Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Arbeidssøking og rekruttering

Arbeidsmarkedstiltak     Til toppen av siden
AMO


Arbeidspraksis - Praksisplass
Arbeidspraksis i ordinære virksomheter
Arbeidspraksis i ordinær virksomhet (NAV) er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger å prøve ut dine muligheter på arbeidsmarkedet, få arbeidserfaring og dermed styrke muligheten til å komme i arbeid.

Arbeidspraksis i skjermede virksomheter
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (NAV) er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning.

Lønnstilskudd


Arbeidssøking    Til toppen av siden

Arbeidsformidling


Arbeidsledighet - Arbeidsløshet
Arbeidsledighet eller arbeidsløshet oppstår når det er et større tilbud av arbeidskraft enn det som etterspørres.


Arbeidssøker - Jobbsøker - Jobbsøking - Jobbsøknad


Dagpenger
For å ha krav på dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker hos NAV. Dagpenger kan tidligst utbetales fra og med den dagen du setter fram krav. Datoen du registrerer deg som arbeidssøker blir som hovedregel regnet som dato for krav.


Engasjement
Ansettelser på engasjement betyr midlertidig tilsetting.

Fortrinnsrett


Meldekort
Meldekortet som du sender inn til  (NAV) forteller om du fortsatt ønsker å stå som arbeidssøker, og om du har arbeidet, evt. hvor mange timer du har arbeidet i de 14 dagene meldekortet gjelder for. Du må også krysse av for sykdom, ferie, kurs etc. Meldekortene må være nøyaktig utfylt og sendes i rett tid.

Ventelønn


CV - Curriculum vitae    Til toppen av siden
Oppstilling av utdannelse/kurs og arbeidserfaring med angivelse av utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere, samt detaljert tidsangivelse.
CV leverse vanligvis sammen med jobbsøknad.

Rekruttering    Til toppen av siden
Arbeidsformidling
Oversikt over ledige stillinger med mulighet for å søke stilling (Levanger kommune)


Engasjement
Midlertidig ansettelse. Arbeidsmiljøloven krever at alle midlertidig ansatte skal ha skriftlig kontrakt.

Stillingsutlysing - Stillingsutlysning
Oversikt over ledige stillinger med mulighet for å søke stilling (Levanger kommune)

Vikarstilling    Til toppen av siden
En vikar er en midlertidig tilsatt som skal «gjøre tjeneste i stedet for en annen».
Fortrinnsretten gjelder ikke for arbeidstaker i vikariat.

Yrkesautorisasjon - Autorisasjon    Til toppen av siden
Profesjonsgodkjenning (lisens) 

Publisert: 13.03.2009 15:17 Sist endret: 04.01.2019 13:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051