Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Tusenårsmarkering 2011 Ytterøy

Kontaktperson:
Stein Ove Winnberg
Ta gjerne kontakt du har ideer for aktiviteter som kan inngå i tusenårsmarkeringen i 2011.
----------------------------------------------------------

Oppstartsmøte
Sted: Ytterøy, Oppstartsmøtet er flyttet fra Rampa kl 19 til å foregå i pausen på skolekorpskonserten på Samfunnshuset, ca. kl 19:30. Alle velkommen.
Tid: 1. desember kl. 19:30
Tema: Hvordan skape eierforhold, entusiasme og innhold?

 1. Hvilke ambisjoner bør vi ha for markeringen?
 2. Hva kan en slik markering bety for Levanger?
 3. Hvordan kan jubileet brukes til å styrke identitet og stolthet og få en framtidsrettet og ikke for tilbakeskuende profil?
 4. Hvordan skape eierforhold og entusiasme for jubileet i Levanger?
 5. Hva må til for at det som legges inn i tusenårsmarkeringen, får en tusenårsprofil?

Alle velkommen. Enkel bevertning.

Arr: Ordfører i Levanger kommune

-----------

Spm 1:
Hvilke ambisjoner bør vi ha for markeringen?

 • Markere Levanger på en god måte: Kongeseilas – Ytterøy rundt.
 • Skolekorpsstevne
 • Sette Levanger på kartet nasjonalt og internasjonalt
 • Nevnes i kongens nyttårstale, kun 4 byer i Norge som er 1000 år!
 • Bruke lokale krefter (skolemusikk etc.)
 • Synliggjøre hele Levanger, geografisk, kulturelt, demografisk, næringsmessig.
 • Spisse arrangementer
 • Bruke næringsliv, skoler og institusjoner


Spm 2:
Hva kan en slik markering bety for Levanger?

 • Profilering av kommunen. Turisme!
 • Levanger kan endelig bli samlet til en kommune.
 • Sette Levanger på kartet.
 • Skape tilhørighet, stolthet og glede
 • Øke tilflytting
 • Øke forståelse
 • Øke kompetanse
 • Gi unge og eldre bedre forståelse av historien
 • Styrke utdannelse på alle nivå
 • Mer patriotisme og samhold blant sentrum og utkanter av kommunen.


Spm 3:
Hvordan kan markering brukes til å styrke identitet og stolthet og få en fremtidsrettet og ikke for tilbakeskuende profil?

 • Satse på ungdommen
 • Ta tak i alt det ”gode” vi har
 • Engasjere ungdom i vgs. Media & kommunikasjon og blomsterdekoratør
 • Få historisk perspektiv på alle arrangement. Når startet de ulike aktivitetene og hvor går veien videre.
 • Inkludere innvandrerne

 
Spm 4:
Hvordan skape eierforhold og entusiasme for markeringen i Levanger?

 • Ta med hele kommunen, alle steder.
 • Få med næringslivet.
 • 1000årskylling fra Ytterøy.
 • Ta med alle grupper av befolkningen
 • Fane ved innkjørselsveier.
 • Motiver alle lag, foreninger, institusjoner og næringsliv til at alle skal delta på det de er ”best i”.
 • Flest mulig må være med sjøl, ikke bare kulturkonsumere.


Spm 5:
Hva må til for at det som legges inn i tusenårsmarkeringen, får en tusenårsprofil?

 • Logo! Må komme i god tid.
 • ”Skape nytt av gammelt”
 • Nytenking med røtter tilbake. Kultur, håndverk etc.
 • Gi det framtidsrettet historisk innhold. Gjerne finne en ”rød tråd”.
 • Ved å ha en arena for å diskutere hvilke verdier vi som lokalsamfunn skal bygge på i fortsettelsen


Nevn mulige arrangement og tiltak som kan gjennomføres innenfor tusenårsmarkeringen.

 • 1000års opera i Bjørvika
 • Seilas Ytterøy rundt
 • Ytterøy Marathon
 • Tour de Ytterøy (Triathlon)
 • St. Olavs loppet
 • Konserter, utstillinger
 • Lage et stort sentralt arrangement (Moan)? Hvor alle deler av Levanger deltar med ”noe”.
 • Parade – utstilling – underholdning – salg
 • Gi en opplevelse/et bilde slik at alle kan sitte igjen med noe etter feiringen.
 • Skuespill/oppsetting som omhandler ”starten” med G. Ormstunge oppi Verdalsfjellene
Publisert: 24.11.2009 11:24 Sist endret: 16.02.2010 08:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051