Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 11.05.16 (folkeavstemning)

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 11.05.16
Tid: kl. 08:00 - 08:15

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 5/16 Godkjenning av protokoll 15.04.16 vedtak
PS 6/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - forhåndsstemming utredning vedtak
PS 7/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - utforming av stemmesedler utredning vedtak
PS 8/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - stemmestyrer utredning vedtak
PS 9/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - stemmesteder valgdag utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+0 av 8. 

Oppmøte
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap leder x  
Alf Magnar Reberg sp nestleder x  
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem - 06.05.16 (ingen vararepr.)
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Olaug Julie Aasan mdg medlem x  

 

 

PS 5/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 11.05.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra valgstyrets møte 15. april 2016 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra valgstyrets møte 15. april 2016 godkjennes.
 Til toppen av siden

 

 

PS 6/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - forhåndsstemming

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 11.05.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Ordinær forhåndsstemmegivning i Levanger kommune foregår i servicekontoret i Levanger rådhus i tiden 19. mai til og med 3. juni 2016.

Forhåndsstemmegivningen foregår i den ordinære åpningstiden (man-fre kl. 09.00-15.30). I tillegg holdes det åpent lørdag 21. mai kl. 10.00-14.00 og lørdag 28. mai kl. 10.00-14.00.

Det skal mottas forhåndsstemmer ved følgende institusjoner i Levanger kommune:

 • Skogn helsetun
 • Breidablikktunet
 • Levanger Bo- og aktivitetssenter
 • Ytterøy helsetun
 • Levanger videregående skole
 • Ungdomsskolene: Levanger, Skogn, Åsen og Ytterøy 


Rådmannen får fullmakt til å utpeke forhåndsstemmemottakere. 

Frist for innsendelse av søknad om ambulerende stemmegivning settes til torsdag 2. juni 2016.
 Til toppen av siden

 

 

PS 7/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - utforming av stemmesedler

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 11.05.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Til rådgivende folkeavstemming i Levanger kommune skal det brukes en stemmeseddel der det skal krysses for: JA, NEI eller BLANK 

Overskriften på stemmeseddelen skal være:

Stemmeseddel. Rådgivende folkeavstemning 6. juni 2016 om sammenslåing av Levanger og Verdal kommuner.

Spørsmålet det skal stemmes over på den rådgivende folkeavstemningen er:

Skal Levanger kommune slå seg sammen med Verdal kommune?

Stemmeseddelen til bruk ved rådgivende folkeavstemning utformes slik som foreslått i vedlagte eksempel.
 Til toppen av siden

 

 

PS 8/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - stemmestyrer

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 11.05.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. I forbindelse med rådgivende folkeavstemning mandag 6. juni 2016, velges følgende som medlemmer, ledere og nestledere til stemmestyrene:

Nesheim:

 

Mule:

Jens Ludvik Jenssen, leder

 

Randi Haugskott, leder

Sissel Jørstad, nestleder

 

Per Henrik Bykvist, nestleder

Sturla Lorås

 

Jostein Kålen

Martin Bjørnaas

 

Ann Karin Sliper

Gro Toldnes

   

Anne Grete Krogstad

   

 

Lysaker:

 

Hegle:

Stig Hallvor Søraker, leder

 

Vegard Riseth Granaune, leder

Gerd Haugberg, nestleder

 

Annikken Kjær Haraldsen, nestleder

Inge Arild Arntsen

 

Tove Randi Olsen

Bodil Rønning

 

Hans-Fredrik Donjem

Linda Nøstvold Svendgård

 

Jørn Ragnar Eriksen

   

Berit Johansen

     

Tuv:

 

Okkenhaug:

Leif K. Lorentsen, leder

 

Hilde Haugan Hynne, leder

Ingrid Brattgjerd, nestleder

 

Sigbjørn Matberg, nestleder

Berit Ronglan

 

Geir Ole Nilsen

Arve Brenne

 

Heidi Munkeby Fenne

     

Markabygda:

 

Halsan:

Øystein Sjevelås, leder

 

Marit Wangberg, leder

Guri Alstad, nestleder

 

Terje Lund, nestleder

Mildrid A. Hjelmstadbakk

 

Grete Hokstad

Asle Granås

 

Bjørn Heggelund

     

Ekne:

 

Levanger

Knut Jostein Brenne, leder

 

Einar Bangstad, leder

Berit Sunnset Voldseth, nestleder

 

Anne Grete Hojem, nestleder

Marianne Kjeldsen Dalen

 

Eivind Aamot

Lars M. Nordgård

 

Marit Heistad

   

Rune Reinsborg

Åsen:

 

Wenche Westrum Sundal

Grete Lillenes, leder

   

Kjell Olav Einarsve, nestleder

 

Ytterøy:

Hilde Flekstad

 

 Stein Ove Winnberg, leder

Håvar Skjesol

 

Tove Åsmul, nestleder

   

Kathrine Nøst

   

Karl Laugsand

     

2.      Valgstyrets leder/sekretær kan i samråd med stemmestyrets leder frita medlemmer for tjeneste i stemmestyret og foreta suppleringsvalg til det enkelte stemmestyre når dette er nødvendig.
 Til toppen av siden

 

 

PS 9/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - stemmesteder valgdag

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 11.05.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det holdes rådgivende folkeavstemning 6. juni 2016 på følgende steder i Levanger kommune:

 1. Nesheim krets: Nesset Samfunnshus
 2. Lysaker krets: Reehaug Samfunnshus
 3. Tuv krets: Ronglan Samfunnshus
 4. Markabygda krets: Halltun Samfunnshus
 5. Ekne krets: Ekne Grendehus
 6. Åsen krets: Åsen Samfunnshus
 7. Mule krets: Nordtun Grendehus
 8. Hegle krets: Frol barneskole
 9. Okkenhaug krets: Breidablikk forsamlingshus
 10. Halsan krets: Bjørkheim Grendehus
 11. Levanger krets: Levanger Rådhus
 12. Ytterøy krets: Ytterøy Samfunnshus


Åpningstider settes til kl. 12.00 – 20.00 i alle kretser bortsett fra Ytterøy hvor stemmelokalet stenger kl. 19.30.

 Til toppen av siden

Publisert: 06.05.2016 14:00 Sist endret: 07.06.2016 13:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051