Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Næringstomter

Kommunen har for tiden ingen store næringstomter tilgjengelig.

Det finnes noen få mindre tomter i den gamle militærleiren på Rinnleiret. En rekke private aktører har tomter ledig. På Fiborgtangen på Skogn finnes det 300 dekar opparbeidet areal. Kontakt Fiborgtangen vekst ved interesse. Fiborgtangen har meget god tilgang på ferskvann, strøm, har E6 like forbi og egen jernbanelinje. Norske Skogs papirfabrikk ligger der, og Biokraft har verdens største fabrikk for flytende biogass på området.

Høsten 2018 starter reguleringsarbeidet for ny E6 i Åsen og industriområdet Vassmarka like nord for Åsen sentrum. Etter planen skal det være ferdig regulert i løpet av ett år.

Dette området er det eneste krysset på E6-aksen fra Stjørdal til Mære som ikke er i konflikt med dyrka mark.

Her planlegges handel nært krysset, mens tyngre industri er tenkt plassert sørøst for jernbanelinja. E6 i dette området er beregnet ferdig i 2024. Vassmarka vil med ny E6 ligge ti minutters kjøring fra Stjørdal.
Til toppen av siden 

Publisert: 07.08.2014 11:37 Sist endret: 15.08.2018 09:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051