Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Prosjekt: Sammen om et godt omdømme

(saman om en betre kommune)

Bakgrunn:
Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune ønsker å jobbe med ett godt omdømme. Styringsgruppen er treparts - sammensatt , med ordfører, rådmann og tillitsvalgt. Vi vil være attraktive arbeidsgivere og gode kommuner å bo i.

Vi har felles utfordringer, for eksempel samhandlingsreformen. Vi utdanner egen arbeidskraft, med vår lærlingeordning, samt at vi tar inn trainee som er hos oss i to år, og med dette håper vi at disse ungdommene blir i regionen . Våre kommuner er store utdanningsinstitusjoner, og dette kan utnyttes i rekrutteringsøyemed.

Frafall er større enn rekruttering , grunnet naturlig avgang, og vi vil jobbe aktivt med å rekruttere og beholde ansatte. Vi vil jobbe med strategisk kompetanseplanlegging. Vi jobber hele tiden aktivt med å øke nærværet, og vi ha større fokus på forebygging og ivareta langtidsfriske.

Deltidsproblematikken er også en utfordring som vi vil løse. Dette er særlig innenfor yrkes med kvinnedominans. Våre kommuner har gjort politiske vedtak om mål om redusert bruk av deltidstillinger. Det at kommunene kan tilbys større tillinger vil være ett godt utgangspunkt for omdømmebygging og dermed også rekrutering .

Prosjekt:

Nærvær - fravær - friskvern

Prosjektet har som hovedmål å ha større fokus på forebygging og ivareta langtidsfriske. Tidlig innsats for å unngå sykemelding der det er mulig. Tydelige rutiner rundt avklaring av arbeidsevne og avslutning av oppfølging.

Vi har kjørt dette prosjektet på tre enheter og er i gang med den fjerde enheten , med godt resultat.

Fast - men vikar

Hovedmålet her er å oppnå større gjennomsnittlig stillingsstørrelse innenfor pleie og omsorg i Levanger kommune og Verdal kommune.

Vi ønsker å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse ved omdisponering av vikarmidler. Vi vil doble antall kombinasjonsstillinger, der ansatte jobber innenfor flere enheter, i perioden

Mål:

Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune vil møte framtidas behov for arbeidskraft og være en god arbeidsplass for alle

Tiltak:

  • Årsturnus
  • Fra vikar til fast
  • Kombinasjonstillinger oppvekst og omsorg
  • Nærværsprosjekt, der ansatte blir bevist egen rolle
  • Aktiv bruk av digitale medier, legge ut gode historier på internett
  • Aktiv jobbing med egne ansatte på omdømmebygging og «framsnakking»
     Til toppen av siden
Publisert: 09.10.2013 09:32 Sist endret: 17.02.2022 14:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051