Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Generell effektivisering

OU 2012Delprosjekt 4


delrapport Generelle effektiviseringstiltak PDF


Delprosjektgruppen gis følgende mandat:

 1. Delprosjektgruppa skal lage en prosjektplan med milepeler for arbeidet. Prosjektplanen skal godkjennes av prosjektleder før arbeidet starter.
 2. Gruppa skal kartlegge mulige generelle effektiviseringstiltak og foreslå tiltak som kan føre til administrative og miljømessige besparelser.
 3. I denne sammenheng anmodes gruppa om å sette seg inn i hva som har skjedd i senere tid i andre norske og utenlandske kommuner, jfr f.eks en dansk rapport som samler opp alle danske sparetiltak de siste årene, og KS-rapporten frr 2010 om effektvisering i norske kommuner. Gruppa bør også ta se på Verdal kommune sin effektiviseringsrapport fra 2008 og rapporten fra ISK sin OU-prosess fra 2010. Gruppa bes spesielt vurdere de tiltak som enda ikke er gjennomført fra disse rapportene.
 4. Spesielt bes gruppa se på hvordan bedre bruk av dataverktøy kan gi besparelser. En tenker her særlig på mindre pairbruk, lavere portoforbruk og mindre leasingutgifter.
 5. Gruppa skal kartlegge potensialet for bruk av videokonferanseutstyr for å redusere reiseaktivitet.
 6. Gruppa skal se på innkjøpsrutinene og vurdere om det kan være fornuftig å forhandle fram flere innkjøpsavtaler.
 7. Gruppa skal kartlegge potensialet i ytterligere energisparing i kommunale bygg ved å bedre strømstyring og evt ytterligere enøk-investeringer.
 8. Endelig skal gruppa vurdere kommunens bilordning med tanke på bedre styring av bilflåten og evt forlenget brukstid på bilene. I denne sammenhengen skal kjøp av biler vurderes.
 9. Gruppa står fritt i å finne andre større og mindre effektiviseringstiltak.
 10. I delprosjektgruppens diskusjoner kan det komme opp gode forslag til effektiviseringstiltak som berører de andre delprosjektene. Delprosjektgruppens leder har da et ansvar for å melde dette til prosjektleder for hele OU-prosjektet slik at deling og drøfting på tvers kan organiseres.
 11. Delprosjektgruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre dialoger med ansatte underveis i prosessen. Synspunkter som kommer fram i dialogen skal synliggjøres i prosjektrapporten.
 12. Rapport med forslag til effektiviseringstiltak skal leveres prosjektleder for kommunens OU-prosjekt innen 10. september 2012.
      Til toppen av siden
Publisert: 15.03.2012 09:43 Sist endret: 05.10.2012 13:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051