet i dag uten å oppsøke områder med mye folk. 

Omsorgstilbud for barn under 12 år i skole/barnehage - Frist utgått

Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI      

 

05.04.20 kl. 20:30 OPPDATERING

Beredskap vedr behov for omsorgstilbud for barn under 12 år i skoler og barnehager gjennom påsken:

 Etter føringer fra Regjeringen har Levanger kommune beredskap for å tilby omsorgstilbud for barn med foresatte i samfunnskritiske yrker og for barn/familier i sårbar livssituasjon gjennom hele påsken 2020. Tilbudet vil bli gitt i skoler (NB-ikke undervisning) og kommunale barnehager så langt det vurderes å være forsvarlig ut fra smittevernhensyn, og så langt andre muligheter ikke er aktuelle.  Kommunen kan ikke garantere at private barnehager har tilsvarende tilbud. Ta direkte kontakt på e-post eller telefon med skolens/barnehagens ledelse innen mandag 6.april kl. 16.00 for å avklare behov og tilbud.

 Regjeringens bestilling her.

 

 • 04.04.20 kl. 20:45 OPPDATERING 

  Det er bekreftet ett nytt tilfelle av smitte  i Levanger. Det er en godt voksen kvinne. Hun har mild sykdom og er isolert i hjemmet. 

  Tre av de som tidligere er bekreftet smittet i Levanger er nå innlagt ved Sykehuset Levanger. En middelaldrende mann er under intensivbehandling og på respirator. En eldre kvinne og en eldre mann er isolert på avdeling.

  Til sammen er det nå 18 bekrefta smitta, mens 4 er friskmeldte slik at det er 14 personer som har sykdommen akkurat nå.

  Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015
  Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI
     

    

   03.04.20 kl. 10:00 OPPDATERING

   

  Det er konstatert en ny smittet i Levanger. Det er en voksen mann. Mannen har mild sykdom og er isolert i hjemmet og har vært i karantene siden hjemkomst fra utlandet 18 mars. Vedkommende er antatt smittet i utlandet. Det er dermed 17 bekrefta smitta personer. Flere blir heldigvis friskmeldte. Det viser seg at smitteverntiltakene virker. Kommunen oppfordrer folk til å fortsette det gode arbeidet, vask henger, host i papir eller armbuen og hold avstand!

  Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015
  Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI
   


  • 01.04.20 kl. 18:30 INFORMASJON - hvordan drive idrett?

  Nytt om idrettsaktiviteter

  Helsedirektoratet har nå utarbeidet veiledning og anbefalinger til hvordan forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet hvor personer fysisk møtes, skal forstås.

  Ifølge Covid-19-forskriften er det forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk møtes.

  Det åpnes nå for idrettsaktivitet om en følger helsemyndighetenes anbefalinger om å ikke være mer enn 5 personer samlet holde minst 2 meters avstand.

  Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes. Det innebærer at mange idrettsaktiviteter ikke kan gjennomføres, og at bruk av utstyr og garderobe ikke kan tillates. Fotball tillates, men det er ikke lov å heade ballen.

  Norges idrettsforbund (NIF) vil utarbeide et felles sett med kjøreregler som skal ligge til grunn for alle idrettene. De vil be særforbund om å utarbeide koronavettregler innenfor sine idretter. Kretsene vil informere klubbene. Det er viktig at både idrettslag, barn og voksne/foreldre tar ansvar for at dette overholdes.

  • 01.04.20 kl. 09:00 OPPDATERING

  Det er ikke påvist nye smittede i Levanger. Tilsammen er det 16 registrerte smittetilfeller. Dette er gledelig og tyder på at folk opptrer forsiktig og følger smittevernrådene. Kommunen er takknemmelig for dette, og minner om at det er viktig å fortsette det gode arbeidet med å begrense smitte.

  Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015.
  Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

  • 31.03.20 kl. 09:15 OPPDATERING

  Det er registrert ett nytt  tilfelle av koronasmitte i Levanger. Eldre mann, innlagt på sykehuset. Det er dermed 16 bekrefta smitta personer. Flere blir heldigvis friskmeldte. Dette er svært gledelig, men må ikke få oss til å slappe av i smittevernarbeidet. Det er viktig å "stå løpet ut".

  Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015
  Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI
   

  • 30.03.20 kl. 09:00 OPPDATERING

  Det er ikke funnet nye tilfeller av koronasmitte i Levanger siden lørdag. Det er dermed fortsatt 15 bekrefta smitta personer. 2 av disse er nå friskmeldte. 

  Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015
  Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

   

  • 28.03.20 kl. 17:00 OPPDATERING

  Fire nye personer er bekreftet smittet av coronavirus i Levanger, 3 unge voksne og et barn i skolealder. Alle er isolert i hjemmet og ingen har alvorlig sykdom.

  Dette betyr at det nå i alt er 15 personer som har fått påvist smitte i Levanger siden 14. mars. Alle tilfellene er smitteoppklart og det ser ut som om folk er svært flinke til å følge smittevernrådene. Fortsett med det!

   

  •  27.03.20 kl. 09:15 OPPDATERING

  Det er to nye tilfeller av korona registrert i Levanger siden onsdag. En ung kvinne som kom fra utlandet midt i mars. Hun var i karantene og ble syk et par dager etter hjemkomst. Trolig smittet i utlandet. Det andre tilfellet er en godt voksen kvinne som har hatt familiebesøk fra utlandet. Det betyr at Levanger har 11 registrerte tilfeller av korona. Noen av dem som først fikk sykdommen blir nå friskmeldt.

  Det er viktig at de strenge kravene til smittevern opprettholdes for å redusere smittepresset. Begrensningene med hjemmekarantene har hindret spredning i de to nye korona-tilfellene i Levanger. Dessuten er det med stor sikkerhet personer i Levanger som ikke er klar over at de er smittet.   

  Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

  Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

   

  • 25.03.20 kl. 10:00 OPPDATERING

  Levanger har heller ikke siste døgn registrert nye tilfeller av koronasmitte. Det betyr at de strenge tiltakene virker. Det er nå fem døgn siden siste smittetilfelle er registrert. Likevel ber vi innstendig folk om å holde på smitteverntiltakene. Det er høyst sannsynlig personer i Levanger som er smittet uten å være klar over det. Andre kommuner med like strenge smitteverntiltak registrerer nye smittetilfeller. Klarer vi å holde på smitteverntiltakene blir samfunnet raskere normalt igjen!

  Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

   

  Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

   

  • 24.03.20 kl. 17:30 OPPDATERING 
  Regjeringen har vedtatt å forlenge tiltakene med stengte skoler, barnehager og å holde avstand mellom oss skal fortsette til og med 13. april. De sterke begrensningene videreføres for å unngå at mange smittede belaster helsevesenet samtidig, og for å redusere risikoen for de som er spesielt utsatt. Regjeringen har vedtatt å trappe opp kapasiteten på sykehusene. I Levanger betyr dette at hjemmeskole fortsetter fram til påskeferie, at skoler, barnehager og SFO er stengt for alle grupper unntatt de som defineres som samfunnskritiske og barn som er spesielt sårbare eller utsatte. Nord universitet er stengt til 13. april. Personer som har vært i utlandet skal ha 14 dagers hjemmekarantene. Hold minst en meters avstand utendørs, minst to meters avstand til andre innendørs. Kultur- og idrettsarrangement innendørs og utendørs er fortsatt forbudt.

   

  24.03.20 kl. 11:30 OPPDATERING

  Det er ikke påvist nye smittede i Levanger. Siste tilfelle ble registrert 20.3. Tilsammen er det 9 registrerte smittetilfeller. Dette er gledelig og tyder på at folk opptrer forsiktig og følger smittevernrådene. Kommunen er takknemmelig for dette, og minner om at det er viktig å fortsette det gode arbeidet med å begrense smitte.

  Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 01.
  Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

  • 23.03.20 kl. 08:15 OPPDATERING

  Det er ikke påvist nye smittede i Levanger. Tilsammen er det 9 registrerte smittetilfeller. Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

  Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

  • 20.03.20 kl. 14:00 OPPDATERING

  Levanger har tre nye registrerte tilfeller av korona i dag. Det er to middelaldrende menn og en middelaldrende kvinne. Ingen har alvorlig sykdom. Alle er isolert i eget hjem og smitteoppsporing er igangsatt. Dermed har Levanger ni registrerte tilfeller av korona.

  Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

  Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI


  • 20.03.20: kl. 08:30 OPPDATERING

  Det er ikke påvist nye smittede i Levanger. Tilsammen er det 6 registrerte smittetilfeller. Dersom du lurer på noe, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

  Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

  • 19.03.20: kl. 14:00 OPPDATERING

  Det er i dag påvist smitte hos en ung mann bosatt i Levanger. Vedkommemde har mild sykdom. Tilsammen er det nå 6 registrerte smittetilfeller.

  • 19.03.20: kl. 09:00 OPPDATERING

  Det er ikke registret nye smittede i Levanger siste døgn. Det betyr at det fortsatt er fem smittede registrert i Levanger. Mange innbyggere, også kommunalt ansatte, sitter i karantene. Det gjør at vi har noen tjenester innen helse og velferd har et redusert kapasitet, men det er full kontroll på situasjonen.

  Innbyggerne er flinke til å ikke samles og holde seg heime i tråd med myndighetenes anbefalinger. Det er viktig å opprettholde disse vanene.

  Det meldes at det innimellom er mange som besøker dagligvarebutikkene. For å unngå unødvendig nærkontakt anmoder vi om å redusere butikkbesøk, og heller handle for flere dager når du er på butikken.

  Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

  • 18.03.20 kl. 08:45 OPPDATERING

  Onsdag er det avdekket et nytt tilfelle av Coronasmitte i Levanger, slik at det nå totalt er 5 personer som har konstatert smitte og er i isolat i heimen.

  Koronatelefon
  Har du generelle spørsmål rundt koronaviruset eller hvordan du skal forholde deg til dette?
  Ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

  Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

  • 17.03.20 kl. 11:00 OPPDATERING

  Det er ingen nye smittetilfeller oppdaget i Levanger kommune. Det virker som om befolkningen følger smittevernrådene og de pålegg som er gitt fra sentrale og lokale myndigheter. Det er veldig bra, og det er viktig at disse fortsatt følges.

   

  • 16.03.20 kl. 09:15 OPPDATERING

  Det er avdekket et nytt tilfelle av Coronasmitte i Levanger, slik at det nå totalt er 4 personer som har konstatert smitte og er i isolat i heimen.

  På denne årstiden er det mange personer som har forkjølelse eller lignende. For å unngå å smitte andre er det viktig at en holder seg heime til en er frisk. Dette gjelder både voksne og barn.

  Det har kommet noen spørsmål ang foreldrebetaling i barnehager og SFO. Nærmere informasjon om dette vil komme etter hvert. KS vil komme med anbefalinger til kommunene og Levanger kommune vil følge disse.

  Det meldes om stor vilje til å hjelpe hverandre med praktisk bistand når så mange er heime med sykdom eller karantene. Dette er veldig bra, men pass på karantenebestemmelsene. Unngå kontakt og bruk hansker!

  Det er innført adgangskontroll og besøksstans i alle helseinstitusjoner.

  Følg med på Folkehelseinstituttet: - FHI

   

  • 15.03.20 kl. 10:15 - OPPDATERING

  Det er nå bekreftet at to nye personer hjemmehørende i Levanger har fått påvist smitte. Dette er to unge menn som ikke er alvorlig syke.

  Rundt 1.000 personer i Levanger er nå i karantene. Det gjelder alle elever og ansatte på Levanger videregående skole og en rekke andre personer som blant annet har vært i kontakt med innbyggere på Frosta. Karantene betyr at DU SKAL VÆRE HJEMME og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med.
  De andre du bor sammen med er ikke omfattet av karantene. Likevel bør ALLE INNBYGGERE i størst mulig grad holde seg hjemme. Spesielt de med symptomer på sykdom.

  Det er stor pågang på legesentrene og legevakta. Kun personer som trenger akutt helsehjelp skal kontakte helsevesenet. Personer i karantene skal ikke testes. Karantereglene etterleves og de oppdateres stadig. Følg med på Folkehelseinstituttet - FHI

  • 14.03.20 kl. 11:00 - OPPDATERING

  Kommunen vil takke alle innbyggerne for at oppfordringene fra nasjonale og lokale myndigheter følges.

  Til sammen har 4 elever på Levanger vidergående skole fått påvist smitte. En av disse bor i Levanger. Alle elevene er satt i karantene. Det er viktig at alle respekterer karantenen. Dette for å unngå å spre smitte slik at sårbare personer blir syke. Også de som ikke er i karantene oppfordres til å unngå unødvendig kontakt med andre enn den nærmeste familien.

  Helsedirektoratet oppfordrer folk om å holde seg heime og ikke dra på hytta. Levanger kommune oppfordrer også til dette. Det betyr selvsagt ikke at man trenger å sitte i ro. Gå deg gjerne en tur eller ta en skitur. Det viktige er å unngå nærkontakt med andre og unngå folkeansamlinger.

  Ordføreren kommenterer

  • 13.03.20 kl. 14:20 - OPPDATERING, SMS Sendt innbyggerne

  Det er stor pågang på legesentrene og legevakta. Kun personer som trenger akutt helsehjelp skal kontakte helsevesenet. Personer i karantene skal ikke testes. Karantereglene MÅ etterleves og de oppdateres stadig. Følg med på Folkehelseinstituttet - FHI

  • 13.03.20 kl. 11:50 - OPPDATERING

  Kommuneoverlege Tommy Aune Rehn presiserer:
  Personer satt i karantene skal ikke testes eller kontakte helsepersonell ved symptomer. Kun om de er i faktisk behov for helsehjelp. Dette i henhold til oppdaterte retningslinjer som kom i dag. Karantenereglene må etterleves og de oppdateres stadig.  

  • 13.03.20 kl. 09:00 - OPPDATERING

  En elev ved Levanger videregående skole har fått påvist smitte. Eleven er ikke hjemmehørende i Levanger, men bor normalt på hybel i Levanger. Smitteoppsporing rundt dette tilfellet pågår.

  Det er viktig at alle våre innbyggere følger med på Helse Norge
  Legevakta opplever stort press om andre spørsmål enn helse. Før du ringer legevakta, sjekk Helse Norge for informasjon. Spørsmål om rettigheter ad. permisjoner, permitteringer ol. skal ikke rettes til legevakta, men til din arbeidsgiver. Staten har varslet at det har kommet unntaksregler, disse er ikke klarlagt enda.

  Husk at smitte spres ved kontakt mellom mennesker - hold deg hjemme. Dette er en stor samfunnsdugnad. Hvis alle overholder disse retningslinjene, blir samfunnet mye raskere normalt igjen.


  Mediekontakt
  Kommunedirektør Ola Stene
  Telefon: 913 66 726
  Sentralbord: 740 52 500

  ***********************

  • 12.03.20 kl 19:00 - OPPDATERING
  Fortsatt er det ikke bekreftet smitte hos noen innbyggere i Levanger kommune, men kommunen følger situasjonen fortløpende. De fleste av tiltakene som ble besluttet av Levanger kommune i formiddag er i samsvar med nasjonale tiltak, presentert av nasjonale myndigheter i ettermiddag. De nasjonale tiltakene kan leses her.
  De viktigste endringene etter helsedirektoratets vedtak er innstramming i utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling. Disse forbys å reise til utlandet både i tjeneste og privat.
  Videre utvides bestemmelsene om karantene etter utenlandsreise for alle innbyggere slik at det nå er 14 dagers karantene for alle som kommer fra reiser utenom Norden etter 27. februar.
  Den tredje presiseringen etter vedtakene om stenging av skoler å barnehager er at barnehagene og skolene skal sørge for tilbud for barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten og andre kritiske samfunnsfunksjoner. 
  Slike grupper er:
  • Styring og kriseledelse
  • Forsvar
  • Lov og orden
  • Helse og omsorg
  • Redningstjeneste
  • IKT-sikkerhet i sivil sektor
  • Natur og miljø
  • Forsyningssikkerhet
  • Vann og avløp
  • Finansielle tjenester
  • Kraftforsyning
  • Elektroniske kommunikasjonstjenester
  • Transport
  • Satellittbaserte tjenester
  • Apotekene
    
   Nærmere informasjon om hvordan dette skal løses i praksis kommer fredag.
  • 12.03.20 kl 11:00 - PRESSEMELDING  

   Kommuneledelsen og kommuneoverlege Tommy Aune Rehn har i dag besluttet omfattende tiltak for å minimalisere spredningen av koronaviruset i Levanger kommune. Tiltakene iverksettes i dag og gjelder i første omgang til 29.mars.


  Her er en oversikt over de tiltakene som er besluttet iverksatt:

  • Alle barnehager og skoler i kommunen stenges.  Dette gjelder også private skoler og barnehager.
  • Rådhuset stenger for publikumsinngang. Kontakt skal skje per telefon, epost eller via Facebook. Kontaktinformasjon finner man på hjemmesiden.  Alle kommunalt ansatte som kan ha hjemmekontor, skal ha dette.  Vi oppfordrer alle andre virksomheter til å gjøre det samme.
  • Det innføres besøksrestriksjoner på sykeheimer, bofellesskap og omsorgssenter. Kun alvorlig syke skal ha mulighet til besøk.
  • Alle arrangement i offentlig regi avlyses.
   • Festiviteten og biblioteket stenger
   • Trønderhallen stenger
   • Alle andre idrettshaller og organiserte idrettsaktiviteter avlyses.
   • Kulturelle sammenkomster og frivillige arrangement som feks. øvinger, konserter og forestillinger avlyses.  Vi anmoder også om at en ikke oppsøker treningssentre.
   • Innbyggere fra Levanger som arbeider på Frosta skal ikke møte på arbeid, på samme   måte skal innbyggere fra Frosta som arbeider i Levanger ikke komme på arbeid.
   • Vi oppfordrer befolkningen til å holde seg hjemme, unngå offentlig transport og redusere sosial omgang til det minimale.
   • Fastlegekontorene stenges ikke, kontakt tas per telefon.
   • Alle bedrifter og virksomheter oppfordres til å innføre restriksjoner og gjøre tilpasninger, slik at arbeid kan foregå mer skjermet enn vanlig, gjennom nettbaserte løsninger o.l.

   
  Konsekvenser og effekter følges tett, og disse blir daglig vurdert av kommunens ledelse og kommuneoverlege.

  Begrunnelse for tiltakene
  Selv om det foreløpig ikke er konstatert smittetilfeller i Levanger kommune er det viktig å begrense spredningen av viruset. 

  Vurderingene er gjort i henhold til smittevernloven, og støttes av administrativ og politisk ledelse.

  Mediekontakt
  Kommunedirektør Ola Stene
  Telefon: 913 66 726
  Sentralbord: 740 52 500

  **********************************************************
  HISTORIKK:

  • 11.03.20 Ingen smittetilfeller registrert i Levanger kommune til nå
     
   Kl. 14.20 Idrettslag (presisering):
   Når det er kampdager og arrangement, selv om det ikke er en cup, vil det ofte være flere kamper og mange lag involvert over en lengre periode. Både bortelag og hjemmelag. Selv om den enkelte kampen inkluderer færre enn 30 personer, vil dette i praksis være å anse som et større arrangement der spillere, ledere, foreldre og besteforeldre m.fl utgjør en stor forsamling over tid. Et typisk eksempel på dette er kampdag i helgene i Trønderhallen der det spiller mange lag. Denne type arrangement anbefales da altså ikke.  
     
   Bakgrunn for vår anbefaling er vurderinger gjort av FHI og Helsedirektoratet, samt vurdering av kommuneledelse og kommuneoverlege vedørende lokal smittesituasjon.
    
   Arrangementer som samler mange mennesker, kan gi grunnlag for stor smittespredning.  Levanger kommune ønsker å legge seg på en streng linje, ikke minst for å hindre smitte til sårbare grupper, og inn i sykehus og sykehjem.
      
   Arrangement i offentlige eller private regi med over 30 personer avlyses
   .  Dette inkluderer også kultur og idrett. Spørsmål hvis tvilstilfeller rettes per e-post: tommy.aune.rehn@levanger.kommune.no
     
   Ordinær drift på skoler og arbeidsplasser går inntil videre som normalt, med mindre det opplyses om annet i enkelttilfeller. Dette vurderes kontinuerlig.
  • 10.03.20 Ingen smittetilfeller registrert i Levanger kommune til nå
  • 09.03.20 Ingen smittetilfeller registrert i Levanger kommune til nå
  • 06.03.20 Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser PDF - Helsedirektoratet

   

  Status Levanger kommune

   Det er ikke påvist koronasmitte hos innbyggere i Levanger kommune. Flere personer har imidlertid fått påvist Koronavirus i Frosta kommune. Som følge av smitten på Frosta er elever ved flere klasser ved Levanger videregående satt i karantene, da en av de smittede på Frosta er elev der. Dette for å unngå eventuell videre smitte av viruset. Det samme gjelder enkelte andre som enten bor eller arbeider i Levanger og som er definert som nærkontakter til bekreftet smittede på Frosta. 

  Alle som er satt i karantene, nå eller frem i tid, skal forholde seg til regler for hjemmekarantene.

  Kommunen følger rådene fra nasjonale helsemyndigheter og er forberedt på å håndtere et større utbrudd om det skulle komme. Kommunen samarbeider med omliggende kommuner, legevakta, fylkesmannen og Helse Nord-Trøndelag for å samkjøre den lokale beredskapen.

  Koronatelefon

  Har du generelle spørsmål rundt koronaviruset eller hvordan du skal forholde deg til dette?
  Ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015

  Til toppen av siden

  Generelle råd

  Følg hygienerådene
  De beste grep for å unngå smitte er hyppig håndvask (eventuelt spriting av hendene) og at man hoster i hoster i engangstørkle eller i albukroken. Er man syk bør man holde seg hjemme. Kort og godt mer av det vi allerede vet er viktig. 

  Ved smittemistanke
  Ring legevakten på 116117. Ring først – ikke møt opp direkte.
  (Om du får tastevalg «4» for «koronaspørsmål» skal du IKKE taste 4, men heller vente på svar) 

  Reisende som har vært i områder med lokal smittespredning skal ringe Legevakta dersom de får feber eller symptomer fra luftveiene de første 14 dagene etter hjemkomst, eller etter nærkontakt med en person som har fått påvist viruset. Man vil der få instruks om hva en gjør videre. Syke skal isolere seg hjemme med mindre de får annen beskjed av helsepersonell. Nærkontakter til bekreftet smittede blir ilagt 14 dagers karantene. Om en er i karantene og utvikler luftveissymptomer som hoste, pustebesvær eller feber, skal en ringe 116117. 

  Om du ikke får svar på legevakt 116117, kontakt ditt fastlegekontor per telefon
  Til toppen av siden

  Arrangement

  Arrangement i offentlige eller private regi med over 30 personer avlyses. Dette inkluderer også kultur og idrett. Om man er tvil rundt et arrangement kan kommuneoverlege kontaktes på tlf. 917 09 403 eller per e-post tommy.aune.rehn@levanger.kommune.no

  Til toppen av siden

  Skoler, SFO og barnehager

   Levanger kommune mener det foreløpig ikke er grunn til å holde friske barn hjemme fra skoler eller barnehager, med unntak av karantener der det er aktuelt, se avsnitt over. Dette i tråd med råd fra nasjonale helsemyndigheter. Etter det vi vet i dag er det heller ikke grunnlag for å si at barnehager og skoler har betydning for smittespredningen i samfunnet.

  Råd for barn som kan ha vært utsatt for smitte
  Det er så langt ikke påvist smitte hos barn i Levanger. Det kan være at barn blir ilagt karantene om de defineres som nærkontakter av bekreftet smittede. Det betyr ikke at barna er syke eller smittede, men at det holdes hjemme i en periode etter føre var-prinsippet med tanke på å redusere smittepotensialet. Ved mistanke om koronavirus gjelder samme tiltak både for barn og voksne. Det vil da være snakk om hjemmekarantene i 14 dager, eller inntil smitte eventuelt er avkreftet.

  De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke. Barnehager og skoler bør for øvrig følge sine gjeldende rutiner ved sykdom hos barn. Barn og ungdom virker å være i stor grad beskyttet fra å få dette viruset, uten at vi helt vet hvorfor.   

  Foreldre oppfordres til å ha lav terskel for å holde barna hjemme ved sykdom.
  Ansatte ved skoler og SFO bes også utøve ekstra oppmerksomhet, og melde fra tidlig til foreldre og foresatte ved mistanke om at barn er syke. 

  Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen. En kort og fin film, laget av Helsedirektoratet, som kan brukes til dette formålet

  Til toppen av siden

  God hygiene

  Foreldre, foresatte og ansatte ved skoler, SFO og barnehager henstilles om å sørge for at barna vasker hendene. Det gjelder også de ansatte. God hoste- og håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. 

  Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk/bleieskift, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales også å vaske hender når man kommer hjem. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ, hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.

  Det anbefales å ha tørkepapir og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk for barn/elever/ansatte som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales å bruke albuekroken. 

  Folkehelseinstituttet anbefaler ikke at barn bruker munnbind. Erfaring tilsier at personer som bruker munnbind oftere tar seg til ansiktet, noe som faktisk kan øke smittefaren. Dersom barn møter opp med munnbind bør foreldre/foresatte informeres om at dette ikke er nødvendig. 

  Til toppen av siden

   Korona

   

 

Dersom du har spørsmål, ring Folkehelseinstituttets rådgivningstelefon på 815 55 015
 
Følg gjerne også med på Folkehelseinstituttet:  FHI     
Publisert: 02.04.2020 09:00 Sist endret: 29.06.2022 14:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051