Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Tusenårsmarkering 2011 Skogn

Kontaktperson:
Anette Bartnes, anetteth@stud.ntnu.no tlf.  91 13 89 55
Ta gjerne kontakt du har ideer for aktiviteter som kan inngå i tusenårsmarkeringen i 2011.

----------------------------------------------------------

Oppstartsmøte
Sted: Skogn, Kjellerstua Reehaug Samfunnshus
Tid: 24. november kl. 19:00
Tema: Hvordan skape eierforhold, entusiasme og innhold?

 1. Hvilke ambisjoner bør vi ha for markeringen?
 2. Hva kan en slik markering bety for Levanger?
 3. Hvordan kan jubileet brukes til å styrke identitet og stolthet og få en framtidsrettet og ikke for tilbakeskuende profil?
 4. Hvordan skape eierforhold og entusiasme for jubileet i Levanger?
 5. Hva må til for at det som legges inn i tusenårsmarkeringen, får en tusenårsprofil?

Alle velkommen. Enkel bevertning.

Arr: Ordfører i Levanger kommune

================================

Spm 1:
Hvilke ambisjoner bør vi ha for markeringen?

 • Må være litt størrelse på det. Både oppkjøringen og selve året.
 • Må gjøre det som vårt. Informasjon om at dette er viktig. At 1000årsmarkeringen er dugnadsbasert.
 • Ambisjon om at dette drar hele kommunen sammen.


Spm 2:
Hva kan en slik markering bety for Levanger:

 • Skape identitet, stolthet og fellesskapsfølelse
 • Kan skape bevissthet om at Levanger ikke er i skyggen av Stiklestad
 • Inkludering


Spm 3:
Hvordan kan markering brukes til å styrke identitet og stolthet og få en fremtidsrettet og ikke for tilbakeskuende profil?

 • Legge til rette for aktiviteter for barn og unge i 2011 vil være det mest framtidsrettede vi kan gjøre.
 • Fokusere på tradisjoner som føres framover, eks lokal mat. Lage en jubileumsmeny med lokal forankring og med våre anerkjente leverandører. Eks. Lynum, Svin på skogen, Sæter gård m.m.
 • Fokusere på våre solide skitradisjoner.
 • Fokusere på næringsparken på Fiborgtangen.
 • Mye fellesskapsarbeid.
 • Bygge på sjøtradisjoner.
 • Bruke tusenårsstedene i kommunen.
 • Bygge videre på båttreffet på Ekne.


Spm 4:
Hvordan skape eierforhold og entusiasme for markeringen i Levanger?

 • Få med alle. Få alle barnehager og skoleklasser til å lage noe. Lære ungene å bygge varder.
 • Fordel et hundreår til hver skole for å lage noe som beskriver akkurat det ene hundreåret og de begivenheter som var viktige da.
 • Må få en ambassadør i hver lag/forening.
 • Få de som bor i en del av kommunen til å delta på arrangementer i andre deler av kommunen. Spesielt de som bor i sentrum til å delta på arrangementer utenfor sentrum.
 • Vi trenger en solid profil for markeringen. Den må lages av proffe, men vi kan gjerne ha innspill/utlyse en konkurranse på hvilke elementer som bør komme med i prodilen.


Spm 5:
Hva må til for at det som legges inn i tusenårsmarkeringen, får en tusenårsprofil?

 • Markedsføre arrangementet med egen logo
 • La lag og foreningen få tilgagn til profilhåndbok for tusenårsmarkeringen

 

Nevn mulige arrangement og tiltak som kan gjennomføres innenfor tusenårsmarkeringen.

 • Tenne vardene
 • Turnstevne
 • Mange islandshester i prosesjon
 • Pavebesøk
 • Gjenåpning av Alstadhaug kirke etter rehabilitering i 2010. Løfte fram historien rundt Alstadhaug kirke som en oktogon og at kirka ble bygd som en modell for Nidarosdomen.
 • Markere E6-nullvisjon
 • Kapproing
 • Regatta
 • Gjenta Raud Vinter eller lage et historisk spill
 • Utdrag fra flere arrangementer settes sammen til en stor forestilling
 • Gjenskape skibakkene på Byavollen, Grønningen.
 • Ulike idrettsarrangement. Få landslag i håndball hit. Privat landskamp Island-Norge i håndball.
 • Skogns Skytterlag 150 år.
 • Magneten-sprinten
 • Marsimartnan
 • Tour de Tomtvatnet
 • Høstfestival
 • Kulturfestival
 • Levangermartnan
 • Førrijul
 • Det Nordenfjeldske Dragoner Corps må brukes
 • En ”verdt-å-vite” brosjyre som gir deg oversikt over alle historiske steder som utfartsmål og kanskje som en konkurranse om å ha besøkt alle stedene?


Ferdigstille til 2011:

 • Kyststi fra Holsand til Håa
 • Pilegrimsleden
 • Tusenårsbok HASTER
 • Tusenårskomposisjon HASTER
 • Tusenårssang HASTER
 • Bok: Historien bak navnet (som beskriver steder og hva navnet kommer av)
 • Få et samlet kart over Levanger.  (I dag må man bruke 3 kart for å dekke hele Levanger)
Publisert: 20.11.2009 16:46 Sist endret: 10.06.2010 11:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051