Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 24.05.17

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 24.05.17
Tid: kl. 11:00 - 11:10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 1/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 2/17 Stortings- og sametingsvalget 2017 - delegering av valgstyrets myndighet utredning vedtak
PS 3/17 Stortings- og sametingsvalget 2017 - forhåndsstemming utredning vedtak
PS 4/17 Stortings- og sametingsvalget 2017 - valglokaler utredning vedtak

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 4+2 av 8.

Oppmøte
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap leder x  
Alf Magnar Reberg sp nestleder x  
Hanna Ellisiv Johansen (perm til 30.6.17) krf medlem - forfall
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem - forfall
Olaug Julie Aasan mdg medlem - forfall
Børge Lund  krf varamedlem x Hanna Ellisiv Johansen
May-Jorunn Barlien mdg varamedlem  x Olaug Julie Aasan
Ingen vara     - Anne Kathrine Nordhammer Solberg
Ingen vara     - Karl Meinert Buchholdt

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  

  Til toppen av siden

  

 

PS 1/17 Valg til godkjenning/signering protokoll

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 24.05.2017

Forslag i møte:

Godkjenning/signering av protokoll: Gunnar Morten Løvås og Janne Kathrine Jørstad Larsen

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Godkjenning/signering av protokoll: Gunnar Morten Løvås og Janne Kathrine Jørstad Larsen
 Til toppen av siden

 

 

PS 2/17 Stortings- og sametingsvalget 2017 - delegering av valgstyrets myndighet

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 24.05.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Det delegeres til valgstyrets leder å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Det delegeres til et arbeidsutvalg å foreta prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger. Rådmannen får fullmakt til å oppnevne medlemmer av slikt arbeidsutvalg. Minst 2 medlemmer av arbeidsutvalget må være tilstede under åpningen av omslagskonvoluttene.
 Til toppen av siden

 

 

PS 3/17 Stortings- og sametingsvalget 2017 - forhåndsstemming

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 24.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Forhåndsstemmegivningen i Levanger kommune foregår i tiden f.o.m. torsdag 10. august t.o.m. fredag 8. september 2017 i Servicekontoret i Levanger Rådhus.  

Forhåndsstemmegivningen foregår i den ordinære åpningstiden (man-fre kl. 09.00-15.30). I tillegg holdes det åpent lørdag 2. september 10.00-14.00, og torsdag 7. september fra kl. 09.00-18.00.

"Tidligstemmegivningen" foregår i Servicekontoret i Levanger Rådhus i åpningstiden.

Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne forhåndsstemmemottakere.

Det skal mottas forhåndsstemmer ved følgende institusjoner i Levanger kommune:

  • Breidablikktunet
  • Levanger bo- og aktivitetssenter
  • Ytterøy helsetun
  • Sykehuset Levanger
  • Levanger videregående skole
  • Nord universitet
  • Skogn folkehøgskole
  • Stokkbakken omsorgssenter
  • Staup helsehus


Frist for innsendelse av søknad om ambulerende stemmegivning settes til onsdag 6. september 2017. 
 Til toppen av siden

 

 

PS 4/17 Stortings- og sametingsvalget 2017 - Valglokaler

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 24.05.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Valgting i Levanger kommune mandag 11. september 2017 holdes i følgende lokaler: 

 

Krets

Valglokale

1

Nesheim

Nesheim skole

2

Lysaker

Skogn barne- og ungdomsskole

3

Tuv

Ronglan samfunnshus

4

Markabygda

Markabygda montessoriskole

5

Ekne

Ekne grendehus

6

Åsen

Åsen barne- og ungdomsskole

7

Mule

Nordtun grendehus

8

Hegle

Frol barneskole

9

Okkenhaug

Breidablikk forsamlingshus

10

Halsan

Halsan barneskole

11

Levanger

Levanger rådhus

12

Ytterøy

Herredshuset

 Til toppen av siden

 

Publisert: 06.05.2016 14:00 Sist endret: 24.05.2017 15:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051