Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Delprosjekt 1 - barnehage- og skolestruktur

OU 2012Delprosjekt 1


Dokumenter:

 • delrapport barnehage/skole PDF
 • beregn effekt av sammenslåing skoler (excel)
 • alternativ beregning av effekt skolesammenslåing PDF

 • Mulighetsstudie skoler i Levanger - Arkideco 02.10.12
  Mulighetsstudie skoler i Levanger PDF
  - Arkideco 02.10.12


  Dialogmøter:

  • Ekne/Tuv OS, Åsen OS og Skogn BU
   Torsdag 10. mai kl 19.00 i auditoriet på Skogn BU
   Innspill PDF - word
    
  • Halsan/Momarka OS, Nesset US og Nesheim OS
   Tirsdag 15. mai kl 19.00 i kantina på Nesset US
   Innspill PDF - word
     
  • Frol OS og Mule/Okkenhaug OS
   Mandag 21. mai kl 19.00 i auditoriet på Frol OS
   Innspill PDF - word
       
  • Torsdag 24. mai kl 18.00 i gymsalen på Ytterøy OS
   Innspill PDF - word


  --------------

  Prosjektbeskrivelse mulighetsstudie av barneskoler i Levanger 21.3.12
  Oppdraget skal utføres av Arkideco As
  Saksbehandler vil være Tove Nordgaard, Siv. ark MNAL,. tn@arkideco.no
  Prosjektet gjennomføres i tett dialog med OU-gruppe 1 ledet av John Grønli og Bygg og eiendom i kommunen.


  ==============================

  Mandat

  Delprosjektgruppa gis følgende mandat:

  1. Delprosjektgruppa skal lage en prosjektplan med milepeler for arbeidet. Prosjektplanen skal godkjennes av prosjektleder før arbeidet starter.
  2. Delprosjektgruppa skal legge til grunn skolebruksplanen vedtatt i 2010 (vedlegg) og barnehagebruksplan som er under utvikling. Fordi skolebruksplanen er noen år gammel skal gruppa:
   a. Oppdatere oversikt over barnetalls-/elevtallsprognoser (geografisk).
   b. Gi en oversikt over igangværende og planlagte boligbygging.
   På bakgrunn av denne statistikken og de skisseprosjektene som er bestilt for Mule skole, Ytterøy os, Nesheim skole og Ekne skole samt mulighetsstudien som skal lages for arealene ved Frol os skal gruppen:
  3. Vurdere endringer i barnehagestruktur ut fra hensyn til økonomi, forhold for ansatte og barn og andre relevante forhold.
  4. Vurdere endringer i skolestruktur ut fra hensyn til økonomi, forhold for ansatte og elever og behov for skoleskyss samt andre relevante forhold.
  5. Beregne effektiviseringsgevinster av foreslåtte tiltak.
  6. Ved forslag til strukturendringer må det redegjøres for at det er tilstrekkelig kapasitet i gjenværende barnehager/skoler. Dersom det ikke er plass på gjenværende barnehager/skoler, skal delprosjektgruppen angi hva som må til for å skaffe nødvendig kapasitet og hva dette vil koste.
  7. I delprosjektgruppas diskusjoner kan det komme opp gode forslag til effektiviseringstiltak som berører de andre delprosjektene. Delprosjektgruppens leder har da et ansvar for å melde dette til prosjektleder for hele OU-prosjektet slik at deling og drøfting på tvers kan organiseres.
  8. Delprosjektgruppa har ansvar for å planlegge og gjennomføre dialoger med ansatte, elever og foresatte underveis i prosessen. Synspunkter som kommer fram i dialogen skal synliggjøres i prosjektrapporten.
  9. Rapport med forslag til effektiviseringstiltak skal leveres prosjektleder for kommunens OU-prosjekt innen 10. september.
       Til toppen av siden
  Publisert: 15.03.2012 09:19 Sist endret: 09.10.2012 13:10
  Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
  Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
  Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051