Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 15.04.16 - sak 2/16 - Kommunereformen – rådgivende folkeavstemning – stemmesteder valgdag

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2016/1308
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 15.04.16 2/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det holdes rådgivende folkeavstemning 23. mai 2016 på følgende steder i Levanger kommune:

 1. Nesheim krets: Nesset Samfunnshus
 2. Lysaker krets: Reehaug Samfunnshus
 3. Tuv krets: Ronglan Samfunnshus
 4. Markabygda krets: Halltun Samfunnshus
 5. Ekne krets: Ekne Grendehus
 6. Åsen krets: Åsen Samfunnshus
 7. Mule krets: Nordtun Grendehus
 8. Hegle krets: Frol barneskole
 9. Okkenhaug krets: Breidablikk forsamlingshus
 10. Halsan krets: Bjørkheim Grendehus
 11. Levanger krets: Levanger Rådhus
 12. Ytterøy krets: Ytterøy Samfunnshus


Åpningstider settes til kl. 12.00 – 20.00 i alle kretser bortsett fra Ytterøy hvor stemmelokalet stenger kl. 19.30.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyrets vedtak, sak 15/16

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 15/16 angående kommunereformen og rådgivende folkeavstemning. Valgdagen er fastsatt til mandag 23. mai 2016. Valgstyret fastsetter stemmesteder og tidspunkter for stemmegivningen. 

Kapittel 9 i valgloven gir detaljerte bestemmelser om stemmegivning på valgdagen ved ordinære valg.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 var valglokalenes åpningstider kl. 10.00 – 20.00 i alle kretser bortsett fra Ytterøy hvor valglokalet stengte kl. 19.30.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 ble holdt valg på følgende steder i Levanger kommune:

 1. Nesheim krets: Nesset Samfunnshus
 2. Lysaker krets: Reehaug Samfunnshus
 3. Tuv krets: Ronglan Samfunnshus
 4. Markabygda krets: Halltun Samfunnshus
 5. Ekne krets: Ekne Grendehus
 6. Åsen krets: Åsen Samfunnshus
 7. Mule krets: Nordtun Grendehus
 8. Hegle krets: Frol barneskole
 9. Okkenhaug krets: Breidablikk forsamlingshus
 10. Halsan krets: Bjørkheim Grendehus
 11. Levanger krets: Levanger Rådhus
 12. Ytterøy krets: Ytterøy Samfunnshus


Vurdering:

Ved valg skal det være stemmested i alle valgkretser. Det er ingen slike bestemmelser ved folkeavstemning og enkelte kommuner har gjort det slik at flere kretser bruker samme stemmelokale. Rådmannen har vurdert å foreslå dette da det er arbeids- og kostnadskrevende å bemanne så mange lokaler, men har kommet fram til at det er greit å benytte samme lokaler som ved siste valg denne gang, og så heller ta en gjennomgang av valgkretsene til neste ordinære valg. 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 var valgdeltakelsen slik:

Klikk for større tabell

Valgforskning viser at valgdeltakelsen er synkende i Norge på tross av at tilgjengeligheten til valg har økt. Dette kan tyde på at det er andre faktorer enn tilgjengelighet som er avgjørende for om velgerne benytter seg av stemmeretten eller ikke. 

Når det gjelder åpningstiden for stemmelokalene vil rådmannen foreslå at den for folkeavstemninga den 23. mai 2016 settes fra kl. 12.00 til kl. 20.00 i alle kretser bortsett fra Ytterøy hvor valglokalet stenger kl. 19.30.

 Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 08.04.2016 14:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051