Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Om barnehagetilbudet

Kvalitet og innhold:

Barnehagen er et pedagogiske tilbud for barn i førskolealder. Barnehagen er den første delen av utdanningsløpet og bidrar til å gi barna grunnleggende ferdigheter for resten av livet.

Alle barnehager skal følge Lov om barnehager og den nasjonale Rammeplanen for barnehagen

Lenkeom loven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

Lenkeom rammeplanen: https://www.udir.no/rammeplan

 
Det stilles krav til pedagogisk kompetanse (fra 01.08.2018)

  • Minst èn leder med dokumentert pedagogisk kompetanse per 7 barn under 3 år.
  • Minst èn leder med dokumentert pedagogisk kompetanse per 14 barn over 3 år.


Ledere i barnehagen

Alle barnehager har en daglig leder/styrer som er utdannet barnehagelærer, eller har annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Barnehagens ledelse kan organiseres på ulike måter.

Barnehagens leder og de pedagogiske lederne er ansvarlige for planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold.

Pedagogiske ledere skal ha utdanning som barnehagelærer eller ha annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med barnehagepedagogikk.

Andre ansatte

Barnehagelærere har også utdanning som barnehagelærere, men har ikke hovedansvar for planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens oppgaver og innhold. Barnehagelærerne er med sin kunnskap en viktig støtte til pedagogisk leder og det øvrige personalet i barnehagen.

Det er ingen krav om formell kompetanse for andre ansatte i barnehagen. Levanger kommune ansetter likevel kun faglærte (barne- og ungdomsarbeidere) ved nytilsettinger i stillinger utover pedagogiske ledere og barnehagelærere.

Bemanningsnormen tilsier at en ansatt kan ha ansvar for inntil 3 barn under 3 år og 6 barn over 3 år.

Alle ansatte som skal jobbe i barnehage må fremvise politiattest uten merknad før oppstart.
Til toppen av siden 

Publisert: 07.03.2018 14:10 Sist endret: 30.05.2018 12:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051