Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Tusenårsmarkering 2011 Levanger

Første oppstartmøte onsdag 11. nov kl 1900,  det første i rekken i hele kommunen.
Kommunestyresalen, Levanger Rådhus onsdag 11. nov kl 1900

Tema: Hvordan skape eierforhold, entusiasme og innhold?

Spørsmål/oppgaver til idedugnad/dialog PDF

Tema: Hvordan skape eierforhold, entusiasme og innhold?

 1. Hvilke ambisjoner bør vi ha for markeringen?
 2. Hva kan en slik markering bety for Levanger?
 3. Hvordan kan jubileet brukes til å styrke identitet og stolthet og få en framtidsrettet og ikke for tilbakeskuende profil?
 4. Hvordan skape eierforhold og entusiasme for jubileet i Levanger?
 5. Hva må til for at det som legges inn i tusenårsmarkeringen, får en tusenårsprofil?


Nevn mulige arrangement og tiltak som kan gjennomføres innenfor
tusenårsmarkeringen

Oppsummering:

Spm 1:
Hvilke ambisjoner bør vi ha for markeringen?

 • Få med flest mulig i alle aldre til å bidra.
 • Sette Levanger på kartet (tilflytting, trivsel, næring, utdanning)
 • Alle 18500 innbyggerne skal kjenne til arrangementet.
 • Mangfold og kvalitet.
 • Vi greier det vi vil!
 • Samlende
 • Vi må ikke være beskjeden
 • Engasjerende
 • Løfte alle tilbud vi har
 • Hva har Levanger å by på
 • Åpen og inkluderende
 • Ambisjon om å lage et jubileum for og med hele kommunen og at markeringer speiler fortid-nåtid-framtid i samfunnsliv og kulturliv og næringsliv.
 • Å vise fram Levanger
 • Omdømmebygging


Spm 2:
Hva kan en slik markering bety for Levanger:

 • Bolyst, etablering, positiv tro på ei framtid, stolthet for stedet. Flere studenter
 • Samarbeid og samfunnsbygging
 • Selvfølelse
 • Vi er best
 • Oppdage Levangers kvaliteter på nytt
 • Bli kjent, gjøre kommunen kjent
 • Samhold, markedsføring av bygd og by


Spm 3:
Hvordan kan markering brukes til å styrke identitet og stolthet og få en fremtidsrettet og ikke for tilbakeskuende profil?

 • Se på mulighetene, engasjere ungdommen, ny virksomhet, nyskaping, vekst.
 • Forankring i fortida i pakt med nåtida og åpen mot framtida!
 • Ha arrangement i alle deler av kommunen
 • Dugnad
 • Kunnskap, formidling
 • Ferdigstil prosjekter, hver enkelt må ha dette ferdig i 2010.
 • Bruke markeringa til å skape et mæle som peker mot ei framtid gjennom ideskaping, samhandling og optimisme.  Når vi dette vil ungdommen fortsatt bygg og bo i levanger.


Spm 4:
Hvordan skape eierforhold og entusiasme for markeringen i Levanger?

 • Dugnad, medvirkning, ansvar, ikke skape forventninger om økonomisk tilskudd, bygge Levangers identitet, arrangementer i hele kommunen.
 • God info-strategi
 • Medvirkning
 • Eierforhold gjennom jobb og fritid.
 • Stolthet
 • Ha tru på dette og snakke om det
 • Bruk pressen
 • Få med grasrota!


Spm 5:
Hva må til for at det som legges inn i tusenårsmarkeringen, får en tusenårsprofil?

 • Logo, sang, fredningsbestemmelser og Levanger som trehusby, inn på verdensarvlista, souvenir.
 • ”Triveligst i Trøndelag” for alle innbyggerne
 • Lage kriterier for profilen (ikke for snevert)
 • Det forplikter å være med i arrangementet (gå god for ”triveligst i Trøndelag”


Nevn mulige arrangement og tiltak som kan gjennomføres innenfor tusenårsmarkeringen.

 • Billedkavalkade fra start til nå. Bruke alle medier for å få folk i tale. Bruke vennskapsbyene for alt de er verdt.
 • Lok-stallen opp og fram! (ungdom, kunst etc.)
 • Martha Louise holde engleskole.
 • Paven åpner klosteret.
 • Private må ta inn losjerende.
 • Hurtigruta på havna under store arrangement (overnatting)
 • Marsimartnan
 • Kulturfestival
 • Sommermartnan
 • Matfestival
 • Teateroppsetting i Sjøparken
 • Maritime arrangementer
 • Roregatta
 • Idrettsarrangement
 • Barneidrett
 • Tour de Tomtvatnet
 • Bjørvika
 • Sykkelritt
 • Speiderleir
 • Åpning av Trønderhallen
 • Åpning av svømmehallen
Publisert: 18.11.2009 12:35 Sist endret: 07.01.2010 21:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051