Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 08.05.13 - sak 3/13 - Stortings- og sametingsvalget 2013 - Stemmesteder og tidspunkt for stemmegivningen

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2013/2685  
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 08.05.13 3/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Valgting i Levanger kommune i 2013 blir å avholde slik:

 1. Nesheim krets: Nesset Samfunnshus
 2. Lysaker krets: Reehaug Samfunnshus
 3. Tuv krets: Ronglan Samfunnshus
 4. Markabygda krets: Halltun Samfunnshus
 5. Ekne krets: Ekne Grendehus
 6. Åsen krets: Åsen Samfunnshus
 7. Mule krets: Nordtun Grendehus
 8. Hegle krets: Frol oppvekstsenter
 9. Okkenhaug krets: Breidablikk forsamlingshus
 10. Halsan krets: Bjørkheim Grendehus
 11. Levanger krets: Levanger Rådhus
 12. Ytterøy krets: Ytterøy Samfunnshus


Stemmelokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00, mandag 9. september 2013

På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Etter valglovens § 9-1, 1. ledd skal det holdes valg av representanter til stortinget i alle kommuner på en og samme dag i september måned i det siste året av hver stortingsperiode. Valgdagen for stortingsvalget 2013 er fastsatt til mandag 9. september 2013.

Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må i så fall treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes, jfr. valglovens § 9-2, 2. ledd.

Siden 2001 har valget blitt gjennomført som 1-dags valg i Levanger kommune. Det har ikke kommet signaler på at en bør gå tilbake til 2-dagers valg.

Etter valglovens § 9-3, 2. ledd bestemmer valgstyret hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivningen. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.00.

Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.

Sametingsvalget holdes på samme dag som stortingsvalget. I kommuner med færre enn 30 manntallsførte i samemanntallet er det kun adgang til å avlegge forhåndsstemme ved sametingsvalget. Levanger har færre enn 30 manntallsførte, og har da kun forhåndsstemming til sametingsvalget. Jfr. sameloven, § 2-3.

Etter valgforskriften pgr. 26 skal valgtinget holdes i passende lokaler som valgstyret bestemmer.

Vurdering:

Rådmannen vil foreslå at valglokalenes stengetid ved stortings- og sametingsvalget 2013 settes til kl. 20.00, med unntak av Ytterøy krets hvor det foreslås 19.30 som stengetid. Dette er i samsvar med tidligere praksis, og tilbakemeldinger på at denne åpningstida har fungert godt.

Rådmannen ser ikke grunn til å endre de stemmesteder som ble brukt ved kommunestyrevalget 2011 ved denne anledning, men ser at spørsmålet om endring i antall stemmesteder kan bli aktuelt å ta opp bl.a. i forbindelse med framtidig overgang til elektronisk stemmegivning.

 Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 08.05.2013 10:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051