Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Tusenårsmarkering 2011 Mule

Kontaktperson:
Trond Nordal
Gunnar Jarle Sorte
Ta gjerne kontakt du har ideer for aktiviteter som kan inngå i tusenårsmarkeringen i 2011.
----------------------------------------------------------

Oppstartsmøte
Sted: Mule, Nordtun Grendehus
Tid: Torsdag 19. november kl 19:30
Tema: Hvordan skape eierforhold, entusiasme og innhold?

Alle velkommen. Enkel bevertning.

Arr: Ordfører i Levanger kommune

Tema: Hvordan skape eierforhold, entusiasme og innhold?

 1. Hvilke ambisjoner bør vi ha for markeringen?
 2. Hva kan en slik markering bety for Levanger?
 3. Hvordan kan jubileet brukes til å styrke identitet og stolthet og få en framtidsrettet og ikke for tilbakeskuende profil?
 4. Hvordan skape eierforhold og entusiasme for jubileet i Levanger?
 5. Hva må til for at det som legges inn i tusenårsmarkeringen, får en tusenårsprofil?


Oppsummering fra møtet:

Spm 1:
Hvilke ambisjoner bør vi ha for markeringen?

 • Passe på å ikke skremme med veldig høye ambisjoner. Jordnært, vise hva som skal skje.


Spm 2:
Hva kan en slik markering bety for Levanger?

 • Får tydeligere profil, mer synlig. Viktig å bestemme hva vi vil tydeliggjøre. Viktig å synliggjøre profil tidlig


Spm 3:
Hvordan kan markering brukes til å styrke identitet og stolthet og få en fremtidsrettet og ikke for tilbakeskuende profil?

 • Engasjere historisk kompetente personer.  Få synliggjort noe som synes i ettertid. Noe i grendene, men noe stort i sentrum.
 • Plante en jubileumslund (merket) (et par tre i hver grand) for så å plante summen av alle trærne på et sentralt sted.
 • Fjordgrunn (skjæret utenfor Ytterøya) bør belyses.


Spm 4:
Hvordan skape eierforhold og entusiasme for markeringen i Levanger?

 • Være optimistisk på engasjementet. Være ambassadører. At det blir arrangementer rundt om i kommunen.
 • Hva med at en sponsor knyttes til ett arrangement.
 • Viktig at grendene deltar både i grendene og i sentrum.


Spm 5:
Hva må til for at det som legges inn i tusenårsmarkeringen, får en tusenårsprofil?

 • Arbeidet må gjøres på forhånd. Snarlig skilting på E6 nord og sør.


Nevn mulige arrangement og tiltak som kan gjennomføres innenfor tusenårsmarkeringen.

 • Det er søkt om å få ungdomsmesterskap i friidrett. Dette må trykkes på mer ved at kommunen ettersender skriv ang 1000årsmarkeringen.
 • 4H leir nordisk
 • Musikkstevne
 • Orienteringsstevne
 • La ikke-proffe musikanter få tildelt et hjørne i sentrum og la mange hjørner ha musikk samme dag.  For deretter samme dag å ha avstemming og kåre beste innslag (eller morsomste)
 • Ildsjelpris
 • Velge beste arrangement
 • La byene rundt oss få bidra med noe i markeringsåret
 • Stor-arrangement i Trønderhallen i romjulen.
 • Stort religiøst arrangement
 • Stor-arrangement på Falstad
 • Matprodusentene oppfordres til å lage et tusenårsprodukt
 • Ølbryggeren i Inderøy lage jubileumsøl
 • Olofsloppet
 • Få RBK hit på et arrangement
 • Oppfordre skolene til å lagen en modell for hvordan det så ut eks. på Mule for 1000 år siden. Utstilling.  Samtidig også lage en modell for hvordan det vil se ut om 1000 år.
 • Lage historisk spill. Stikkord: Armfeldt – Skånes Skanse. Stikkord: Asbjørn Hallem.
 • Lage videoshow av historien på torget
 • Bruke vårt rikholdige fotoarkiv
 • Kommunen må ordne en beskrivelse av hva vi skal gjøre i 2011 og hvorfor vi ønsker at arrangementet skal legges til Levanger. Denne beskrivelsen skal formidles til lag og forening.
Publisert: 18.11.2009 13:07 Sist endret: 16.02.2010 08:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051