Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

FinansieringBoligfinansiering (se også Bostøtte)
Boliglån - Huslån
Ordinær boligfinansiering kan søkes gjennom Husbanken og andre finansieringsinstitusjoner/banker.

Boligtilskudd - Etableringstilskudd
Boligtilskudd til etablering, utbedring og tilpasning av bolig.
Boligtilskudd til oppføring, kjøp og utbedring kan gis sammen med lån.
Boligtilskudd til tilpasning kan gis til husstander der noen har behov for spesialtilpasning for å kunne fungere i boligen.
Tilskuddene gis etter økonomisk behovsprøving.

Dersom husstanden på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen kan kommunen i helt spesielle tilfeller innvilge Startlån og Boligtilskudd til refinansiering.
Dersom det er behov for spesialtilpasning av boligen grunnet nedsatt funksjonsevne, kan Husbanken gjennom kommunen gi tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp. Tilskuddet kan for tiden dekke utgifter til slik bistand med inntil kr 12.000.

Tilskudd til tilpasning Til toppen av siden


Tilskudd til utredning og prosjektering Til toppen av siden

Søknadsskjema PDF


Grunnlån Til toppen av siden
(Ved årsskiftet 2006 ble Husbankens oppføringslån og utbedringslån slått sammen til nytt grunnlån)
Grunnlånet skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterende boliger, finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene


Husbanken
Husbanken gir lån til bolig- og bygningsrelaterte formål.
 


Startlån Til toppen av siden

 - kontakt Mary Gran

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

For de mest vankeligstilte kan startlån kombineres med tilskudd.

Er du i målgruppen for startlån og tilskudd? www.husbanken.no/startlaan/ 

Søk lån/tilskudd
Søk lån og/eller tilskudd

Sjekk din lånesak (innlogging)

Startlån kan gis til:

  • anskaffelse av bolig til topp- eller fullfinansiering
  • tilpasning/utbedring av egen bolig
  • refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig
     

Lånet ytes etter vurdering av behovet i det enkelte tilfelle, og forutsetter at boligsøkerne ikke kan skaffe egenkapitalen som kreves. Lånesøkerne vil bli kredittvurdert før evt. Startlån innvilges. 
 
Det er en forutsetning av husstanden er i stand til å betale renter og avdrag i tillegg til vanlige levekostnader.

Til toppen av siden

Publisert: 18.02.2009 10:05 Sist endret: 24.06.2020 08:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051