Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Medvirkning/innspill - kommundelplan helse og omsorg

Generell medvirkning

Send innspill: Klikk for å sende innspill postmottak@levanger.kommune.no


Mottatte innspill, sortert på dato:

03.08.14 - innspill fra Åsen bygdeforum ved Guri Skjesol, som PDF
               - vedlegg til innspill:
                 brev fra fylkesmannen om lovlighetskontroll, som PDF
                 brev fra Levanger kommune av 19.05.2014, som PDF


05.06.14 Spørsmål til Ungdomsrådet 5. juni 2014 og deres råd til planprosessene


04.03.14 - Hanne Ihler Toldnes, Annikken Kjær Haraldsen, Jostein Trøite
Krav om legalitetskontroll kommunestyresak 4/14 PDF (komsak 4/14) (komsak 10/14)


22.02.14 - Åsen Sanitetsforening
Uttalelse til Kommunestyret 26.02.14 - sak 4/14 - Institusjonsbruksplan – gjennomføring av kommunestyrets budsjettvedtak PDF (komsak 4/14)


17.02.14 - Guri Skjesol, leder i Åsen bygdeforum. - som PDF
Ber om at brevet legges ved det videre arbeidet med Institusjonsbruksplanen.
Sak: Driftskomiteen 19.02.14 - sak 5/14 - Institusjonsbruksplan – gjennomføring av kommunestyrets budsjettvedtak. Saken legges fram uten innstilling. Driftskomiteen kan vurdere å avgi uttalelse.

Dette er en sak som berører Åsen samfunnet sterkt. Etter som driftskomiteen skal vurdere å avgi uttalelse, vil Åsen Bygdeforum på vegne av bygdefolket komme med konkrete forslag. I ettertid vil det også komme høringsuttalelser fra lag og foreninger i bygda. De rekker ikke å komme før etter møte i driftskomiteen.

Litt bakgrunnsstoff:
Det som mangler i denne saken er kommunikasjon og informasjon til beboere, pårørende, de som har husleiekontrakter, bygdefolket og kommunen for øvrig. Informasjonen har kun godt på kommunens økonomi og innsparinger. Det menneskelige er totalt fraværende, det har ikke vært noen som helst dialog. De som er berørt har rettigheter gjennom ulike lover, de kan klage på vedtak, kanskje blir det tilsynssaker overfor kommunen. Mye av dette kunne vært unngått dersom kommunen hadde valgt en annen informasjonslinje.

Viser til Helse- og omsorgstjenesteloven som fastslår i § 3 -10 http://www.lovdata.no/all/tl-20110624-030-003.html#3-10 at kommunene skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Videre skal det legges til rette for samarbeid med brukergruppenes organisasjoner og med frivillige.

Nå gjelder det planlegging og bygging av nye omsorgssenter i bygdesentra Åsen, Skogn og Ytterøy. Innsparingen i budsjettet,( håper vi forstår budsjett forsalget rett), går på å spare penger ved å legge ned 20 sjukeheimsplasser, ikke på å pleie de eldre.

Åsen er utpekt til å være den første delen av kommunen som mister sykeheimsfunksjonen, og der det i stedet skal være heldøgns pleie- og omsorg i et omsorgssenter.
I det videre arbeidet er det 2 punkter vi ønsker skal være med i en eventuell uttalelse fra driftskomiteen.
Punkt 1: Den gamle aldersheimen fra 1920 rives, og erstattes med et moderne omsorgssenter gjerne i flere etasjer.
Begrunnelse: Alle andre aldersheimer i kommunen er erstattet med nye moderne boliger, Bakken revet etter at bo- og aktivitetssentret først på 1990 tallet var ferdig. Gamle Breidablikk revet etter at omsorgsdelen på Breidablikktunet vart bygd rundt årtusenskiftet.

Punkt 2: Sykeheimsdelen ved Åsen Helsetun, omhjemles midlertidig til omsorgssenter med hel døgns pleie- og omsorg, inntil nytt omsorgssenter er bygd like ved sykehjemsdelen, og ny institusjon på Staup er ferdig. Dette gjøres i forståelse med beboerne og deres pårørende.
Omorganisering og bygging av nye omsorgssenter må kunne gjennomføres på samme måte som opprusting og bygging av alle nye skolebygg i de siste åra.
Det er mennesket som skal står i sentrum, og i dette tilfellet er menneskene gamle/syke.
Håper på en fornuftig gjennomføring av planen i trå med mange av bygdefolkets ønsker.


05.12.13 - Norske kvinners sanitetsforening
1005 personer har skrevet under på: Oppretthold: sykeheimsplasser, kjøkken, dagtilbud, omsorgsplasser på Ãsen Helsetun PDF


02.12.13 - Psykisk helse og oppfølgingstjeneste, Levanger kommune
Høring til kommunedelplan Helse og omsorg PDF


26.11.13 - Samarbeidsutvalget, Ytterøy Helsetun
Utdyping av Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg PDF

Til toppen av siden

Publisert: 21.05.2014 10:36 Sist endret: 13.10.2014 07:54
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051