Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 07.06.16 (folkeavstemning)

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Dato: 07.06.16
Tid: kl. 08:30 - 09:00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 10/16 Godkjenning av protokoll 11.05.16 vedtak
PS 11/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - prosedyre for klage utredning vedtak
PS 12/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - godkjenning av valgstyrets protokoll utredning vedtak

   
v utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6+0 av 8. 

Oppmøte
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap leder x  
Alf Magnar Reberg sp nestleder x  
Hanna Ellisiv Johansen krf medlem x  
Janne Kathrine Jørstad Larsen frp medlem x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem x  
Anne Kathrine Nordhammer Solberg h medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem - forfall
Olaug Julie Aasan mdg medlem - forfall

 
Fra administrasjonen møtte: Ola Stene, rådmann

 

PS 10/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 07.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Protokoll godkjent.
 Til toppen av siden

 

 

PS 11/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - prosedyre for klage

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 07.06.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Alle som har stemmerett har anledning til å klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av folkeavstemningen. Valglovens § 13-2 legges til grunn, men da med kommunestyre som klageinstans. Klagen må være fremmet innen sju dager etter valgdagen
 Til toppen av siden

 

 

PS 12/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - godkjenning av valgstyrets protokoll

Saksprotokoll i Levanger Valgstyre - 07.06.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Valgstyrets protokoll for rådgivende folkeavstemning i Levanger kommune den 6. juni 2016 om kommunesammenslåing mellom Levanger kommune og Verdal kommune, godkjennes.

 Til toppen av siden

Publisert: 06.05.2016 14:00 Sist endret: 07.06.2016 14:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051