Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Folkehelseprogrammet

SAMMEN i oppvekstfellesskapet– foreldremøter med rom for alle

Sammen-oppvekstfellesskapet

SAMMEN i oppvekstfellesskapet– foreldremøter med rom for alle
er en del av Levanger kommunes målrettede satsning for å styrke barn og unges psykiske helse og rusfrihet. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratets nasjonale folkehelseprogram under Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023. I prosjektet samarbeider Levanger kommune med Nord universitet om å utvikle praksis og kunnskap for å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

SAMMEN i oppvekstfellesskapet er et aksjonsforskningsprosjekt, som betyr at alle deltakerne i prosjektet er med på å utvikle kunnskap og praksis. Prosjektet ønsker å bidra til å mobilisere gode krefter rundt barn og unge, og ønsker å utvikle nye måter å benytte foreldremøtene på skolene til å bygge engasjement og inkluderende fellesskap. For å få til dette vil vi benytte flere metoder for sikre at ulike stemmer blir hørt.

Tre skoler og lokalsamfunn i Levanger deltar i prosjektet; Ytterøy barne- og ungdomsskole, Åsen barne- og ungdomsskole og Nesheim skole. Prosjektet har som ambisjon å utvikle arbeidsmåter og kunnskap som er relevant både lokalt i Levanger, nasjonalt og internasjonalt. Det vi lærer av prosjektet vil derfor formidles på ulike måter slik at flest mulig kan dra nytte av det.

 

 

 

Publisert: 14.12.2020 09:24 Sist endret: 17.02.2022 14:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051