Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gronn

Barn og foreldre

Adopsjon     Til toppen av siden
er et skifte av det juridiske foreldreskapet til et barn, innebærer at den som blir adoptert får samme rettslige status som biologiske barn.

Barnebidrag     Til toppen av siden
Bidrag

 
Bidragsforskudd - Bidragsforskott


Barnetrygd     Til toppen av siden


Engangsstønad
     Til toppen av siden


Farskap     Til toppen av siden


Foreldrepenger     Til toppen av siden
Adopsjonspenger
Adopsjonspenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med adopsjon. Adopsjonspenger kan gis dersom du har vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til.

Fødselspenger
Fødselspenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel. Fødselspenger kan gis dersom du har vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de ti siste månedene før stønadsperioden tar til.


Fødselspermisjon     Til toppen av siden

Kontantstøtte     Til toppen av siden


Lekeplass     Til toppen av siden


Omsorgspenger     Til toppen av siden
Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet er sykt. Det samme gjelder dersom arbeidstakeren må være borte fra arbeidet fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk.

Personnavn     Til toppen av siden

Etternavn - Slektsnavn - Mellomnavn


Fornavn


Navneendring
Alle over 18 år kan skifte navn ved å sende meldingsskjema for navneendring til skattekontoret. Personer under 18 år må ha samtykke fra foresatt, og for personer mellom 12 og 18 år må også den det gjelder selv samtykke (i.e. - for barn under 12 år kan foresatte endre navn uten at barnet selv ønsker det).


Skolefritidsordning [betalingssatser]     Til toppen av siden

Stønad til enslig forsørger     Til toppen av siden
 

Publisert: 17.02.2009 12:46 Sist endret: 14.06.2018 12:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051