Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner - høring

hopp til innspill>>

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram for alle planprosesser knyttet til utarbeidelse eller revidering kommuneplaner og kommunedelplaner.

Planprogrammet er en plan for planprosessen. Det skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, frister og deltakere, opplegg for medvirkning, alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet skal sikre offentligheten mulighet til å påvirke innholdet i det videre planarbeidet.

Gjeldende planer som skal revideres (PDF):

 

 
I tillegg skal følgende nye planer utarbeides:

  • Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø
  • Kommunedelplan anlegg og infrastruktur


Klikk for høringsdokument som PDF

Høringsdokument planprogram  PDF

Ordfører Robert Svarva - video 

Høring og offentlig ettersyn. Frist: 17. januar 2019

Uttalelser til planprogrammet sendes til:

postmottak@levanger.kommune.no


Mottatte innspill sortert på dato (2):

17.12.18 - Kystverket PDF

03.12.18 - haugsko PDF

Til toppen av siden 

Publisert: 03.12.2018 12:33 Sist endret: 18.12.2018 10:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051