Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Om kommunedelplan oppvekst

I henhold til plan- og styringssystemet for Levanger og Verdal kommune, planstrategien for 2013 – 16 (K-sak 28/13) og vedtatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner (K-sak 6/14), er det besluttet at Levanger kommune skal revidere kommunedelplan for oppvekst i 2014.

Levanger kommune har i dag flere temaplaner innenfor oppvekstfeltet. De beskriver mer detaljert hvordan kommunen arbeider med endringer og satsinger vedtatt i kommunedelplanen. I revideringsarbeidet, som nå er satt i gang, kan det komme fram behov for å revidere temaplanene eller å utvikle nye temaplaner.

Endringer i rammebetingelser, befolkningsutvikling, tjenestebehov og nye statlige reformer og lovendringer skaper behov for å revidere det overordnede og helhetlige planverket. I kommunedelplanen vil prioriteringer bli gjort samlet for sektoren, og sammenhenger mellom oppvekst, kommunal tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling synliggjøres. Revidering av innsatsområdet barn og unges helse i kommunedelplan oppvekst samordnes med arbeidet med dette innsatsområdet i kommende kommunedelplan for helse og omsorg. Folkehelsestrategien i Kommuneplanens samfunnsdel er også under revidering. Dette vil påvirke målbildet og handlingsprogrammet for kommunedelplan oppvekst. Utfordringsbildet krever en sektorovergripende og tverrfaglig tilnærming. Mulighetsrommet krever en bred tilnærming i forhold til hvem som skal bidra til å løse framtidas utfordringer og oppgaver.

Tiltakene i planen besluttes i forbindelse med den årlige behandlingen av budsjett, og rulleres årlig gjennom økonomiplan.

Klikk for presentasjon i PDF

Til toppen av siden

Publisert: 23.05.2014 11:07 Sist endret: 04.06.2014 08:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051