Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Pleie og omsorg, organisasjon

OU 2012Delprosjekt 2

 
delrapport helse- og omsorg PDF

 1. Delprosjektgruppa skal lage en prosjektplan med milepeler for arbeidet. Prosjektplanen skal godkjennes av prosjektleder før arbeidet starter
 2. I arbeidet skal grunnlaget være en analyse av utviklingstrekkene og en strategisk differensiering av tjenestenivåer. (forebygging, rehabilitering, omsorg og behandling)
 3. Det skal vurderes hvilke effektiviseringspotensialer som finnes i å omorganisere enheter i et faglig gjennomgående lederperspektiv.  (f.eks hjemmetjenester/-omsorgstjenester organisereres som en tjeneste og hjemmesykepleie som en tjeneste evt. sammen fysio/ergo)
 4. Det skal vurderes en redimensjonere enhetene i f.h.t. nye oppgaver og i f.h.t. ny oppgavefordeling.
 5. Skal vurdere kjøkkenstruktur i lys av vedtak om ny demensavdeling på Staup.
 6. Det arbeidet skal legge til grunn en analyse av utviklingstrekkene i tjenesteetterspørselen.
 7. Kartlegge potensialet i å endre Institusjonsstruktur i lys av nytt omsorgssenter på Staup og Samhandlingsreformen med evt. fellesløsning for samkommunen.
  I gruppas diskusjoner kan det komme opp gode forslag til effektiviseringstiltak som berører de andre delprosjektene. Gruppas leder har da et ansvar for å melde dette til prosjektleder for hele OU-prosjektet slik at deling og drøfting på tvers kan organiseres.
  Gruppa har ansvar for å planlegge og gjennomføre dialoger med ansatte, brukerrepresentanter/pårørende underveis i prosessen. Synspunkter som kommer fram i dialogen skal synliggjøres i prosjektrapporten.
  Rapport med forslag til effektiviseringstiltak skal leveres prosjektleder for kommunens OU-prosjekt innen 10.septtember 2012.
      Til toppen av siden
Publisert: 12.03.2012 14:24 Sist endret: 05.10.2012 13:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051