Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Grunnlovsjubileet 1814-2014 - Levanger

 

1814 og kunsten i Norge. Dilettantisme eller gryende storhet?
Foredrag av kunsthistoriker Jan Kokkin

Levanger bibliotek torsdag 13. november kl. 1800.

Arrangør: Levanger kunstforening

Jacob Munch: Karl Johans kroning i Nidarosdomen 7.9 1818.

Jacob Munch: Karl Johans kroning i Nidarosdomen 7.9 1818. 1822

Hvordan maktet den unge nasjonen Norge å stable på beina et eget kunstliv i de økonomisk trange tidene etter unionsoppløsningen med Danmark i 1814? Hvordan overlevde kunstnerne i et slikt fattigslig miljø? Hvem var de kulturelle fanebærerne som dannet de første norske kunstinstitusjonene? Var den norske kunsten fortsatt dansk selv etter unionsoppløsningen?

 Tiden etter 1814 da Norge var blitt en selvstendig stat, men i union med Sverige, regnes som en vanskelig tid for landet også i kulturell henseende. Norge var et fattig land med svært begrensede midler til understøttelse av kunstnere og kunstinstitusjoner. Likevel så myndighetene seg i stand til, med noe privat støtte i tillegg, å hjelpe frem kunstnere som billedhuggeren Hans Michelsen (1789-1859), Johan Christian Dahl (1788-1857) og portrettmalerne Jacob Munch (1776-1839) og Johan Gørbitz (1782-1853). I løpet av en tiårs periode fikk Michelsen hele 3000 spesidaler i statsstipend, men overlevde med nød og neppe som billedhugger ved å flytte til Stockholm. Dahl gjorde karriere i Tyskland og ble boende i Dresden resten av sitt liv.

 I 1818 ble det på initiativ fra blant andre Munch og slottsarkitekt Linstow opprettet en tegneskole i Christiania, som ble den første virkelige kunstskole i Norge. Den fikk myndighetenes støtte, og ble i 1822 fast organisert under navnet Den kongelige Tegne- og Kunstskole, populært kalt Tegneskolen. Denne skolen skulle fostre flere generasjoner av kunstnere frem til Statens Kunstakademi ble opprettet først i 1909. Skolens kanskje viktigste lærer ble dansken Johannes Flintoe (1787-1870) som skulle få betydning for den neste generasjonen av malere, som Adolph Tidemand og Hans Gude.

 I 1818 ble også den første kunstutstillingen noensinne i Norge arrangert i 2.etasje i Calmeyer-gården i Christiania. Selv om utstillingen hadde arbeider av betydelige kunstnere som J.C. Dahl, Jacob Munch, Flintoe og Heinrich August Grosch, var en stor del viet rene dilettanter som utstilte broderier og lakkarbeider. Dahl ble senere sentral i opprettelsen av to viktige institusjoner for et mer permanent utstillingstilbud, nemlig Nasjonalgalleriet og Christiania Kunstforening i 1836.

Jan Kokkin (1957) er frilans kurator, kunstkritiker og forfatter. Han er mag.art i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo og har i mange år vært kunstkritiker i Dagens Næringsliv og Morgenbladet og daglig leder for Kunst på Arbeidsplassen frem til 2009. Kokkin har dessuten utgitt biografier om maleren Eilif Peterssen og billedhuggeren Mathias Skeibrok. Han har også skrevet bøker om Gerhard Munthe og Erik Werenskiold og vært medforfatter av Eros i Gustav Vigelands kunst og Rodin og Norge. Kokkin har også erfaring som kurator for utstillinger av norsk og internasjonal kunst. 


Program mai - august som PDF
Klikk for større program, eller velg PDF ovenfor
Til toppen av siden


 

Klikk for større program

Frol OS markerer Grunnlovsjubileumet

med to forestillinger torsdag 15. mai kl 17:30
og fredag 16. mai 2014, kl 10:00

Program

Til toppen av siden


Klikk for større program

Skogn BU markerer Grunnlovsjubileumet

med åpen 

skole tirsdag 13. mai kl 12:00

Program

 

Til toppen av siden


Levanger KrF markerer grunnlovsjubileet med en sofasamtale i Frelsesarmeen 1. mai 2014, kl 18.00

Tema: Grunnloven 200 år – ytringsfrihet, trosfrihet og menneskerettigheter.

Hva er ikke-aksepterte og omstridte meninger i dag?"

Deltakere i sofasamtalen:

  • Prost Gustav Danielsen: Tros- og religionsfrihet
  • Redaktør Roger Rein i Levanger-Avisa: Ytringsfrihet
  • Styremedlem i Ups & Downs, Hilde Gaarder Nesgård: Å akseptere at vi er forskjellige
  • Vgs elev Hanna Ellisiv Johansen: Ung kristen i sekulært samfunn

Til toppen av siden


Åpen skole Frol US lørdag 5. april 2014

Lørdag 5. april 2014 blir det åpen skole ved Frol ungdomsskole, fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Velkommen!


 

Videoopptak fra arrangement 25.03.14 - valg av 3 Eidsvollsmenn
Videoopptak fra arrangement 25.03.14 - valg av 3 Eidsvollsmenn

Til toppen av siden

Klikk for større program

Påmelding:

740 52500/ servicekontoret@levanger.kommune.no
Oppgi om du ønsker å delta på Ytterøy eller kun blir med på bussturen.

Påmeldingsfrist: 3. mars 2014


Årsprogram (originalt) - som PDF

 

 

Årsprogram (originalt) - klikk for større program 

 


Oversikt over arrangement i Nord-Trøndelag

(fylkeskommunen)

 

 

 Til toppen av siden

I 2014 er Norges Grunnlov 200 år.

Grunnlovsjubileet 2014Jubiléet retter seg mot hele befolkningen, men barn og unge er den viktigste målgruppen. Jubileet har tydelig flerkulturell profil.

Valgene til Riksforsamlingen av representanter fra Nordre Trondhjems Amt, ble holdt på Brusve.

Andre steder i kommunen som har tilknytning til det som skjedde i 1814 er også Alstadhaug og Ejd prestegård på Ytterøy. Videre er bautaen over myrmennene på Ekne et sted som bør trekkes fram i jubileumsåret.

Sentrale datoer lokalt i 1814:

  • 9. mars: Trondhjems Dragonerkorps velger to militære utsendinger til Eidsvoll, valget skjer på Brusve
  • 11. mars: Valg av «valgmenn» som skal møte på Brusve foretas i prestegjeldene. I Levanger foregår dette på Alstadhaug og på Ejd prestegård på Ytterøy
  • 25. mars: Valget av Nordre Trondhjems Amts representanter til Riksforsamlingen foregår på Brusve
  • 17. mai: Grunnloven signeres av Riksforsamlingen på Eidsvoll
  • 17. september: Valg av representanter til et overordentlig Storting på Brusve


Kommunal komité for Grunnlovsjubiléet 1814-2014

Til toppen av siden

 


 

Publisert: 31.01.2014 09:52 Sist endret: 30.10.2014 09:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051