Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 08.06.11

Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus
Dato: 08.06.11, kl. 13:00, etter Formannskapets møte

Sakliste som PDF  -  word  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)
Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 5/11 Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 - Valg av stemmestyrer utredning vedtak
PS 6/11 Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 - Forhåndsstemming utredning vedtak
PS 7/11 Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 - delegasjon av myndighet utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Valgstyret
NavnPartiFunksjonListeMøtteMerknad
Robert Svarva dna ordfører dna/sp/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører dna/sp/krf x  
Jann Karlsen krf medlem dna/sp/krf x  
Anne Grete Krogstad dna medlem dna/sp/krf x  
Anne-Grethe Hojem dna medlem dna/sp/krf x  
Jorunn Skogstad sp medlem dna/sp/krf x  
Nina Bakken Bye h medlem h/v x  
Jostein Trøite sv medlem sv x  
Hans Aalberg frp medlem frp - forfall
Geir Tore Persøy frp varamedlem 2 frp x Hans Aalberg

     

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  

 

 

 

PS 5/11 Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 - Valg av stemmestyrer

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 08.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
1. For Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 velges følgende som medlemmer, ledere og nestledere til stemmestyrene:

Åsen krets: 
Guri Skjesol leder
Karl M. Buchholdt nestleder
Alf Magnar Reberg 
Brit Elin Ringstad 
Knut Birger Grandgård 
Olav Strid 
Sigmunn Stenvik 
Britt Tønne Haugan 
 
Tuv krets: 
Leif K. Lorentsen leder
Sølvi Helene Sæther nestleder
Arve Brenne 
Marianne Eiternes 
Asgeir Persøy 
Nils Arve Vestrum 
 
Ekne krets: 
Hans-Arne Aalberg leder
Ivar Stjern nestleder
Knut Jostein Brenne 
Reidar Dullum 
Siv By 
Olav Grenne 
 
Nesheim krets:  
Anne Grete Krogstad leder
Gerd Talsnes Heggdal nestleder
Tove Løvås 
Ole Rogstad Jørstad 
Kristian Sundal 
Sigvard Gilstad 
Eilif Due 
Inger Marie Haugan 
Hege Eggen Børve 
Terje Lund 
 
Markabygda krets: 
Ragnhild Skjerve leder
Ingvill Berg Fordal nestleder
Peder Andresen 
Øystein Skjevelås 
Torbjørn Moås 
Asle Granås 
 
Halsan krets: 
Hans Heieraas leder
Gunnar M Løvås nestleder
Hans Morten Løvrød 
Per Anker Johansen 
Grethe Moksnes 
Per Jarle Eriksen 
Sølvi Nicolaisen 
Gretha Lund 
 
Hegle krets:  
Vegard Riseth Granaune leder
Annikken Kjær Haraldsen nestleder
Ivar Haarstad 
Christina Madsen 
Inge Johansen 
Øivind Haugberg 
Tove Randi Olsen 
Hanne Ihler Toldnes 
Morten Von Heimburg 
Inger Lise Bangstad 
 
Levanger krets: 
Anne Grete Hojem leder
Einar Bangstad nestleder
Heidi Flaten 
Arman Rad Sadat 
Ketil Hveding 
Steinar Mikalsen 
Kjell Bullen 
Kristin Nordenberg 
Lewi Brevik 
Elin Aune 
 
Lysaker krets: 
Jostein Trøite leder
Gerd Haugberg nestleder
Arild Nordli 
Lars Waade 
Kristin Aas 
Arne Solem 
Eli Skogrand Storsve 
Hege Anita Sundal 
Odd Einar Langø 
Bodil Rønning 
 
Mule krets: 
Nina Bakken Bye leder
Martin Stavrum nestleder
Irene Haugskott 
Jostein Kålen 
Asbjørn Folkvord 
Eli Grevskott 
 
Okkenhaug krets: 
Jorunn Skogstad leder
Hilde Haugan Hynne nestleder
Sigbjørn Matberg 
Sigrid Hojem 
Geir Tore Persøy 
Heidi Munkeby Fenne  
 
Ytterøy krets: 
Sigvar Sandstad leder
Rigmor Grande nestleder
Stein Ove Winnberg 
Fanny Sofie Gausen 
Asbjørn Brustad 
Inga Daae Forberg 

2. Valgstyrets leder/sekretær kan i samråd med stemmestyrets leder frita medlemmer for tjeneste i stemmestyret og foreta suppleringsvalg til det enkelte stemmestyre når dette er nødvendig.      Til toppen av siden

 

 

PS 6/11 Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 - Forhåndsstemming

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 08.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:
Forhåndsstemmegivningen i Levanger kommune foregår i tiden f.o.m. onsdag 10. august t.o.m. fredag 9. september 2011 i Servicekontoret i Levanger Rådhus.
Forhåndsstemmegivningen foregår i den ordinære åpningstiden (man-fre kl. 09.00-15.30). I tillegg holdes det åpent lørdag 3. september 09.00-14.00, og torsdag 8. september fra kl. 09.00-18.00.

Forhåndstemmegivningen starter fredag 1. juli utenriks og starter innenriks onsdag 10. august. Siste dag for forhåndstemmegivningen blir fredag 9. september 2011 innenriks, og fredag 2. september 2011 utenriks.

”Tidligstemmegivningen” foregår i Servicekontoret i Levanger Rådhus i den ordinærere åpningstiden.

Som forhåndsstemmemottakere oppnevnes:

 • Mary Gran
 • Isabella Haga
 • Marit Hæreid Sandstad
 • Liv Vikan
 • Elise Kristiansen
 • Ann Mari Grevskott
 • Katrine Elverum
 • Bente Anita Elden
 • Sølvi Melvold
 • Reidun Johansen
 • Rita-Mari Keiserås


Det skal mottas forhåndsstemmer ved følgende institusjoner i Levanger kommune:

 • Distrikt Sør, Åsen helsetun
 • Distrikt Sør, Skogn helsetun
 • Distrikt Nesset/Frol, Breidablikktunet
 • Distrikt Sentrum/Ytterøy,  Levanger Bo- og aktivitetssenter,
 • Distrikt Sentrum/Ytterøy, Ytterøy helsetun
 • Sykehuset Levanger
 • Levanger Videregående skole
 • HiNT
 • Skogn folkehøgskole


Frist for innsendelse av søknad om ambulerende stemmegivning settes til tirsdag 6. september 2011.       Til toppen av siden


 

 

PS 7/11 Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2011 - delegasjon av myndighet

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 08.06.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Enstemmig

VEDTAK:

 1. Fullmakt til å avgjøre ikke-prinsipielle saker, herunder godkjenne kurante forhåndsstemmer, delegeres til et arbeidsutvalg
 2. Som arbeidsutvalg oppnevnes:
  Valgstyrets leder
  Ola Stene
  Rita-Mari Keiserås
  Reidun Johansen
  Terje Wist
  Finn Christiansen
  Åsmund Brygfjeld
  Øystein Lunnan
 3. Minst 3 medlemmer av arbeidsutvalget må være tilstede under åpningen av omslagkonvoluttene.      Til toppen av siden
Publisert: 25.11.2010 12:25 Sist endret: 03.05.2013 11:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051