Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Byggesak

Du kan ta kontakt på telefon (74 05 25 00) mellom kl.12.00-14.00 eller epost (servicekontoret@levanger.kommune.no).

TILTAK DU IKKE TRENGER Å SØKE OM (klikk her for mer informasjon)
 • Mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse.
 • Mindre tiltak i eksisterende byggverk.
  f.eks. ikke-bærende vegg, installering, endring, reparasjon av våtrom, installering, endring og reparasjon av ildsted
 • Mindre tiltak utendørs
  f.eks. levegg, innhegning mot veg, mindre skilt-/reklameinnretning montert flatt på vegg, mindre antennesystem, mindre forstøtningsmur, mindre fylling eller planering av terreng, graving for kabler, lokal drenering.
 • Riving av tilsvarende bygg
TILTAK DU KAN SØKE OM SELV (klikk her for mer informasjon)
 • Mindre tilbygg
  I henhold til byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1, jf. § 6-1
 • Mindre frittliggende bygning (f.eks. garasje)
  Gjelder bygg som ikke skal brukes til beboelse, og som ikke er større enn 70 m².
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet
  Du kan ikke søke selv dersom tiltaket medfører endringer i bærende konstruksjoner (for eksempel pigging av gulv eller åpning i bærevegg).
 • Enkelte skilt- og reklameinnretninger, enkelte antennesystemer
 • Alminnelige driftsbygninger i landbruket
  Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd bokstav b
 • Midlertidige bygninger
 • Riving av tilsvarende bygg
   
TILTAK DU MÅ FÅ ET FIRMA TIL Å SØKE OM FOR DEG (klikk for mer info)
 • Nye eneboliger
 • Nye fritidsboliger
 • Større påbygg / tilbygg
 • Takoppløft / ark
 • Ny selvstendig boenhet i eksisterende bygg
 • Alminnelige driftsbygninger i landbruket over 1000 m² bruksareal
 • Riving av tilsvarende bygg
  Til toppen av siden
Publisert: 18.06.2015 08:40 Sist endret: 14.09.2021 14:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051