Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Barnehagemiljø og krenkelser

Enhet barnehage startet høsten 2018, et nettbasert kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Formål:


Prosjektet har som formål å utvikle kompetansen i barnehager, hos barnehageeier og barnehagemyndighet, slik at barnehagen oppfyller sin plikt i tråd med barnehageloven til å:

 • ivareta barnas behov for omsorg
 • lære barna å ta vare på seg selv og andre
 • bidra til trivsel
 • være et trygt sted for fellesskap og vennskap
 • motarbeide alle former for diskriminering


Kurset skal bidra til at barna, i tråd med barekonvensjonen, får oppfylt sin rett til

 • vern mot diskriminering (artikkel 2)
 • beskyttelse og omsorg som er nødvendig for trivsel (artikkel 3)
 • å bli hør (artikkel 12)
 • beskyttelse mot alle former for fysisk eller psyikisk vold (artikkel 19)


Rammeplanen går lenger enn barnehageloven i sin omtale av krenkelser i barnehagen. Kurset skal bidra til forebygging og håndtering i tråd med rammeplanen.

 • Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring ag følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stopp og følge opp dette (fra kapittel 1)
 • Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utesteging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre (kapittel 3)


Gjennom de tre semestrene kurset varer, strekker personalet i barnehagen seg mot følgende optimale, kollektive tilstand:

I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med og oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.


Personalets individuelle mål:

Jeg arbeider kontinuerlig med å fremme et trygt og inkluderende miljø i min avdeling/gruppe, og med å undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Jeg stopper krenkelser og følger opp til barna opplever de har et trygt og inkluderende miljø.

Foreldresamarbeid og foreldremedvirkning vil også være et viktig område i arbeidet med "barnehagemiljø og krenkelser". Foreldrene vil fortløpende få informasjon og innsyn i hva vi jobber med på hver enkelt avdeling.

Til toppen av siden 

Publisert: 09.01.2019 09:55 Sist endret: 28.09.2020 13:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051