Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 29.05.18 - sak 2/18 - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - valgdag og åpningstid

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2018/11268
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 29.08.18 2/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes det i Levanger kommune valg mandag 9. september 2019. Valglokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00, med unntak av Ytterøy krets hvor valglokalets åpningstid settes til kl. 10.00-19.30.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Etter valglovens § 9-1, 2. ledd skal det holdes valg av representanter til fylkesting og kommunestyrer i alle kommuner på en og samme dag i september måned i det andre året av hver stortingsperiode. Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9. september 2019. 

Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Siden 2001 har valget blitt gjennomført som 1-dags valg i Levanger kommune. Det har ikke kommet signaler på at en bør gå tilbake til 2-dagers valg.  

Etter valglovens § 9-3, 2. ledd bestemmer valgstyret hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivningen. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.00.

Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.  

Vurdering:

Rådmannen vil foreslå at valglokalenes stengetid ved kommunestyre- og fylkestingsvalgets 2019 settes til kl. 20.00, med unntak av Ytterøy krets hvor det foreslås 19.30 som stengetid. Dette er i samsvar med tidligere praksis, og tilbakemeldinger på at denne åpningstida har fungert godt. Det er ellers tydelige tegn på at antall forhåndsstemmer øker og Levanger kommune vil fortsatt tilrettelegge for utvidede åpningstider i siste uken før valgdagen.

 Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 30.08.2018 09:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051