Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 13.09.17 - sak 8/17 - Stortingsvalget 2017 - Valgoppgjør

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2017/6182
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 13.09.17 8/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Møtebok for Stortingsvalget 2017 godkjennes. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Møtebok for Stortingsvalget 2017. Legges fram i møtet! 


Saksopplysninger:

Etter valglovens § 10-7 skal både stemmestyrene, valgstyret og fylkesvalgstyret føre protokoll i forbindelse med gjennomføringen av valg. Med hjemmel i valgloven § 10-7, jfr. valgforskriften § 41, fastsetter departementet formularer for stemmestyrene, valgstyrene og fylkesvalgstyrene som skal benyttes ved protokollering. Hva som skal bokføres ved det enkelte valget, fremgår av formularet. 

Protokollen skal sikre etterprøvbarhet for at valget er skjedd i henhold til regelverket. Valgstyrets møtebok er også grunnlag for den kontrollen fylkesvalgstyret er ansvarlig for ved stortingsvalg og fylkestingsvalg. Det protokollerte er dessuten grunnlag for Stortingets godkjenning av stortingsvalg, jf. valgloven § 13-3.

Vurdering:

Før valgstyrets møtebok kan oversendes fylkesvalgstyret, legges den fram for endelig godkjenning hos valgstyret.

 Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 06.09.2017 14:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051