Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 08.05.13

Sted: Skogn Folkehøgskole
Dato: 08.05.13, kl. 09:00 etter Formannskapets møte

Sakliste som PDF  -  Protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 1/13 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Delegering av valgstyrets myndighet utredning vedtak
PS 2/13 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Sted for utlegging av manntallet utredning vedtak
PS 3/13 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Stemmesteder og tidspunkt for stemmegivningen utredning vedtak
PS 4/13 Stortings- og sametingsvalget 2013 - forhåndsstemming utredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 1 av 9.

Oppmøte medlemmer Valgstyret
NavnPartiFunksjonListeMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører ap/krf x  
Hans Heieraas sp varaordfører sp x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/krf x  
Arild Børseth ap medlem ap/krf - forfall
Anne-Grethe Hojem ap medlem ap/krf x  
Jann Karlsen krf medlem ap/krf x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem h - forfall
Hans Aalberg frp medlem frp x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/sv x  
Edvard Øfsti ap varamedlem 4 ap/krf x Arild Børseth
Ingen vara h   h Andreas Jenssen Hjelmstad

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  


 Til toppen av siden

 

 

 

PS 1/13 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Delegering av valgstyrets myndighet

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 08.05.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Formannskapssekretæren velges som sekretær for valgstyret.

Det delegeres til valgstyrets leder å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Det delegeres til et arbeidsutvalg å foreta prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger. Som arbeidsutvalg oppnevnes:


Minst 2 medlemmer av arbeidsutvalget må være tilstede under åpningen av omslagskonvoluttene.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 2/13 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Sted for utlegging av manntallet.

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 08.05.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Manntallet for Levanger kommune legges ut til offentlig ettersyn i Levanger Rådhus.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 3/13 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Stemmesteder og tidspunkt for stemmegivningen

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 08.05.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Valgting i Levanger kommune i 2013 blir å avholde slik:

 1. Nesheim krets: Nesset Samfunnshus
 2. Lysaker krets: Reehaug Samfunnshus
 3. Tuv krets: Ronglan Samfunnshus
 4. Markabygda krets: Halltun Samfunnshus
 5. Ekne krets: Ekne Grendehus
 6. Åsen krets: Åsen Samfunnshus
 7. Mule krets: Nordtun Grendehus
 8. Hegle krets: Frol oppvekstsenter
 9. Okkenhaug krets: Breidablikk forsamlingshus
 10. Halsan krets: Bjørkheim Grendehus
 11. Levanger krets: Levanger Rådhus
 12. Ytterøy krets: Ytterøy Samfunnshus


Stemmelokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00, mandag 9. september

2013. På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30.

Til toppen av siden

 

 

 

PS 4/13 Stortings- og sametingsvalget 2013 - forhåndsstemming

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 08.05.2013

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Forhåndsstemmegivningen i Levanger kommune foregår i tiden f.o.m. mandag 12. august t.o.m. fredag 6. september 2013 i Servicekontoret i Levanger Rådhus.

Forhåndsstemmegivningen foregår i den ordinære åpningstiden (man-fre kl. 09.00-15.30). I tillegg holdes det åpent lørdag 31. august 09.00-14.00, og torsdag 5. september fra kl. 09.00-18.00.

"Tidligstemmegivningen" foregår i Servicekontoret i Levanger Rådhus i den ordinærere åpningstiden.

Som forhåndsstemmemottakere oppnevnes:


Valgstyrets leder gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg.

Det skal mottas forhåndsstemmer ved følgende institusjoner i Levanger kommune:

Åsen helsetun Skogn helsetun Breidablikktunet Levanger Bo- og aktivitetssenter, Ytterøy helsetun Sykehuset Levanger Levanger Videregående skole HiNT Skogn folkehøgskole

Frist for innsendelse av søknad om ambulerende stemmegivning settes til onsdag 4. september 2013.

Til toppen av siden

Publisert: 03.05.2013 10:19 Sist endret: 20.06.2013 14:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051