Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Bakgrunn-mandat-organisasjon

OU 2012Kommunestyret har gitt i oppdrag å effektivisere kommunal virksomhet med 23 mill kr i løpet av 2013 - 15.

Dette kommer i tillegg til de 14 mill kr som er kuttet i 2012.

Årsaken til behovet for slik effektivisering er endringer i rammebetingelser, økte kapitalkostnader som følge av store investeringer og vedtatte satsinger i kommende økonomiplanperiode.


Styringsgruppe


Prosjektgruppe


Mandat 

 1. Prosjektgruppa skal i en oversiktig tabell sammenstille alle tiltak som delprosjektgruppene har vurdert. Gjelder også de tiltak som ikke foreslås videreført. Hvis tiltaket ikke videreføres skal dette begrunnes.
 2. De tiltak som foreslås videreført skal:
  • Prioriteres
  • Vurderes mht. økonomisk effekt uavhengig av området skal tilføres midler i planperioden – (omfordeling av midler)
  • Vurdering av usikkerhet mht. økonomisk nettoeffekt av tiltakene
  • Ut fra kommunens delegasjonsreglement vurdere om tiltakene kan gjennomføres administrativt (rådmannen) eller må ha politisk behandling i forkant av gjennomføring
 3. Prosjektgruppa skal vurdere om det bør gjennomføres organisatorisk grep ut over de som frakommer i delprosjektene – gjøre en samlet vurdering opp mot mulige organisatoriske grep.
 4. Hvis aktuelle organisatoriske grep både i arbeidet i delprosjektgruppene og i prosjektgruppa berører samarbeid med Verdal kommune og/eller utvikling/videreutvikling av ISK, skal dette straks forelegges PA. PA vil da ta slike spørsmål opp i strategisk ledergruppe – SLG-ISK til drøfting før eventuell videre arbeid med tiltaket/tiltakene.
 5. Prosjektgruppa skal vurdere mulig framdrift for gjennomføring av tiltakene, hva som spesielt bør ivaretas i gjennomføringsfasen og når effekt av tiltakene kan forventes.
 6. Prosjektgruppas arbeid med prosjektleders anbefaling legges fram i en oversiktlig rapport.
      Til toppen av siden
Publisert: 12.03.2012 14:06 Sist endret: 10.05.2012 10:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051