Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

- Kommunedirektøren orienterer


Søk på siden med Ctrl + F (pc)
(Kommunedirektøren)  |  Politikk - spørsmål og svar | møtekalender

 

2022

 • Notat - kommunedirektøren orienterer - januar 2022 - PDF
 • Notat - kommunedirektøren orienterer om status Korona - januar 2022 - PDF
 • Notat - kommunedirektøren orienterer - februar 2022 - PDF
 • Notat - kommunedirektøren orienterer - mars 2022 - PDF (Nyhetsbrev fra Frisklivssentralen i Levanger – februar 2022PDF)
 • Notat - kommunedirektøren orienterer - april 2022 - PDF
 • Notat - kommunedirektøren orienterer - økonomirapport 31.03.22 - PDF
 • Tilbakemelding Verdal og Levanger kommune - vedrørende eventuell utsetting av produksjonssetting - brev datert 4.5.22 | PDF
  "Til kommunestyret i Levanger kommune
  Som kjent har det vært en del turbulens knyttet til vedtak i St.Olavs hospital om å vente med å ta i bruk Helseplattformen. Dette kan potensielt ha konsekvenser for vårt innføringsløp, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til dette. Jeg kan dermed ikke gi et utfyllende svar på hvordan den videre framdriften blir.
  Det har vært tett dialog mellom kommunedirektørene og helseledere i Verdal og Levanger, og vi har sett det som hensiktsmessig å utforme et brev som er nå sendt til Helseplattformen, som synliggjør våre forventninger knyttet til det videre løpet. Her tar vi blant annet opp vår forventning om kompensasjon for evt. merkostnader, samt vårt primære ønske om å holde fast ved det opprinnelige innføringsløpet. Brevet finner dere vedlagt."
 • Notat - kommunedirektøren orienterer - mai 2022 - PDF
 • Notat - kommunedirektøren orienterer - juni 2022PDF  (Nyhetsbrev fra Frisklivssentralen - mai 2022 | PDF)  

 Til toppen av siden

 

2021

 • Notat – økonomirapport pr. mai 2021 - PDF
 • Notat – kommunedirektøren orienterer - august 2021 - PDF
 • Notat - kommunedirektøren orienterer - september 2021 - PDF
 • Notat - kommunedirektøren orienterer - oktober 2021 - PDF
 • Notat - kommunedirektøren orienterer - november 2021 - PDF
 • Notat - kommunedirektøren orienterer om status Korona - desember 2021 - PDF
 • Notat - kommunedirektøren orienterer om status Korona - oppdatert pr. 15.12.21 - PDF, vedlegg til orienteringen - PDF
 • Notat - kommunedirektøren orienterer om status Korona i Levanger pr. 21.12.21 - PDF

Til toppen av siden

 

 

 

 

 

 

 

juni-22

Publisert: 12.11.2019 07:55 Sist endret: 15.06.2022 23:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051