Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 11.05.16 - sak 8/16 - Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - stemmestyrer

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2016/1308
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 11.05.16 8/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

1.      I forbindelse med rådgivende folkeavstemning mandag 6. juni 2016, velges følgende som medlemmer, ledere og nestledere til stemmestyrene:

Nesheim:

 

Mule:

Jens Ludvik Jenssen, leder

 

Randi Haugskott, leder

Sissel Jørstad, nestleder

 

Per Henrik Bykvist, nestleder

Sturla Lorås

 

Jostein Kålen

Martin Bjørnaas

 

Ann Karin Sliper

Gro Toldnes

   

Anne Grete Krogstad

   
     

Lysaker:

 

Hegle:

Stig Hallvard Søraker, leder

 

Vegard Riseth Granaune, leder

Gerd Haugberg, nestleder

 

Annikken Kjær Haraldsen, nestleder

Inge Arild Arntsen

 

Tove Randi Olsen

Bodil Rønning

 

Hans-Fredrik Donjem

Linda Nøstvold Svendgård

 

Jørn Ragnar Eriksen

   

Berit Johansen

     

Tuv:

 

Okkenhaug:

Leif K. Lorentsen, leder

 

Hilde Haugan Hynne, leder

Ingrid Brattgjerd, nestleder

 

Sigbjørn Matberg, nestleder

Berit Ronglan

 

Geir Ole Nilsen

Arve Brenne

 

Heidi Munkeby Fenne

     

Markabygda:

 

Halsan:

Øystein Sjevelås, leder

 

Marit Wangberg, leder

Guri Alstad, nestleder

 

Terje Lund, nestleder

Mildrid A. Hjelmstadbakk

 

Grete Hokstad

Asle Granås

 

Bjørn Heggelund

     

Ekne:

 

Levanger

Knut Jostein Brenne, leder

 

Einar Bangstad, leder

Berit Sunnset Voldseth, nestleder

 

Anne Grete Hojem, nestleder

Marianne Kjeldsen Dalen

 

Eivind Aamot

Lars M. Nordgård

 

Marit Heistad

   

Rune Reinsborg

Åsen:

 

Wenche Westrum Sundal

Grete Lillenes, leder

   

Kjell Olav Einarsve, nestleder

 

Ytterøy:

Stein Ove Winnberg, leder

Hilde Flekstad

Håvar Skjesol

 

Tove Åsmul, nestleder

   

Kathrine Nøst

   

Karl Laugsand

     

2.      Valgstyrets leder/sekretær kan i samråd med stemmestyrets leder frita medlemmer for tjeneste i stemmestyret og foreta suppleringsvalg til det enkelte stemmestyre når dette er nødvendig. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 15/16 angående kommunereformen og rådgivende folkeavstemning.  

Valglovens regler skal følges så langt det er mulig.

I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av folkeavstemningen på valgdagen. Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer. Enhver som har stemmerett og er manntallsført i kommunen ved valget er valgbar og har plikt til å motta valg til stemmestyret. Stemmestyret skal ha kjønnsmessig balanse, og det skal velges leder og nestleder.

Siden det er snakk om en folkeavstemning og ikke et listevalg, kommuner valglovens § 9-3 (4) ikke til anvendelse, slik at kommunestyremedlemmer også kan være valgfunksjonærer.

Vurdering:

Det er en fordel at medlemmene har kjennskap til valgavvikling, slik at en har i hovedsak valgt å ta med personer fra stemmestyrene for valget i 2015. Da en ser for seg en noe enklere avvikling i valglokalet og kortere åpningstid foreslås noe færre medlemmer i stemmestyrene enn ved ordinært valg.

Etter kommunelovens § 36.2 skal begge kjønn være representert med minst 40 % i kommunale utvalg og nemnder. Dette er hensyntatt.

Det vil bli gitt egen opplæring i forkant av valget.

Rådmannen innstiller på at valgstyrets leder/valgstyrets sekretær i samråd med stemmestyrets leder får myndighet til å innvilge fritak ved søknad, og supplere stemmestyrer ved behov. 

Ved tidligere valg har stemmestyremedlemmene etter regning fått dekt tapt arbeidsfortjeneste, jfr. kommunens reglement for godtgjøring. Likeså har det blitt utbetalt kjøregodtgjøring etter statens satser.

Når det gjelder godtgjøring ble det for valget 2015 vedtatt følgende satser:

Leder: kr. 1.000,-

Nestleder og øvrige medlemmer: kr. 500,-

Kostnadene for gjennomføring av rådgivende folkeavstemning regnskapsførers som politisk virksomhet og vil i stor grad være finansiert med ekstraordinære skjønnsmidler det er søkt fylkesmannen om. Kommunen har imidlertid ikke fått tildelt mer enn halvparten av det omsøkte beløp, så det er grunn til å regne med en egenandel som en får komme tilbake til ved revidering av budsjett for 2016.

 Til toppen av siden





Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 12.05.2016 12:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051