Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Åsen omsorgsboliger 2015-2016


Stokkbakken omsorgssenter - navn vedtatt av driftskomiteen, sak 37/16

Webkamera Åsen omsorgsboliger


Mandag 16.11.15, kl. 19.00: Folkemøte på Åsen Samfunnshus der det blir ytterligere informasjon om prosjektet. Alle velkommen! - program PDF

Første spadestikk ved ordfører Robert Svarva - klikk for større foto

 


Onsdag den 11.11.15, kl. 11.00 ble det første spadetaket tatt (ordfører Robert Svarva) for oppføring av 36 nye omsorgsboliger i Åsen, Dr. Berg Nilsens veg 1.
Ordfører, varaordfører, ledelsen i Byggmestran AS med flere var  tilstede.


Åsen omsorgsboliger - tegninger som PDF

Tegninger som PDF

Omsorgsboligene i Åsen er en del av Levanger kommunes satsing på et økt antall tilrettelagte boliger for mennesker med behov for heldøgns helse- og omsorg. Boligene tilrettelegges for mennesker med kognitiv svikt (demens). Det er lagt opp til boenheter som kan benyttes fleksibelt. Prosjektet inneholder 36 nye boenheter fordelt på 3 etasjer. Det er planlagt 30 omsorgsleiligheter fordelt på 6 bokollektiv. I tillegg kommer 6 selvstendige omsorgsboliger.

Bygget skal oppføres som passivhus.

Omsorgsboliger som bokollektiv er beskrevet i Husbanken sin veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem – «Rom for trygghet og omsorg». Bokollektivene organiseres med tanke på stor grad av fellesskap. I hver etasje er det lagt opp til felles stue, spiserom og kjøkken.

En «storstue» er også tatt inn i prosjektet, dette har også vært et sterkt ønske fra Samarbeidsutvalget. Foruten en arena for ulike aktiviteter og samlinger ved senteret, vil storstua også være et sted hvor pårørende og frivilligheten kan delta. Senteret skal også inneholde nødvendige kontorer, velværerom, seremonirom, kjølerom, møterom, garderober, arealer for hjemmetjenesten mm.

Bygningsmassen skal tilpasses dagens og fremtidens teknologiske løsninger. Heldøgnsplassene skal gi muligheter til individuelle tilpasninger ut fra funksjonsnivå og velferdsteknologiske muligheter.

Det er planlagt en skjermet sansehage mot sør- og vest og en utsiktshage mot nord som er universelt utformet.

Til toppen av siden

Publisert: 09.11.2015 12:29 Sist endret: 17.02.2022 14:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051