Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 03.04.19

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 14.30 - 14.40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 1/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll - vedtak
PS 2/19 Referatsaker utredning vedtak
PS 3/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - delegering av valgstyrets myndighet utredning vedtak
PS 4/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - fastsettelse av frist for å søke om fritak for kandidater som er satt opp på listeforslag utredning vedtak
PS 5/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - forhåndsstemming utredning vedtak 
PS 6/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - valglokaler utredning vedtak 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+2 av 9. 

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - Forfall 
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng  sp  vara  ap/sp/krf Anita Ravlo Sand
Khalil Obeed  ap  vara  ap/sp/krf  Ingrid Olga Hallan

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Trude Nøst kommunalsjef  
Reidun Johansen rådgiver  

  Til toppen av siden

 

PS 1/19 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll

Saksprotokoll i Valgstyret - 03.04.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Khalil Obeed  og Bjørg Annie Pedersen Boneng 

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Khalil Obeed  og Bjørg Annie Pedersen Boneng 
Til toppen av siden


 

PS 2/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Valgstyret - 03.04.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden


 

PS 3/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - delegering av valgstyrets myndighet

Saksprotokoll i Valgstyret - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det delegeres til rådmannen å fatte avgjørelser i enkeltsaker eller saker som ikke er av prinsipiell betydning. Tvilstilfeller avklares med valgstyrets leder.

Det delegeres til et arbeidsutvalg å foreta prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger. Rådmannen får fullmakt til å oppnevne medlemmer av slikt arbeidsutvalg. Minst 2 medlemmer av arbeidsutvalget må være tilstede under åpningen av omslagskonvoluttene. 
Til toppen av siden

 

PS 4/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - fastsettelse av frist for å søke om fritak for kandidater som er satt opp på listeforslag

Saksprotokoll i Valgstyret - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Frist for å søke om fritak for kandidater som er satt opp på listeforslag ved kommunestyrevalget 2019 settes til tirsdag 30. april
Til toppen av siden


 

PS 5/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - forhåndsstemming

Saksprotokoll i Valgstyret - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Forhåndsstemmegivningen i Levanger kommune foregår i tiden f.o.m. mandag 12. august t.o.m. fredag 6. september 2019 i Servicekontoret i Levanger Rådhus.  

Forhåndsstemmegivningen foregår mandag-fredag kl. 09.00-15.30. I tillegg holdes det åpent lørdag 31. august 10.00-14.00, og torsdag 5. september fra kl. 09.00-18.00.

"Tidligstemmegivningen" foregår i Servicekontoret i Levanger Rådhus i åpningstiden.

Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne forhåndsstemmemottakere.

Det skal mottas forhåndsstemmer ved følgende institusjoner i Levanger kommune:

  • Breidablikktunet
  • Levanger bo- og aktivitetssenter
  • Ytterøy helsetun
  • Sykehuset Levanger
  • Levanger videregående skole
  • Nord universitet
  • Skogn folkehøgskole
  • Stokkbakken omsorgssenter
  • Staup helsehus

 
Frist for innsendelse av søknad om ambulerende stemmegivning settes til onsdag 4. september 2019.  

Til toppen av siden
 

PS 6/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - valglokaler

Saksprotokoll i Valgstyret - 03.04.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Valgting i Levanger kommune mandag 9. september 2019 holdes i følgende lokaler: 

Krets

Valglokale

Nesheim

Nesheim skole

Lysaker

Skogn barne- og ungdomsskole

Tuv

Ronglan samfunnshus

Markabygda

Markabygda montessoriskole

Ekne

Ekne grendehus

Åsen

Åsenhallen

Mule

Nordtun grendehus

Hegle

Frol barneskole

Okkenhaug

Breidablikk forsamlingshus

Halsan

Halsan barneskole

Levanger

Levanger rådhus

Ytterøy

Ytterøy barne- og ungdomsskole

Til toppen av siden

Publisert: 06.05.2016 14:00 Sist endret: 03.04.2019 16:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051