Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Tusenårsmarkering 2011 Ekne

Kontaktperson:
Svein Helge Falstad, falstad2@yahoo.com tlf. 93 20 22 24
Ta gjerne kontakt du har ideer for aktiviteter som kan inngå i tusenårsmarkeringen i 2011.
----------------------------------------------------------

Oppstartsmøte
Sted: Ekne, Ekne grendehus, B-salen
Tid: 8. desember kl. 19:00
Tema: Hvordan skape eierforhold, entusiasme og innhold?

 1. Hvilke ambisjoner bør vi ha for markeringen?
 2. Hva kan en slik markering bety for Levanger?
 3. Hvordan kan jubileet brukes til å styrke identitet og stolthet og få en framtidsrettet og ikke for tilbakeskuende profil?
 4. Hvordan skape eierforhold og entusiasme for jubileet i Levanger?
 5. Hva må til for at det som legges inn i tusenårsmarkeringen, får en tusenårsprofil?

Alle velkommen. Enkel bevertning.

Arr: Ordfører i Levanger kommune

---------------

Spm 1:
Hvilke ambisjoner bør vi ha for markeringen?

 • Høye ambisjoner
 • Skape engasjement i hele kommunen – også i grendene
 • Utnytte eksisterende arrangement og tilbud og utvikle de.
 • Større grendearrangement i alle grendene gjennom året, profilert som 1000-årsarrangement.
 • God informasjonsflyt. Kontaktpersoner i grendene/felles overbygning.
 • Noen få, store arrangement kombinert med mindre tiltak rundt omkring.
 • Viktig med samarbeid mellom ulike kretser om større arrangementer.
 • Felles tema i alle deler av kommunen – koordinert
 • Holde fast på ambisjonen

 
Spm 2:
Hva kan en slik markering bety for Levanger?

 • Skape felleskapsfølelse og bli kjent i egen kommune.  Og stolt av egen kommune.
 • Sette Levanger på kartet nasjonalt.
 • Positivt fokus på kommunen – attraktivt å bo her/flytte hit.
 • Styrking av samarbeid/samhold mellom ulike deler av kommunen.
 • Utvide lokalsamfunnenes horisont. Fellesfølelse.


Spm 3:
Hvordan kan markering brukes til å styrke identitet og stolthet og få en fremtidsrettet og ikke for tilbakeskuende profil?

 • Skape bolyst og bygge positivt opp om hele kommunen.
 • Kommunegartneren over hele kommunen – beplantning med mer  i hele kommunen.
 • Alle rydder i grenda der vi bor – estetisk.
 • Grendene lager egne info-folder.
 • Gratis tomt i hver grend mot boplikt m/kriterier.
 • Løfte fra kvaliteter (kunst/kultur/næring osv) som finnes her i dag.
 • Levangerkor, levangerorkester, begge med kjente lokale solister. Brukes under selve jubileumsfeiringen.
 • Blomsterarrangement


Spm 4:
Hvordan skape eierforhold og entusiasme for markeringen i Levanger?

 • Klesplagg med Levangerprofil
 • Entusiasme: Bruke eksisterende arrangement i 2010 til å skape blest om jubileet.
 • Oppfordre lag og foreninger til å tenke jubileum.
 • Bruke skolene/ungene til å samle historisk info fra sin grend de siste 1000år til en samlet brosjyre for kommunen.
 • Historiske vandringer i hele kommunen gjennom jubileumsåret. Egen liste over historiske vandringer som skal foregå med registrering 10 på topp.
 • 1000årspin.
 • Fortsette å arbeide bredt/dvs. engasjere alle deler av kommunen i planleggingen.


Spm 5:
Hva må til for at det som legges inn i tusenårsmarkeringen, får en tusenårsprofil?

 • Felles logo
 • 1000årsarrangementene åpnes på gjenkjennbar og ”lik” måte.
 • Ordfører stiller på samtlige arrangement.
 • Tusenårssang


Nevn mulige arrangement og tiltak som kan gjennomføres innenfor tusenårsmarkeringen.

På Ekne:

 • Varde på Våttaberget, fyrverkeri i Kristivika. Reåpning av oppgradert butikk m.m.
 • ”Gammel” butikk på lageret, åpning av restaurert skole, utvide maritim dag med bl.a. mønstring av ulike farkoster helt fra vikingetida.
 • Tusenårsmarkering/arr. på Falstadsenteret.
 • Vardebrenning over hele kommunen ved inngang av 2011 (ev. annet tidspunkt)
 • To større skytterstevner til Inntrøndelag i 3011. Skytterlagene i Levanger vurderer å søke arrangement: Landsdelskretsstevne i feltskyting og midtnorsk mesterskap i felt/bane
 • Oppfrisking av bygdadager
 • Historiske vandinger i grendene
 • Falstadregattaen som jubileumsarrangement
 • Vennskapskommuner engasjeres
 • Annonsere feriekoloni-opphold i VG for 20 unger fra de 5 store byene/evt. vennskapskommunene
 • 100 unger i Levanger tar ansvar for hver sin besøkende.
Publisert: 24.11.2009 11:31 Sist endret: 05.05.2010 09:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051