Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 05.11.14 - sak 1/14 - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - valgdag og åpningstid

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2014/7854
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 05.11.14 1/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avholdes det i Levanger kommune valg mandag 14. september 2015. Valglokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00. På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Etter valglovens § 9-1, 2. ledd skal det holdes valg av representanter til fylkesting og kommunestyrer i alle kommuner på en og samme dag i september måned i det andre året av hver stortingsperiode. Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14. september 2015.

Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må i så fall treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes, jfr. valglovens § 9-2, 2. ledd.

Siden 2001 har valget blitt gjennomført som 1-dags valg i Levanger kommune. Det har ikke kommet signaler på at en bør gå tilbake til 2-dagers valg.  

Etter valglovens § 9-3, 2. ledd bestemmer valgstyret hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivningen. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.00.

Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. 

Vurdering:

I Levanger har åpningstiden i valglokalene vært kl. 10.00 til kl. 20.00, med unntak av Ytterøy krets hvor lokalet har stengt 19.30. Evalueringa fra stemmestyrene fra tidligere valg viser at åpningstida i Levanger har fungert godt. Det er ellers tydelige tegn på at antall forhåndsstemmer øker og Levanger kommune vil fortsatt tilrettelegge for utvidede åpningstider i siste uken før valgdagen. Rådmannen fremmer innstilling som er i samsvar med tidligere praksis.

Stemmekretser og valglokaler er ikke vurdert siden 2005 og siden da har det kommet nye krav om universell utforming av valglokaler samt at det for framtidige valgavviklinger vil være nødvendig med stabilt datanett i lokalene.  Det vil også være naturlig å ta hensyn til endringer i valgloven som utelukker listekandidater fra å sitte i stemmestyrer og at en går mot mer «profesjonalisering» av arbeidet i stemmestyrene. Rådmannen vil komme tilbake med sak til valgstyret angående kretsinndeling og valglokaler tidlig i 2015.

 Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 06.11.2014 08:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051