Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Næringstomter

Kommunalt eid næringsareal:

  • Rinnleiret har Levanger kommune seks dekar ledig areal.


Privateid næringsareal:

  • Det finnes næringsareal flere steder i Levanger. Det størte området er Fiborgtangen. Der er det rundt 400 dekar tilgjengelig med kaifront, jernbane og E6 like ved. Området eies av Norske Skog. Det er Fiborgtangen næringspark som administrerer området og kan kontaktes hvis du vil etablere deg der. Levanger kommune er vinteren 2019/2020 i dialog med Norske Skog om å kjøpe store deler av dette området.
     
  • På Heir industriområde er det ledig 17.000 kvm tomteareal. Det er klart for bygging. Arealet kan inndeles etter ønske. Kontaktperson: Torgeir Lian tlf. 90 06 23 70, torgeir@lianmaskin.no.


Helt sør i kommunen, i Vassmarka like nord for Åsen sentrum, planlegger kommunen sammen med Nye Veier et stort næringsområde i sammenheng med ny E6. Dette området reguleres ferdig våren 2020, og skal være klart senest i 2025 da ny E6 står ferdig. Her blir det avkjøring fra ny E6 og dette er det eneste krysset på strekningen Stjørdal-Mære som ikke kommer i konflikt med jordvernet. Krysset i Åsen vil ligge ti minutter fra Stjørdal når ny E6 er ferdig. Foreløpig er planen en regulering til handelsareal nært krysset.
Til toppen av siden 

Publisert: 07.08.2014 11:37 Sist endret: 29.01.2020 09:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051