Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Finansiering


 

 


 

Boligfinansiering (se også Bostøtte)

Boliglån / huslån kan søkes gjennom Husbanken og andre kredittinstitusjoner / banker.

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner.

Kommunale boligtilskudd kan gis alene, eller i samfinansiering med startlån.


Lån fra Husbanken for privatpersoner

Du kan søke om lån fra Husbanken til å bygge eller oppgradere bolig. Forutsetningen er at du planlegger for høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger eller tilgjengelighet.

Du finner mer informasjon om «Lån til boligkvalitet» på husbankens hjemmeside, her.


Startlån Til toppen av siden

 - kontakt Hege Granaune / Elise Kristiansen

Husbanken gir lån til kommunen for videre utlån av startlån til enkeltpersoner. Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

For de mest vankeligstilte kan startlån kombineres med tilskudd.

Er du i målgruppen for startlån og tilskudd? www.husbanken.no/startlaan/ 

 

 

Startlån kan gis til:

  • anskaffelse av bolig til topp- eller fullfinansiering
  • tilpasning/utbedring av egen bolig
  • refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig

Lånet ytes etter vurdering av behovet i det enkelte tilfelle, og forutsetter at boligsøkerne ikke kan skaffe egenkapitalen som kreves. Lånesøkerne vil bli kredittvurdert før evt. Startlån innvilges. 
 
Det er en forutsetning av husstanden er i stand til å betale renter og avdrag i tillegg til vanlige levekostnader.

Har du startlån? Sjekk din lånesak hos Lindorff

Til toppen av siden


 

Kommunale boligtilskudd for privatpersoner

 - kontakt Hege Granaune / Elise Kristiansen

Det er en kommunal oppgave å gi økonomisk hjelp til boligetablering og boligtilpasning.

 Kommunen kan tilby

  • tilskudd til etablering / kjøp av bolig
  • tilskudd til tilpasning
  • tilskudd til utredning og prosjektering

 Det kan bli gitt tilskudd alene, eller i samfinansiering med startlån. Størrelsen på tilskuddet kommer an på tilgjengelige midler i kommunen, samt en helhetsvurdering av søkers økonomi og behov.

Se også informasjon på husbanken.no

 

  

 

Tilskudd til etablering / kjøp av bolig

Kommunene kan tilby tilskudd til etablering, der startlån alene ikke er tilstrekkelig.

Barnefamilier og andre i en økonomisk vanskelig situasjon med lav og/eller usikker inntekt kan få tilbud om tilskudd. Personer som står i fare for å miste boligen gjennom tvangssalg kan få tilskudd ved refinansiering, slik at de kan beholde boligen sin.

Du kan søke kun tilskudd eller sammen med startlån. Søknad sendes elektronisk til kommunen via husbankens hjemmeside, søk her.  

 

 

Tilskudd til tilpasning Til toppen av siden

 

Tilskudd til tilpasning tildeles personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for tilrettelagt bolig. Det kan bli gitt tilskudd alene, eller i samfinansiering med startlån.

Tildeling skjer etter anbefaling fra ergoterapeut. Tilpasningen kan f.eks. være utvidelse av døråpninger, fjerning av dørstokker, utvidelse av areal med tanke på bruk av rullestol og lignende arbeid som er nødvendig for at personer med nedsatt funksjonsevne kan fortsette å bo hjemme.

Informasjonsbrosjyre -PDF

Du kan søke kun tilskudd eller sammen med startlån. Søknad sendes elektronisk til kommunen via husbankens hjemmeside, søk her.  

 


Tilskudd til utredning og prosjektering Til toppen av siden

 

 

Ved behov for tilpasning av bolig kan det gis tilskudd til profesjonell prosjekterings- og utredningshjelp. Formålet er å få utredet og kartlagt muligheter og begrensninger som finnes når det gjelder tilpasning av bolig, slik at det oppnås gode varige løsninger til nøkterne kostnader.

Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil kr 20.000, -. Ved tilpasning av eksisterende bolig, kan det også gis tilskudd til utredning i forkant av prosjektering på inntil kr 20.000, -. Tildeling skjer etter anbefaling fra ergoterapeut. Utredning og/eller prosjektering skal utføres av arkitekt eller en annen fagkyndig person.

Søknad sendes til kommunen.

Søknadsskjema PDF

Publisert: 18.02.2009 10:05 Sist endret: 22.12.2020 14:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051