Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 15.04.15

Sted: Trønderhallen
Dato: 15.04.15 (etter formannskapsmøtet)
Tid: kl. 14:25 - 14:30

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 1/15 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - Delegering av valgstyrets myndighet utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 4+1 av 5.

Oppmøte medlemmer Valgstyret
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap leder x  
Hans Heieraas sp nestleder x  
Anne Grete Krogstad ap medlem x  
Anne Grethe Hojem ap medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem - forfall
Jann Karlsen  krf  vara  Karl Meinert Buchholdt 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  


  

 

PS 1/15 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - Delegering av valgstyrets myndighet

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 15.04.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det delegeres til valgstyrets leder å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Det delegeres til et arbeidsutvalg å foreta prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger. Rådmannen får fullmakt til å oppnevne medlemmer av slikt arbeidsutvalg. Minst 2 medlemmer av arbeidsutvalget må være tilstede under åpningen av omslagskonvoluttene.

      Til toppen av siden

Publisert: 30.10.2014 11:53 Sist endret: 15.04.2015 14:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051